WFTW Body: 

Az Ef. 1.3 a következőt mondja:

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban"

Figyeljük meg, hogy ezek az áldások mind szellemiek és nem anyagiak. Földi áldások azok voltak, amikre Izrael kapott ígéretet az Ószövetségben. Erről az 5 Mózes 28-ban olvashatunk. Ez különbözteti meg a Krisztusban érkezett kegyelmet a törvénytől, amit Mózes adott a népnek. Ha a fentihez hasonló vers lenne olvasható az Ószövetségben, akkor az így hangzana: "Áldott legyen a Mindenható Isten (nem a mi Atyánk), aki megáldott minket minden anyagi áldással a földön Mózesben". Ezért azok a hívők, akik elsősorban a fizikai gyógyulást és az anyagi áldást keresik, valójában visszamennek az Ószövetség feltételei közé. Az ilyen „hívők" valójában izraeliták és nem keresztyének: Mózes és nem Krisztus követői. Azt jelenti ez, hogy Isten nem áldja meg a hívőket anyagilag ma? Megáldja, de másképpen. Ha először Isten királyságát és az Ő igazságát keressük, akkor Isten minden földi szükségünkről gondoskodni fog. Az Ószövetség idején az emberek csak ezeket a földi dolgokat keresték és bőségesen megkapták azokat: sok gyerek, nagy vagyon, sok pénz, az ellenség legyőzése, megbecsülés és tisztségek stb. Az Újszövetség idején azonban a szellemi áldásokat keressük: szellemi gyerekek, szellemi értékek, szellemi elismerés, szellemi győzelem (a Sátán és az óember felett és nem a filiszteusok vagy emberek felett. Az olyan földi szükségeink, mint a gyógyulás és a pénz megadatnak számunkra, de ahhoz Isten akaratában kell járnunk. Isten annyi pénzt fog adni nekünk, hogy az ne legyen a kárunkra. Az Ószövetség idején Isten néhány embert milliárdossá tett, de nem teszi ezt ma velünk, mert az megakadályozhat bennünket abban, hogy a mennyei dolgokat keressük és kárt szenvedünk.

Sok hívő nem értette meg az Ószövetség és az Újszövetség közötti különbséget. Ez azért van, mert még mindig olyan dolgokat próbálnak megszerezni, amit Isten az ószövetségi embereknek ígért. Akik a Bibliából a bővölködést hirdetik, nagyon szelektálnak a hirdetett dolgokkal kapcsolatban. Például az 5 Mózes 28-ban lévő ószövetségi áldásokkal Isten az izraelitákat áldotta meg sok pénzzel és sok gyerekkel. Akik azonban az áldásról prédikálnak, csak az egyik felét mondják el a dolgoknak. Ez

bizonyítja a hiányosságukat. Nem hallottam egyetlen bővölködésről prédikáló igehirdetőt sem arról beszélni, hogy Isten meg fogja áldani az Ő népét sok gyerekkel. Ez az egyetlen tény elég bizonyíték arra, hogy az ilyen szolgálók első rendű csalók. Nem oda illő ószövetségi versek idézésével azért beszélnek a bővölködésről, mert ezzel akarják igazolni a nagy gazdagságukat, amit a szegény emberektől összegyűjtött pénzből szereztek. Ne hagyd, hogy becsapjanak az ilyen igehirdetők!

Az Ef. 1.3-ban szereplő „szellemi áldások" kifejezést a „ Szent Szellem áldásának" lehetne fordítani. Isten már megadta számunkra a Szent Szellem minden áldását Krisztusban. Nekünk csak Jézus nevében kérni kell azt. Képzeljünk el egy kolduló lányt, aki az út mellett koldul. Egy gazdag herceg odamegy hozzá és feleségül veszi őt és a folyószámlájára befizet több millió dollárt - egy olyan számlára, amiről bármennyi pénzt tetszés szerint kivehet, amikor csak akar. Milyen szerencsés lány! Korábban nem volt neki semmije csak néhány aprópénz a kis edényében. Most azonban nagylábon él és a legfinomabb ruhákban jár. Bármennyi pénzt kivehet a bankból, mert olyan sok - herceg által aláírt - csekkje van. Ez a helyzet szellemi értelemben. Elmehetünk tehát a mennyei bankba és igényt tarthatunk a Szent Szellem minden áldására, mert azok Krisztus Jézus nevében a rendelkezésünkre állnak. Krisztusban minden mennyei dolog a miénk, ha ebben a jegyességi kapcsolatban megmaradunk. Ebben az esetben a következőt tudjuk mondani: "Uram, én hűséges menyasszonyod akarok lenni minden nap itt a földön" és akkor a Szent Szellem minden áldása a miénk. Nem kell meggyőznünk Istent arról, hogy megérdemlünk bármit, mert nem érdemeljük meg azokat. El tudod képzelni, hogy egy kolduló lány arra gondoljon, hogy megérdemel minden gazdagságot, amit ingyen kapott? Egyáltalán nem. Amit kapunk az mind Isten irgalma és kegyelme által van. Megkaphatunk minden mennyei dolgot, mert azok Krisztusban ingyen mind a rendelkezésünkre állnak. Nem tudjuk megszerezni azokat böjtöléssel és imával. Sokan azért nem kapják meg a Szent Szellem áldásait, mert ilyen módon próbálják megszerezni azokat, de így nem lehet! Egyedül Krisztus érdeme alapján állnak azok a rendelkezésünkre.

Emlékszem hogyan tanította meg az Úr nekem ezt a leckét, amikor egyszer valami földi szükségért imádkozva azt mondtam: "Uram, olyan sok éven keresztül szolgáltalak téged. Ezért arra kérlek, tedd meg ezt nekem." Az Úr a következőt mondta: "Nem, nem fogom azt megtenni, ha a saját nevedben kéred." Azon a napon megértettem, hogy mit jelent Jézus nevében imádkozni. Azon a napon megértettem, hogy a frissen megtért új hívő és én, aki 1959-ben tértem meg, mindketten azonos feltételek szerint mehetünk Istenhez - egyedül Jézus Krisztus érdeme alapján. A mennyei bankba egy Jézus Krisztus által aláírt csekkel lehet menni. Én is csak egy Jézus Krisztus által aláírt csekkel mehetek oda. Ha odamegyek Istenhez és azt

mondom, hogy olyan sok éven keresztül hűséges voltam hozzá, akkor a mennyei bankba az általam aláírt csekkel megyek, de a mennyei bank nem fogja elfogadni azt. Sok imánk azért nem kerül megválaszolásra, mert nem a Jézus nevében, hanem a magunk nevében kérünk. Azt gondoljuk, hogy a sok áldozatunk miatt kellene Istennek válaszolni. Ha 70 éven keresztül hűségesek voltunk, akkor is csak ugyanolyan feltételek mellett mehetünk Istenhez, mint egy friss hívő: Jézus nevében. Hálás vagyok Istennek ezért a kijelentésért, mert attól fogva sem mentem csekkel Istenhez a saját nevemben! Amikor megpróbáltam ezt tenni, akkor ezt mondtam: "ezért a csekkért soha nem fognak pénzt adni. A Jézus nevében kell mennünk, egyedül az Ő érdeme alapján." A Szent Szellem minden áldása a miénk a mennyei helyeken, de csak a Krisztusban.