WFTW Body: 

Az 1 Thessz. 1.3-ban Pál először a hitről, a szeretetről és a reményről beszél: „ a hit munkájáról, a szeretetteljes fáradozásról és a reménység állhatatosságáról ", az első fejezet befejező versében pedig az igazi bűnbánatról. Itt találjuk meg az Újszövetségben az igazi bűnbánat egyik legvilágosabb meghatározását: "a bálványoktól Isten felé fordulás".

(1 Thessz.1.9).

A bűnbánat egy elfordulás minden bálványtól és egy Isten felé fordulás. Amikor bűnben élsz, akkor a bálványaidra nézel és hátat fordítasz Istennek. A bálványaid lehetnek a pénzed, a munkád, a nagyravágyásod, valamilyen bűnös élvezet, a barátnőd vagy önmagad. Lehet szó látható bálványokról is. Sokféle bálvány van. A bűnbánat egy elfordulás minden bálványtól és 180 fokos fordulat Isten felé, úgy hogy most minden bálványodnak hátat fordítasz. Ha nem tudsz hátat fordítani a bálványaidnak, akkor valójában nem bántad meg a bűneidet.

Sok keresztyén megpróbálja tisztelni Istent, miközben még mindig vannak bálványok az életében. A nagyra vágyásuk és érdeklődésük teljesen világi, de mégis azt gondolják, hogy újjászületett keresztyének! Az ilyen "keresztyének" a legboldogtalanabb emberek a világon. Milyen „keresztyének" azok, akik akkor boldogok, amikor teljesen a kívánságaiknak és a pénz bálványának élnek"? Azok az emberek azonban, akik egyedül Istennek élnek valóban boldogok. Azok a legboldogtalanabb emberek a világon, akik megpróbálnak Istennek és a világnak is tetszeni. Ez hasonlítható egy olyan állapothoz, amikor a két lábaddal két ellentétes irányba haladó csónakban állsz, aminek eredménye az lesz, hogy a vízbe esel. A „keresztyének" életében sok probléma abból származik, hogy nem volt egy igazi, mély bűnbánat az életükben. A bálvány az, ami elfoglalja Isten helyét a szívedben. Ezért sohasem lehet egy keresztyén vezetőt vagy egy speciális bibliatanítást annyira csodálni vagy szeretni, hogy az Isten helyébe lépjen. Ha egyszer Isten felé fordultunk, akkor az életünk hátralévő részét az élő és igaz Istent szolgálva és az Ő fiának a mennyből való visszatérését várva kell élnünk (1 Thessz.1. 9-10). Itt egyértelmű utalás van arra, hogy mi az igazi bűnbánat és az igazi hit. Az a keresztyén rendelkezik jó alapokkal, aki így tért meg, mert a pénzt, az evést, az alvást, a kényelmet, az emberek véleményét és minden mást a földön a maga helyén kezeli és teljesen Isten felé fordult. Az elsődleges célja ezt követően, hogy Istent szolgálja. Lehet világi munkahelye, de az elsődleges célja az, hogy ott is Istent szolgálja. Jó reménységgel várja Jézus visszajövetelét, miközben szolgálja Őt. Amikor Jézus visszatér meg fog "szabadítani az eljövendő haragtól". (1 Thessz. 1.10). Jó, ha minden keresztyén megvizsgálja magát, hogy az élete összhangban van-e az 1 Thessz. 1.9- 10-ben leírtakkal. Az Úr szolgálatában Pál a példa számunkra.