Emlékezetünk videókazettája

Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Alapító igazság Kereső
Article Body: 

Egy videókamerával ma már lehetséges rögzíteni pontosan azokat a látványokat és hangokat amiket látunk és hallunk magunk körül. Amikor ez a videófelvétel később lejátszásra kerül egy képernyőn, akkor pontosan azt fogja ábrázolni, ami történt.

A Biblia azt írja, hogy jön egy nap, amikor mindannyian el kell számoljunk az életünkkel Isten előtt. Ha számításba vesszük a sok milliárd embert, aki ezen a Földön élt az emberiség történetének századai során, talán elcsodálkozunk, Isten mégis hogyan képes számon tartani mindent, amit egyenként az összes ember tett, mondott vagy gondolt élete során. Ezt a jegyzéket Isten őrzi az egyes ember emlékezetében.

Az emlékezet olyan, mint egy filmkazetta, ami hűen rögzít mindent, amit teszünk, szólunk vagy gondolunk. Megörökíti a belső hozzáállásaink és motivációink. Amikor egy ember meghal, noha testét a Földön hátra hagyja, mivel emlékezete az elméjének része, szellemével együtt a holt lelkek helyére kerül. Amikor az ítélet napja végre elérkezik, szelleme újból egyesül azzal a porral, ami egykor teste volt a Földön és fizikai testben fel lesz támasztva, hogy Isten elé álljon és elszámoljon egész földi életével. Azon a napon, amikor az egyes emberek ítéletére sor kerül, Istennek csupán annyi teendője lesz, hogy újrajátsza az adott ember saját emlékezetének filmkazettáját egy vásznon, az egész világ szeme láttára. Senki sem lesz képes megkérdőjelezni a filmbemutató hitelességét, mert az adott ember saját emlékezete fogja levetíteni élete filmfelvételét.

A tisztesség és vallásosság külső látszata, amit az emberek ma viselnek, lekerül róluk és a valós belső személy fog napvilágra kerülni. A vallás senkit nem fog megmenteni azon a napon, mert tisztán fog látszódni, hogy mindannyian követtek el bűnt - bármilyen vallásba születtek vagy bármilyet gyakoroltak is. Jótettek, szegény embereknek vagy vallásos intézményeknek juttatott pénzadományok szintén nem fognak senkit megmenteni, hiszen egyik kegyes cselekedet sem tudja semmissé tenni bűneink listáját.

Csak EGYETLEN ÚT létezik arra, hogy mindazt a gonoszságot, amit tettünk, mondtunk vagy gondoltunk végérvényesen el lehessen tüntetni Isten szeme elől, hogy az ítélet napján ezek ne legyenek visszajátszva a videókazettánkról. Jó tetteink nem tudják elmosni a gonosz tetteinket. Nem. Sosem.

Egy jogos és igazságos büntetést kell végrehajtani azokért a bűnökért, amelyeket elkövettünk. A Biblia azt mondja, a bűnért csak egyetlen büntetési lehetőség lett lefektetve az isteni jogban - az pedig az ÖRÖK HALÁL. Ez a halál az, amelyet mindannyian megérdemlünk bűneinkért.

Ezért jött le a mennyből a földre Jézus Krisztus, az Isten Fia, hogy megmeneküljünk az örök halálnak ettől a büntetésétől. Emberként jött és meghalt a kereszten Jeruzsálem városán kívül, nagyjából 1970 évvel ezelőtt. Ott Ő magára vette az isteni büntetést az emberiség bűneiért - minden vallásból minden ember bűneiért. Három nappal azután, hogy eltemették egy sírba, feltámadt a halottak közül, bizonyítva ezzel, hogy Ő valóban Isten emberi megtestesítője, és hogy Ő le tudja győzni a halált - az ember legnagyobb ellenségét. Negyven nappal később, sokak szeme láttára felemelkedett a Mennybe azzal az ígérettel, hogy vissza fog ismét térni a földre, amikor eljön az ideje, hogy minden embert megítéljen. Több, mint 19 század telt el azóta, amióta ezt az ígéretét megtette, és földi visszajövetelének ideje egyre közelebb van. Ezekben a napokban látni fogjuk Őt az égen visszatérni a Mennyből.

Jézus Krisztus volt az EGYETLEN a történelemben, aki az emberiség bűneiért halt meg. Abban is EGYEDÜLI volt, hogy feltámadt a halottak közül. Ebben a két kérdésben egyedi.

A bűneink ma is bocsánatot nyerhetnek, és a felvételeket le lehet törölni a videó-kazettáról, ha őszintén elfordulunk a bűneinktől és megtérünk belőlük kérve Istent, hogy bocsásson meg nekünk Jézus Krisztus érdemére, és ha valljuk, hogy Ő meghalt a bűneinkért és feltámadt a halottak közül.

Kérheted az Úr Jézus Krisztust most, hogy jöjjön az életedbe és törölje ki bűnös múltbeli életed felvételeit - bármilyen nagy és sok bűnöd volt is. Ezután tiszta lappal és Isten gyermekeként kezdhetsz új életet.

Ez az EGYETLEN ÚT az üdvösségre, amit Isten elérhetővé tett az emberiség számára. Ragadd meg a lehetőséget most! Emlékezz, hogy az egyetlen másik kimenetel számodra az lehet, hogy szembesülsz bűneid felvételével, ahogy visszajátszásra kerül emlékeid videókazettája az ítélet napján! Ha felismerjük annak a valóságát és komolyságát, hogy a végső ítélet a pokol tüzét jelenti minden bűnös ember számára, akkor a mi kötelességünk, hogy erre szeretettel figyelmeztessünk másokat.

Kívánom, hogy hozd meg a jó döntést ma halogatás nélkül, s így Isten megáldhasson örök élettel.

Ezt az Istentől érkező üzenetet ajánljuk neked őszinte szeretettel.

Copyright - Zac Poonen. A cikk tartalmának semmilyen módosítása nem megengedett a szerző írásos jóváhagyása nélkül.