Az istenfélő emberek 50 ismertetőjegye

    Download Formats:

Fejezet
Az istenfélő emberek 50 ismertetőjegye

Az istenfélő emberek 50 ismertetőjegye - Zac Poonen

https://www.cfcindia.com/books/fifty-marks-of-godly-men-booklet

1. Az istenfélő emberek naponta Isten színe előtt állnak és hallják az Ő hangját.

2. Az istenfélő embereknek nincs vágy a szívükben semmi vagy senki más, csak maga Isten iránt.

3. Az istenfélő emberek annyira félik Istent, hogy a bűn minden formáját gyűlölik, és minden útjukon szeretik a jogosságot és az igazságot.

4. Az Istenfélő emberek legyőzték a haragot és a bűnös szexuális gondolatokat, és inkább meghalnának, mint hogy bűnt kövessenek el, akár gondolatban vagy magatartásukkal.

5. Az istenfélő emberek úgy élnek, hogy naponta felveszik a keresztet, és törekszenek a tökéletességre. Félelemmel és rettegéssel folyamatosan viszik véghez az üdvösségüket.

6. Az istenfélő emberek telve vannak Szent Szellemmel, és annyira szilárdan meggyökereztek a szeretetben, hogy soha semmi nem tudja őket elmozdítani egy szeretetlen magatartás felé más emberek iránt, bármennyire is ingerlik fel őket.

7. Az istenfélő emberek annyira szilárdan meggyökereztek az alázatosságban, hogy sem emberek dicséretétől, sem szellemi növekedéstől, sem isteni indíttatású szolgálattól vagy bármi más nem tántorítja el őket attól, hogy az összes hívő között ők a legkisebbek.

8. Az istenfélő emberek értik Isten természetét és célját az Ő igéjén keresztül, és félelemmel tölti el őket az az ige, hogy ne legyenek engedetlenek a legkisebb parancsolatnak sem, vagy ne hanyagolják el azt megtanítani másoknak.

9. Az istenfélő emberek Isten teljes akaratát hirdetik, és leleplezik a hívők világgal való paráznaságát, valamint a bibliaellenes, emberi hagyományokat.

10. Az istenfélő embereknek kijelentése van a Szent Szellemtől az istenfélő élet titkáról, arról, hogy Krisztus eljött testben, és ezáltal megnyitott egy új és élő utat.

11. Az istenfélő emberek szorgalmasak és keményen dolgoznak, de van humorérzékük is, és tudják, hogyan kell lazítani, játszani a gyerekekkel és élvezni Isten jó ajándékait a természetben.

12. Az istenfélő emberek nem önsanyargatók, de ugyanakkor fegyelmezett életet élnek, és nem félnek a nehézségektől.

13. Az istenfélő embereket nem érdeklik a drága ruhák vagy a látványosságok, és nem pazarolják az idejüket haszontalan tevékenységekre, illetve a pénzüket felesleges kiadásokra.

14. Az istenfélő emberek uralkodnak a fényűző ételek iránti vágyukon, és nem rabjai a zenének, a sportnak vagy más törvényes tevékenységnek.

15. Az istenfélő embereket Isten sikeresen megfegyelmezi szerencsétlenségek, bántalmazások, szenvedések, hamis vádak, testi betegségek, pénzügyi nehézségek és rokonoktól és vallási vezetőktől származó ellenállások által

16. Az istenfélő emberek tele vannak könyörülettel és együtt tudnak érezni a legrosszabb bűnösökkel és a legrosszabb hívőkkel, valamint reményt adnak nekik, mert saját magukat tartják a legfőbb bűnösöknek.

17. Az istenfélő emberek olyan mélyen meggyökereztek a mennyei Atya szeretetének biztonságában, hogy soha nem aggódnak semmi miatt, nem félnek a Sátántól vagy a gonosz emberektől, nehéz helyzetektől vagy bármi mástól.

18. Az istenfélő emberek már beléptek Isten nyugalmába azáltal, hogy elhiszik, Isten minden dologban szuverén módon munkálkodik, hogy az a legjobb legyen számukra, és ezért hálát adnak minden emberért, minden dologért, és minden körülményért.

19. Az istenfélő emberek egyedül Istenben találják meg az örömüket, és ezért telve vannak az Úr örömével, legyőzve minden rossz hangulatot.

20. Az istenfélő embereknek élő hite van, és nem magukban vagy a természetes képességeikben bíznak, hanem teljesen Istenbe vetik bizalmukat, tudván, hogy Ő minden helyzetben hűséges segítőjük.

21. Az istenfélő emberek nem a saját értelmük sugallatai alapján élnek, hanem a Szent Szellem vezetésével.

22. Az istenfélő emberek Jézus Krisztus által valóban bemerítkeztek Szent Szellembe és tűzbe (és nem téveszti meg őket semmilyen érzelmi hamisítvány vagy teológiai érvelés)

23. Az istenfélő emberek folyamatosan a Szellem kenetével élnek, felruházva a természetfeletti ajándékokkal, amelyeket tőle kaptak.

24. Az istenfélő embereknek kijelentésük van arról, hogy az Egyház Krisztus teste (és nem egy egyházközség vagy egy felekezet), és minden energiájukkal, anyagi gazdagságukkal és szellemi ajándékaikkal ezt az Egyházat építik.

25. Az istenfélő emberek megtanulták megzabolázni a nyelvüket a Szent Szellem segítségével, és a nyelvük most Isten Igéjétől lobban lángra.

26. Az istenfélő emberek mindenről lemondtak, és már nem vonzza őket a pénz és az anyagi dolgok, valamint nem vágynak ajándékokra másoktól.

