WFTW Body: 

A Jeremiás 3.14-15-ben az Úr a következőt ígéri:

" Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel."

"Sion" az élő Isten igaz gyülekezetét jelképezi. Isten kihoz valakit egy városból és kettőt egy nemzetből az Ő "Sionjába". Amikor eljutunk ebbe a Sionba - a gyülekezetbe, amit az Úr épít - Ő megígéri, hogy ad nekünk "szíve szerint való pásztorokat, akik az Ő megismeréséből táplálnak minket (és nem csupán Biblia ismerettel) és az Ő útjainak megértésével (és nem csupán tanok megértetésével).

Isten igaz gyülekezetének egyetlen igazi ismertető jele van: Isten szíve szerint való pásztorai vannak.

Isten a szeretet és a szeretet elsődleges ismertető jele, hogy nem keresi a maga hasznát. Ezért az Isten szíve szerint való pásztorok azok, akik nem keresik a maguk hasznát. Az ilyen pásztorok nem keresik a pénzt és a magas méltóságokat. Nem az emberek tetszését fogják keresni, hanem inkább gondoskodnak róla, hogy felépítsék a hívőket, hogy "tökéletességben állítsák őket Krisztus elé"(Kolossé 1:28). Isten bárhol - a világ bármelyik városában vagy falujában - találhat egy ilyen embert, akinek ilyen szíve van, akivel fel fogja építeni az Ő gyülekezetét.

Látunk sok olyan hívőt, akik az „Újszövetségi mintát" akarják követni és ezért otthagyják az elismert felekezetüket, ahol helyes tanítások vannak, de a pásztorok szeretik a pénzt és a saját hasznukat keresik, akik azt gondolják, hogy Krisztus testét építik. A munkájuk eredménye mindig összevisszaság és káosz lesz. Ami felépül abból végül mindig Babilon lesz.

Az Úr csak ott tudja felépíteni az Ő igaz gyülekezetét, ahol talál egy embert, aki nem a maga hasznát keresi. Egy olyan ember, aki Isten szíve szerint való módon gondoskodik az emberekről, sokkal értékesebb Isten számára, mint ezer hívő, aki a saját hasznát keresi.

Isten szíve szerint való pásztornak lenni önfeláldozást, kényelmetlenséget és szenvedést jelent, de ő kész örömmel elviselni a félreértés miatti szenvedést, ellenállást, gúnyolódást és rágalmazást. Ha az ilyen pásztor még olyan áldásban is részesült, hogy egy olyan felesége van, aki szintén nem a maga hasznát keresi, akkor a házuk nyitva van az Úr számára, hogy Ő azt tegyen ott, amit akar. Isten így nem lesz korlátozva semmiben, amit tenni akar az életükben.

Most nem sok ember összegyülekezéséről beszélek. A sok ember nem Isten áldásának a jele. Sok jól ismert szekta sokkal több embert gyűjt össze, mint bárki más. A sokaság nem bizonyít semmit. Most minőségről beszélek - Krisztus testének építéséről, ahol minden egyes tag személyesen ismeri Istent.

Egy ilyen fajta megismerés nélkül, bármelyik csoport csupán egy olyan hely lesz, ahol egy vak ember vezeti a többi vak embert és mindannyian a verembe esnek. Minden ima összejövetelük, bibliatanulmányozásuk és konferenciájuk egy verembe esés lesz!

Jézus, amikor a földön járt körülnézett és azt látta, hogy a körülötte lévő emberek olyanok voltak, mint egy pásztor nélkül való nyáj. Ugyanez a helyzet ma is.

Óriási szükség van mindenhol Isten szíve szerint való pásztorokra. Nem arról beszélek itt, hogy legyen egy vén egy gyülekezetben. Nem. Egy nagy gyülekezetnek sok pásztor szívű emberre van szüksége, akik Isten szíve szerint gondoskodnak a nyájról. Az ilyen emberek ne legyenek vének, hanem táplálják és bátorítsák a nyájat - örömmel szolgálva nekik.