WFTW Body: 

Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek; mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. … Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el." (Préd. 4:9-12)

Talán emlékeztek a történetre Esopus meséjéből, ahol egy öreg gazda gyakorlatias leckét adott az egységről a három gyermekének, akik folyton veszekedtek egymással. Sok vékony pálcát fogott a kezébe és megmutatta nekik, hogy a pálcákat külön-külön könnyen el lehet törni, de ha egy kötegbe összefogja, szinte lehetetlen eltörni. Még ennek a világnak a gyermekei is rájönnek, hogy az egységben és a közösségben erő van. A Biblia azt mondja: „A sáskák jóllehet kicsik, de szokatlanul bölcsek, mert nincs vezetőjük mégis együtt rajzanak ki" (Péld. 30:27). Ebben van a biztonságuk és az erejük. Jézus Krisztus gyülekezetében is meg kell tanulnunk ezt a leckét.

Az az egység, amiről az Újszövetség beszél, Krisztus Teste tagjainak egységét jelenti egymással Krisztus fősége alatt - ez egy organikus és nem szervezeti egység. Kivéve azokat, akik Krisztus testén kívül vannak, még akkor is, ha 'keresztyénnek' nevezik őket. Nem lehet egység az élő és a halott között. Akik az újjászületés által új életet nyertek Krisztusban, csak azokkal találhatják meg a szellemi egységet, akiket Isten hasonló módon újjászült. A keresztyén egységet az a Szent Szellem hozza létre, aki minket Krisztus testének tagjaivá tesz. A Biblia arra figyelmeztet minket, hogy "i gyekezzünk megtartani a Szellem egységét a békesség kötelében." (Ef. 4:3) Bármilyen emberileg kiformált egység értéktelen.

A Sátán ravasz ellenség, és rájött, hogy nem tudja legyőzni az egységben lévő keresztyén közösséget, amely Krisztusnak és az Ő Igéjének engedelmeskedve él. A hadviselési stratégiája tehát az, hogy ellentmondást, gyanakvást és félreértést szít egy közösség tagjai között, hogy egyénileg megbénítsa őket. Jézus azt mondta, hogy a pokol hatalma nem lesz képes legyőzni az egyházát. (Máté 16:18). Az egyháznak, Krisztus Testének győzelmi ígérete van a Sátán elleni harcban. A többi hívőtől elszigetelt hívő vereséget szenvedhet. A Sátán folyamatosan támadta Krisztust a földi élete során, de nem tudta legyőzni. Végül a kereszten Krisztus elvette a Sátán ember feletti hatalmát. (Zsidó 2:14; Kol. 2:15). A Sátán ma nem tudja megtámadni a feltámadott Krisztust, ezért közvetlenül Krisztus Testét, a gyülekezetet támadja. A győzelem a Sátán felett csak akkor lehetséges, ha egységben állunk ellene, mint egy Test a mi Urunk fősége alatt. A keresztyén közösségben, ha egy tag nem látja el funkcióját, a Test ereje akkor annak megfelelő mértékével gyengül. A Sátán tudva ezt, folyamatosan arra törekszik, hogy a közösség egyes tagjait elszigetelje, vagy a közösséget (a gyülekezetet) klikkekre bontsa. Végső soron sikerül elérnie a célját. Éppen ezért folyamatosan ébereknek kell lennünk a Sátán ravaszságával szemben, nehogy meggyengítse a kapcsolatokat közöttünk és Krisztus Testének más tagjai között.

Jézus sok ígéretet tett az egyéni hívőkkel kapcsolatban, amikor Istenhez imádkoznak, de a Máté 18:18-19-ben olyan ígéreteink vannak, amelyek Krisztus Teste egy részének egységben való imádkozására vonatkoznak: „Amit megköttök a földön, az a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön az a mennyben is oldva lesz" - mondta Jézus. „Azt is mondom nektek, ha ketten egyetértetek itt a földön bármiben, kérjetek, és az én Atyám a mennyben megcselekszi azt nektek" (TLB). Az a szó, ami „egyetértésnek" van fordítva a 19. versben, az a görög "sumphoneo" szónak felel meg, amiből a "szimfónia" szó származik. Jézus ezekre a versekre hivatkozott két gyermekének egységével kapcsolatosan is, hogy az olyan, mint egy szimfónia. Ez több, mintha csak "Áment" mondanánk egy testvér imájának befejezésekor. A szimfónia egy mély szellemi harmóniát jelent azok között, akik együtt imádkoznak. Jézus azt mondta, hogy még ha a keresztyének kis csoportjának egységben való közössége is, egy jól vezényelt zenekarhoz hasonló szimfóniát hoz létre, akkor az imáiknak olyan hatalmuk lesz, hogy akármit kérnek is meglesz az nekik. Egy ilyen keresztyén csoport hatalommal rendelkezik, hogy megkösse a Sátán erejét és kiszabadítsa a Sátán foglyait. Jézus megmagyarázta, hogy mi az oka annak, hogy egy közösség ekkora hatalmat gyakorolhat: „Azért, mert akárhol összegyűlnek ketten hárman az Ő nevében, ott van közöttük" - mondta Jézus a 20. versben. Krisztus, mint Fej minden hatalmával jelen van egy ilyen közösségben, és ezért a Pokol erői sem állhatnak ellene. Az „Apostolok cselekedeteiben" leírt egyház azért ismerte ennek a hatalomnak a valóságát, mert a közösségükben megvolt ez az egység. "A 11 apostol a közöttük lévő teljes egységben odaszánták magukat a kitartó imádkozásra….. " és mindannyian, akik hittek egy testbe voltak beleszerkesztve Krisztus hatalma alatt, ezért gyakorolni tudták az Úr hatalmát az imában. Nem voltak magasan képzettek, nem volt társadalmi befolyásuk és pénzügyi hátterük, Krisztus képviselőjeként mégis a feje tetejére állították az akkor ismert világot. Ekkor szabadult ki Péter a börtönből. Heródes minden hatalmával sem tudott ellenállni az Isten előtt térdre rogyott korai gyülekezet erejének (Ap.csel. 12:5-11). A Sátán királyságát alapjaiban rengette meg az egyház, amikor egy testként lépett fel, kinyilvánítva Krisztus győzelmét és tekintélyét az emberi életek felett az egész Római Birodalomban. (Még egy példa erre az Ap.csel. 19:11-20).

Ma a Sátán nevetségessé teszi a szétszakadozott egyház erőfeszítéseit, akik különböző trükkökkel, modern eszközökkel, konferenciákkal, teológiai ismeretekkel, ékesszólással és képzett dicsőítőkkel próbálják kiszorítani őt erősségeiből. Egyik sem ér semmit a Sátán ellen. Az egyháznak újra meg kell ismernie a Krisztus Fősége alatt egyesült Test valóságát. A keresztyének egymáshoz való megfelelő kapcsolódása, egymás iránti szeretete és a Krisztusnak és az Ő Igéjének való engedelmességben való együttélés jelenti a legnagyobb veszélyt az ördög királyságára a földön. A Sátán semmi mástól nem fél, csak ettől. Imádkozzunk, hogy az Úr segítsen bennünket abban, hogy mindennap annak a dicsőséges igazságnak a fényében éljünk, hogy egy test vagyunk Krisztusban. Ha a világon egyre több keresztyén ismeri fel és él ezen igazság szerint, biztosan meg fogjuk látni, hogy a gyülekezet, még ha kis létszámú is, de helyreállítja az ősi dicsőséget; eszközök lesznek Isten kezében a sötétség erőinek megfékezésében és áldás csatornái lesznek a szükségben lévő világ felé.