WFTW Body: 

Jézus élete volt a legcsodálatosabb, a legrendesebb, legbékességesebb és legboldogabb, amit ez a világ valaha látott. Ennek az volt az oka, hogy Ő teljesen engedelmeskedett Isten Igéjének. Ahol Istennek való tökéletes engedelmesség van, ott tökéletesség és szépség van - amint azt látjuk a bolygók és a csillagok esetében is. „ Az Úrnak félelme az életnek kútfeje." (Péld. 14:27) - és Jézus engedelmeskedett annak a parancsolatnak, hogy az Úr félelmében éljen egész nap." (Péld. 23:17). Amikor Jézus itt volt a földön, az emberek Őbenne egy mennyei életet láttak. A könyörületessége, a másokhoz való viszonyulása, a tisztasága, az önzetlen szeretete és az alázatossága mind az isteni élet megnyilvánulása volt. A Szent Szellem most eljött, hogy elhozza ugyanezt az isteni életet és a mennyei atmoszférát a szívünkbe. Isten idehelyezett minket a földre, hogy láthatóvá tegyük ezt a mennyei életet a világ számára. Isten szeretné, ha megízlelnétek a menny örömét, békességét, szeretetét, tisztaságát és jóságát az otthonotokban és a gyülekezetetekben ezen a földön. Jézus egy mennyei életet élt ezen a földön. Ha rá szegezed a szemed és követed Őt, akkor ennek az évnek minden napja olyan lesz, mintha a menny eljött volna számodra a földön.

Az Atyával való közösség volt Jézus számára a legértékesebb dolog. Számára semmi sem volt hozzá hasonlítható érték a világmindenségben. Ez a közösség volt az, amiről Jézus tudta, hogy a Golgotán meg fog szakadni, amikor a bukott emberiség érdekében három órán keresztül el kell tűrnie a pokol örök gyötrelmét (Máté 27:45). Ekkor az Atya el kellett, hogy hagyja Őt, és három órán keresztül meg kellett szakítania azt a közösséget az Atyával, ami nagyon kedves volt számára az egész örökkévalóságtól fogva. Annyira rettegett ennek a közösségnek a megszakadásától, hogy nagy vércseppeket hullatott a Gecsemáné kertben. Pontosan ez volt az a pohár, az Atyával való közösség megszakadása, amiért imádkozott, hogy távozzon el tőle. Jézus követése azt jelenti, hogy olyan értékesnek tartjuk az Atyával való közösséget, mint Jézus. Ekkor a bűn rendkívül bűnösnek fog tűnni számunkra, mert az megtöri az Atyával való közösséget. A többi ember felé való szeretetlen magatartás nem engedhető meg, mivel az megszakítja a közösségünket az Atyával.

A Biblia megértésének titka, hogy mindenekelőtt egy bensőséges kapcsolatunk legyen az Úrral. A Szent Szellem tudja megmagyarázni Isten kijelentett Igéjének jelentését. Ezért járj úgy Jézussal, ahogy azt a korai tanítványok tették, és vágyakozz rá, hogy halljad az Ő hangját. Akkor megnyílik a szemed, és a szíved lángba borul, mint a tanítványoké. Ezt fedeztem fel az elmúlt 61 évben, ahogyan az Úrral jártam. Isten eltervezte az életünket még a megszületésünk előtt. Dávid a következőt mondta:

Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok." (Zsolt 139:16-18)

Ez azt tanítja nekünk, hogy Isten gondolatában egy részletes terv van az életed minden napjára. Évmilliókkal azelőtt, hogy megszülettél volna, Ő már leírta, hogy kik lesznek a szüleid, melyik országban fogsz megszületni, és azokat a körülményeket is, amelyek közrejátszanak abban, hogy Krisztushoz jöjj. Le vannak írva azok a próbák is, amiken keresztül kell menned annak érdekében, hogy egy szellemi felkészítésben részesítsen; és úgy intézi, hogy még a baklövéseid, a hibáid is az Ő dicsőségét fogják munkálni.

Az a legértékesebb testvér egy gyülekezetben, aki képes behozni a menny atmoszféráját a gyülekezetbe, és aki tudja építeni a közösséget. Egy ilyen testvér nem szükségszerűen vén a gyülekezetben. Mindannyiunknak megvan a lehetősége, hogy ilyen értékes testvérré váljon. Gondolj egy testvérre a gyülekezetben, aki ha bejön egy összejövetelre, vagy egy házba, az olyan, mintha egy friss szél fújna át a termen. Micsoda értékes személy egy ilyen testvér! Ha csak beugrik és 5 percre is meglátogat, felüdülsz. Azt érzed, mintha a menny jött volna be az otthonodba öt percre!

Isten megáldotta Ábrahámot: „…megáldalak téged … és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei." (1 Mózes 12:2-3). Ez az áldás a mi örökségünk is a Szent Szellem által - a Gal. 3:14 szerint. Isten meg akar áldani téged ebben az évben olyan mértékben, hogy az edényed túlcsorduljon, és áldás legyél sokak számára. Isten felkenetésében elég erő és áldás van, hogy megáldjon minden személyt, aki keresztezi az utadat ebben az évben. Ezért azt az áldást, amit kaptál öntsd ki mások életére. Ha önző módon megtartod Isten áldását magadnak, az meg fog büdösödni, mint a másnapra eltett manna. Aki mást felüdít, maga is felüdül (Péld. 11:25). Ez lehetséges a te életedben is.

Nagyon áldott lehet ez az év számodra!