WFTW Body: 
  1. A közbenjárás szolgálata:

A Zakariás 3:1-ben azt olvassuk, hogy Jósua főpap az Úr előtt állt és a Sátán vádolta őt. A Sátán mindig azt keresi, hogy vádolja a vezetőket és kárt okozzon nekik. A vezetők, a feleségeik és a gyermekeik a Sátán céltáblái. Ne légy szigorú egy vezető megítélésekor, mert ő nagyobb célpontja a Sátánnak, mint te. A felesége és gyermekei nagyobb céltáblái a Sátánnak, mint a te feleséged és gyermekeid. A Sátán az Úr előtt bevádolta Jósuát. Az Úr azonban azt válaszolta neki: „Én az Úr visszautasítom a te vádaskodásaidat" (Zak. 3:2 - Living Bible). Van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Néha annyira lefoglal bennünket a Vádló, hogy elfelejtkezünk a Szószólónkról, aki imádkozik értünk. Most két szolgálat van a mennyben. Egyik a Sátáné, a vádlás szolgálata. Ő vádolta Jóbot és Jósuát. Ugyanakkor van egy másik szolgálat is a mennyben. "Jézus szolgálata, aki örökké él, és közbenjár értünk" (Zsidó 7:25). Ez a két szolgálat a vádlás és a közbenjárás szolgálata. Akik a Sátánnal vannak közösségben, a testvéreiket fogják vádolni. Amikor pletykálkodsz és gonosz dolgot mondasz egy testvéredről, akkor- akár tudsz róla, akár nem - olyankor mindig a Sátán pártján állsz és azt mondod: „Egyetértek veled, Sátán. Ő ilyen." És minden alkalommal, amikor egy erőtlen testvérért imádkozol, a Jézus pártján állsz, és azt mondod: "Uram, egyetértek veled. Imádkoznunk kell azért a testvérért, hogy megoldódjon a problémája."

„Isten minden szolgájának a szolgálata kell, hogy kiegyensúlyozásra kerüljön Isten másik szolgájának a szolgálata által."

  1. A bátorítás szolgálata:

Zakariásnak egy áldott szolgálata volt, az elcsüggedt emberek bátorítása. A zsidók éppen csak hogy visszajöttek Babilonból, ahol az atyáik szolgák voltak, és szegények voltak, tele voltak félelemmel és csüggedtek voltak. Sokszor megverték őket. Nem voltak műveltek, kifinomultak és gazdagok, mint az ősapáik 200 évvel korábban. Zakariásnak az volt az elhívása, hogy bátorítsa őket. A Zak. 8:6-8-ban az Úr azt mondta:

„Ha ez csoda lesz e nép maradékának szemében azokban a napokban, vajon az én szemeimben is csoda lesz-e? Megszabadítom az én népemet a napkeltének földéről és a napnyugtának földéről. És elhozom őket és Jeruzsálemben lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig Istenekké leszek hűséggel és igazsággal."

Isten tehát a szívünkre beszél, és azt mondja, hogy munkálkodjunk mindaddig, míg az egyháza elkészül és tökéletes lesz. "Tehát ne féljünk, és ne csüggedjünk, hanem folytassuk a templom (a gyülekezet) újjáépítését!" (Zak. 8:9-13 - Living Bible). Zakariás korában ilyen bátorító üzenet késztette az embereket arra, hogy keményen dolgozzanak a templom építésén. A bátorító szó az, ami izgalomba fogja hozni ma is az embereket, hogy építsék a gyülekezetet.

  1. Mások szolgálatának a kiegyensúlyozása:

A Zak. 4:1-14-ben van két fa, amelyek Isten felkent szolgáit szimbolizálják, akiket az Úr arra használ, hogy folyamatosan életben tartsák és Szellemmel telve a gyülekezetet. Ők Szellemmel teljes emberek, mert folyamatos kapcsolatuk van a Szent Szellemmel. Bármikor találkozol velük, árad belőlük az áldás feléd. A gyülekezetnek sok ilyen Isten szolgájára van szüksége. Aggeus és Zakariás két olyan ember volt, akik együtt munkálkodtak. Isten minden szolgájának szüksége van rá, hogy a szolgálata ki legyen egyensúlyozva Isten más szolgájának a szolgálata által. Az egyik fa az egyik oldalról, a másik fa a másik oldalról árasztja az olajat. Az egyik személy a kegyelmet hangsúlyozza, a másik pedig az igazságot. Együtt azonban Isten dicsőségét sugározzák (ami látható volt Krisztusban), és a gyülekezet gyertyatartója fényesen világít. (János 1:14). Ahol két testvér így együtt tud munkálkodni a gyülekezet építésén - mindketten Szent Szellemmel telve, versengés, féltékenység és személyes ambíciók nélkül, vagy bármi egyéb vágy nélkül, hogy jobbnak mutassa magát másoknál - egyedül csak arra vágyva, hogy a gyertyatartó égjen, ők ismét fel tudnak építeni egy olyan gyülekezetet, amin sosem fognak diadalt aratni a pokol erői.