Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom
WFTW Body: 
Dániel egyike volt azoknak az embereknek, akit Isten használhatott a saját generációjában. Amikor 17 éves fiatalember volt, „eldöntötte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát” (Dán. 1:8). Amikor Ananiás, Misáel és Azariás látták a fiatal Dániel bizonyságtételét az Úr mellett, ők is felbátorodtak, hogy bizonyságot tegyenek az Úrról. (Dán. 1:11). Maguktól nem voltak elég bátrak, de amikor látták Dániel kiállását, ők is felbátorodtak. Sok ember hasonlóan van ma. Nincs bátorságuk egyedül kiállni az Úrért, hanem egy Dánielre várnak, hogy bizonyságot tegyen. Ekkor csatlakozni fognak hozzá. Leszel te is egy ilyen Dániel? Te is azt mondod, hogy „nem fogom beszennyezni magam?” Nem a király, vagy a főnök, vagy bármelyik visszacsúszott vén vagy bárki kegyeit fogom keresni, hanem „100%-ban ki fogok állni azért, amit Isten Igéje mond.” Nagyon nagy szükség van egy „dánieli szolgálatra” az országunkban ma – férfiakra és asszonyokra, akik „sokakat el fognak vezetni az igazságra.” (Dán. 12:4). Ez a vers nem azokra az igehirdetőkre értendő, akik az igazságról prédikálnak, hanem azokra, akik a szavaikkal vagy példájukkal vezetnek el másokat az igazságra. A Szentírásban egy másik szolgálatról is olvashatunk – és ez pontosan az ellenkezője a „dánieli szolgálatnak” – egy „luciferi szolgálat”. A Jel. 12:4-ben arról olvashatunk, hogy Lucifernek sikerült elérnie, hogy angyalok milliói kövessék őt az Isten elleni lázadásában. Miért engedte meg Isten, hogy Lucifer ennyi angyalt tévútra vezessen? Azért, hogy a menny megtisztuljon minden elégedetlen és lázadó angyaltól. A gonosz szívük nem lett volna leleplezve, ha Lucifer nem lázadt volna fel közöttük, hogy vezesse őket az Isten elleni lázadásukban. Így van ez ma is. Isten meg fogja engedni a testvéreknek, hogy luciferi szolgálatuk legyen a gyülekezetben. Isten meg fogja engedni nekik, hogy házról házra járjanak, hogy rosszindulatú pletykákat terjesszenek, másokat vádoljanak, hazugságokat terjesszenek, és gonosz dolgokat mondjanak, hogy minden elégedetlen, lázadó és világias hívő a gyülekezetben azonosítható és nyilvánvaló legyen, egybegyűjtve őket, hogy kitehessék őket a gyülekezetből, hogy Krisztus testét meg lehessen tisztítani. Isten nem fogja megakadályozni, hogy az ilyen „Lucifer típusú” szolgálók körbejárják a gyülekezetet, ahogyan nem állította meg Lucifert sem a mennyben évmilliókkal ezelőtt. Ez Isten bölcsessége. Sosem kell az ilyen testvérek ellen harcolnunk. Isten maga fogja megóvni az egyházat, és a megfelelő időben elpusztítja azokat, akik beszennyezik (1 Kor. 3: 17). Isten hosszútűrő, és sok évet vár, mielőtt ítél, mert nem azt akarja, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt, hogy mindenki megmeneküljön. Noé idejében 120 évet várt. Amikor viszont Isten ítél, az ítélete kemény lesz. Ostobaság tehát azzal dicsekedni, hogy egy gyülekezetben sosem volt szakadás. A mennyben is szakadás történt az angyalok között már az elején. Az ilyen szétválasztásokra szükség van, „hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká váljanak köztetek.” (1 Kor. 11:19) A világosságnak el kell válni a sötétségtől. Ez valójában nem szakadás, hanem egy megtisztítás. Enélkül Isten bizonyságtétele a földön csorbát szenvedne. Mindannyiunknak lehet „dánieli szolgálata” – egység és közösség építése az egyházban -, vagy „luciferi szolgálata” -, amely viszálykodást szít. Nem lehetünk semlegesek. Jézus azt mondta, hogy azok, akik nem gyűlnek Őhozzá, elszakítják az embereket Tőle. A gyülekezetben csak két szolgálat van, az összegyűjtés és a szétszórás. (Máté 12:30). Az Úr adjon nekünk kegyelmet és bölcsességet, hogy Isten akarata szerint való módon éljünk ezekben az utolsó napokban, hogy az egyház Isten nevének dicsőségére tiszta bizonyságtétel lehessen minden helyen.