WFTW Body: 
  1. Egy nagy szívvel rendelkezni

Két kifejezés az, ami sosem fordul elő Ámos próféta könyvében: „Izrael Istene" és „Izrael Szentje". Ez azért van, mert Ámos úgy tekintett Istenre, mint minden nemzet Istenére, és nem csupán Izrael Istenére. Így idézte az Úr szavait:

Nem olyanok vagytok-e ti előttem, oh Izráel fiai, mint a Kusiták fiai?! ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-e ki Izráelt Egyiptom földéről, és a Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket Kirből?!" (Ámos 9:7).

Ámos egy „újszövetségi" látással rendelkező próféta volt, aki magához ölel minden népet. Hitt benne, hogy Isten összegyűjtené őket a pogányokkal együtt és egy testté tenné őket. Ámos felülemelkedett az izraeliták szűklátókörűségén. Neki nagy szíve volt, amibe belefért a világ összes népe. Ámos nem volt kirekesztő, mint más izraeliták, akik azt gondolták, hogy „mi vagyunk az egyetlen nép, akit Isten kiválasztott."

Sok keresztyén csoport ma is azt képzeli, hogy Isten egyedül őket választotta arra, hogy Isten népe legyenek a földön!! Ez a hozzáállás valójában a szektaság egyik ismertető jele. Olyanok ők is, mint Izrael népe akkoriban, ellentétben Ámossal, akinek nagy szíve volt.

Isten igaz szolgájának nagy szíve van, aki elfogadja Isten népét minden csoportban és felekezetben. Babilon nem olyan rendszer, ami valamelyik felekezettel azonosítható, hanem egy világi rendszer, ami a te szívedben található. Az emberek ülhetnek a legjobb gyülekezetben a világon és egy babiloni rendszer részét képezik, mert Babilon ott van a szellemükben. Azt képzelik, hogy azért, mert már kijöttek egy felekezeti rendszerből már szabadok Babilontól, de ez nem igaz. Pl. ha szereted a pénzt, tartozhatsz bármelyik gyülekezethez a világon, Babilon része vagy. Ha a test vágyai szerint élsz, bármelyik gyülekezetben vagy a világon, akkor házasságtörő vagy. Büszke lehetsz a tiszta tanításaidra és mondhatod, hogy „mi nem imádjuk Máriát, vagy nem gyakoroljuk a gyermekkeresztséget …" Jó, de ha imádod a pénzt és engedsz a test kívánságainak, akkor rosszabb vagy, mint a többiek. Nekik a tanítás tisztaságával van problémájuk, neked viszont egy sokkal súlyosabb problémád van, ami a szíveddel és az élettel kapcsolatos.

Sok befelé fordulás van ma a keresztyének között, és azt képzelik, hogy Isten egyedül az ő kis csoportjukról gondoskodik!! Krisztus teste azonban nagyobb bármelyik felekezetnél. Isten népe nem egyetlen felekezetben található meg ma, hanem Istennek van népe minden felekezetben. Sok gyülekezetben vannak ma újjászületett emberek, akiknek különböző tanításaik vannak. Sok gyülekezet tanításával nem értek egyet, de nem tudom letagadni azt a tényt, hogy Istennek ott is van néhány gyermeke. Vannak viszont megtéretlen emberek is regisztrált tagként „független" (autonom) evangéliumi gyülekezetben, különösen a gyülekezetek második és harmadik generációi, akik Úrvacsorát vesznek. Meg kell látnunk valamit Ámos próféta látásából ezekben a napokban. Isten megítél minden nemzetet és minden felekezetet és egybegyűjt embereket minden nemzetből és minden felekezetből.

  1. A prófétai szó értéke

Az Ámos 8:11-12-ben ezeket a prófétikus szavakat olvashatjuk az utolsó napokról:

Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után."

Ezt az éhséget látjuk ma. „Az Úr szava" a Bibliával kapcsolatos - és abból nincs hiány. A Biblia-társulatok minden évben sok millió Bibliát osztanak szét és a Biblia még mindig a legnagyobb darabszámban eladott könyv a világon. Itt azonban az 'Úr szaváról' van szó - és az a prófétai szóra utal, ami Isten prófétájának a szájából származik a megfelelő időben. Az „Úr szava" ritkán hallható az utolsó napokban. Az emberek mindenfelé vándorolnak, hogy igazi prófétát halljanak, de nem lesz könnyű ilyet találniuk. Ezért, ha lehetőséged lesz rá, hogy egy prófétai szót hallj az Úrtól, figyelj arra és hallgasd azt figyelmesen - és vedd komolyan.

  1. Egy csodálatos ígéret

Az Ámos 9:13-ban azt olvashatjuk:

„Íme, napok jönnek" - mondja az Úr, amikor „a szántóember meg fogja előzni az aratót." Ez azt jelenti, hogy sok gonosz dolgot vetettünk a múltban és jóllehet, hogy már bűnbocsánatot nyertünk, de bizonyos mértékben még mindig azt aratjuk, amit a múltban vetettünk. Hamarosan el fog jönni azonban az az idő, hogy azok az új dolgok, amiket elvetettél az életedben - miután tisztaszívű tanítvánnyá váltál - felülírják azokat a dolgokat, amiket a múltad miatt le kellett aratnod. Pl. a múlt sok szennyes pornográf gondolatát és álmát, amik az elmédet gyötörték, egyre inkább szellemi gondolatok és álmok helyettesítik, mert most Isten igéjével töltöd meg az elmédet és ezért az életed gyümölcsöző lesz Isten számára. Milyen csodálatos ígéret ez! Halleluja!