WFTW Body: 

A Nehémiás könyve bemutatta nekünk azt az óriási ébredést, amit Isten két istenfélő ember - Ezsdrás és Nehémiás - hatására a zsidó nép között hozott. A Nehémiás 8. fejezetében azt olvassuk, hogy mit tett Isten Ezsdrás által. Ő vette Isten Igéjét és összegyűjtött minden férfit, asszonyt és gyermeket, akik értelmi felfogóképességgel rendelkeztek. Azt követően egy 6 órás bibliatanulmányozást tartott nekik! És azt mondja a Nehémiás 8:3-ban, hogy „minden ember figyelt a törvény könyvére." Az összejövetelüket Isten dicsőítésével kezdték (Neh. 8:4). És ezután Ezsdrás igyekezett elmagyarázni az embereknek mindazt, amit az Igéből olvasott (Neh. 8:8). Ezsdrás nyilvánvalóan sok hónapot és évet töltött az Ige tanulmányozásával, hogy mindezt olyan világosan el tudta magyarázni nekik. Isten titokban készítette fel erre az időre.

Kitört az ébredés és az emberek sírni kezdtek a bűneik miatt (Neh. 8:9). Aztán felszólították őket, hogy osszák meg másokkal azokat a jó dolgokat, amiket Isten adott nekik. Ennek során "az Úr öröme volt az ő erősségük" (Neh. 8:10). A nép engedelmeskedett ennek a felszólításnak és kiküldték őket. Másnap Ezsdrás bibliatanulmányozást tartott a vezetőknek (Neh. 8:13). Amikor látták, hogy Isten Igéje megparancsolta az izraelitáknak, hogy minden év hetedik hónapjában ünnepeljék meg a „sátorok ünnepét", azonnal engedelmeskedtek neki. Ez volt az első alkalom, hogy ezt az ünnepet körülbelül 900 év után újra megünnepelték - ezt a parancsot ugyanis Józsué napja óta nem tartották be (Neh. 8:14-17). Még Dávid, az Isten szíve szerint való ember sem tudta rávenni az izraelitákat, hogy engedelmeskedjenek ennek a parancsnak. Ezsdrás a következő hét napban is folytatta a bibliatanulmányozást az emberekkel (Neh. 8:18).

A Nehémiás 9. fejezetében azt olvassuk, hogy mit tett Isten Nehémiás által. A fejezet az izraeliták böjtjével kezdődik, amikor megvallották bűneiket és elválasztották magukat a pogányoktól. (Neh. 9:1-2). Azt követően három órás bibliatanulmányozást tartottak, három órán keresztül dicsőítették az Urat és megvallották a bűneiket. Ismét ébredés tört ki (Neh. 9:3). Ekkor a léviták felálltak, és hangosan az Úrhoz kiáltottak (Neh. 9:4). A Nehémiás 9:6-tól a 31. versig található a leghosszabb ima a Bibliában. A léviták ezután elismételték Izrael történetét Ábrahámtól kezdve, a kudarcukat a pusztában való vándorlás negyven éve alatt, valamint a bírák és a királyok idejében, és elismerték, hogy minden ítélet, amelyet Isten küldött rájuk, igazságos és jogos volt. Bűnbánatot tartottak, és aláírtak egy dokumentumot Isten előtt, amit Nehémiás írt alá legelőször (Neh. 10:1). Mindez ennek a két istenfélő embernek - Ezsdrásnak és Nehémiásnak - a hatására történt. Közös szolgálatuk majdnem pontosan úgy működött mintha két vén lettek volna egy újszövetségi gyülekezetben. Milyen nagyszerű példák ők mindannyiunk számára, akiket lehet követni.