27. Az istenfélő emberek rá tudják bízni Istenre minden földi szükségüket és sosem tesznek utalást az anyagi szükségeikre; nem dicsekednek a munkáikkal, sem beszélgetés közben, sem levelekben vagy beszámolókban.

28. Az istenfélő emberek nem makacsak, hanem szelídek, nyitottak a kritikára, és igénylik a helyreigazítást az idősebb és bölcsebb testvérektől.

29. Az istenfélő emberekben nincs vágy arra, hogy másokat leuraljanak vagy jó tanácsokkal lássanak el (azonban készek tanácsot adni, amikor megkérdezik őket), és nem kívánják, hogy elöljáróknak vagy vezetőknek tartsák őket, hanem csak az a vágyuk, hogy ők is csupán testvérek és mindenki szolgái legyenek.

30. Az istenfélő emberekkel könnyű kijönni, és elviselik azt is, hogy mások kellemetlenségeket okozzanak nekik vagy hasznot húzzanak belőlük.

31. Az istenfélő emberek nem tesznek különbséget a milliomos és a koldus, a fehér és a fekete bőrű, az értelmiségi és az egyszerű ember, a művelt és tanulatlan között, hanem mindenkivel egyformán foglalkoznak.

32. Az istenfélő embereket sosem befolyásolhatják felesége, gyerekei, rokonai, barátai vagy bárki más abban, hogy csak egy kicsit is alábbhagyjon a Krisztus iránti odaszánása vagy Isten parancsainak való engedelmessége.

33. Az istenfélő embereket nem lehet megvesztegetni, hogy megalkuvók legyenek, bármilyen jutalmat - elismerést, pénzt vagy bármi mást - is ajánljon fel a Sátán.

34. Az istenfélő emberek bátran tesznek bizonyságot Krisztusról, nem félnek sem vallási vezetőktől, sem világi főemberektől.

35. Az istenfélő emberek nem vágynak arra, hogy bárki tetszését keressék a Föld színén, és készek megbántani minden embert, ha szükséges, azért, hogy egyedül Isten tetszését keressék.

36. Az istenfélő emberek mindig Isten dicsőségét, Isten akaratát és Isten királyságát keresik, nem pedig pusztán emberi szükségleteket vagy saját kényelmüket.

37. Az istenfélő embereket nem tudják sem más emberek, sem a saját értelmük arra kényszeríteni, hogy „halott cselekedeteket" hajtsanak végre Isten kedvéért, hanem azon buzgólkodnak és akkor elégedettek, ha egyedül Isten kijelentett akaratát cselekszik az életük során.

38. Az istenfélő emberek rendelkeznek a Szent Szellemtől kapott ítélőképességgel, hogy különbséget tudjanak tenni a lelki és szellemi dolgok között a keresztyén munkában.

39. Az istenfélő emberek mennyei és nem pedig földi nézőpontból tekintenek dolgokra.

40. Az istenfélő emberek visszautasítanak minden földi elismerést, címet vagy pozíciót, amelyet Istenért végzett munkájukért ajánlanak fel nekik.

41. Az istenfélő emberek tudják, hogyan imádkozzanak szüntelenül, és azt is, hogyan böjtöljenek és imádkozzanak, amikor szükséges.

42. Az istenfélő emberek megtanultak nagylelkűen, jókedvűen, titokban és bölcsen adni.

43. Az istenfélő emberek hajlandóak mindent felvállalni minden ember felé, ha ezáltal néhányat megmenthetnek.

44. Az istenfélő emberek arra vágynak, hogy másokban ne csak megváltottakat lássanak, hanem Krisztus tanítványaivá is tegyék őket, megtanítva őket az igazság megismerésére és Isten minden parancsának való engedelmességre.

45. Az istenfélő emberek arra vágynak, hogy mindenhol valódi bizonyságtételt lássanak Istenről.

46. Az istenfélő emberek égnek a vágytól, hogy Krisztust megdicsőülve lássák az Egyházban.

47. Az istenfélő emberek nem keresik a maguk hasznát semmiben.

48. Az istenfélő embereknek szellemi tekintélyük és szellemi méltóságuk van.

49. Az istenfélő emberek akár egyedül is kiállnak Istenért a világban, ha szükséges.

50. Az istenfélő emberek semmiben sem alkudnak meg, hasonlóan az apostolokhoz és a régi prófétákhoz.

Isten munkája manapság veszteséget szenved a világban, mert az ilyen emberek nagyon kevesen vannak. Határozd el teljes szíveddel, hogy ilyen ember leszel Istenért, egy bűnös, házasságtörő nemzedék, és egy megalkuvó kereszténység közepette.

Mivel Isten előtt nincs személyválogatás, lehetséges, hogy ilyen ember legyél, ha komolyan és őszintén vágysz rá. Mivel Isten csak életed tudatos területén követeli meg az elkötelezettséget és az engedelmességet, lehetséges, hogy ilyen ember legyél, még akkor is, ha életed tudatos területének vannak korlátai. (Ez a terület azonban egyre növekedni fog, ahogyan a világosságban jársz, és törekedsz a tökéletességre.) Nincs tehát semmi kifogás, hogy miért ne lehetnél ilyen ember.

Mivel semmi jó nem lakozik a testedben (húsodban), keresd Isten kegyelmét, hogy megkaphasd a fent felsorolt tulajdonságokat. Naponta kiálts Istenhez, hogy töltsön be Szent Szellemével és adjon irgalmat, hogy ilyen ember lehess ezekben az utolsó napokban.

Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta