WFTW Body: 

A Zsidó 4.12-ben ezt olvashatjuk:

" Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek ésléleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait."

Isten beszéde szétválasztja (megosztja) a lelkit és a szellemit (4.12). A lelki és a szellemi szétválasztása világossá teszi számunkra, hogy lelkiek (értelem és érzelem vezéreltek) vagyunk, ha Isten igéjét emberek szolgálatán keresztül fogadjuk be, vagy szellemiek, ha a Szent Szellem közvetlenül tanít bennünket. Az Ószövetség népe nem tudott különbséget tenni a lelki és a szellemi között.

Az ószövetségi sátor három részre volt osztva: külső pitvar, szent hely és a szentek szentje. Ez az ember testének, lelkének és szellemének a kiábrázolása volt(1 Thessz.5.23 ). A lelket a szent hely képviselte és a szellemet a szentek szentje. Isten a szentek szentjében volt jelen. Egy vastag kárpitfüggöny választotta el a szent helyet a szentek szentjétől. Senki sem mehetett be a szentek szentjébe (csak a főpap egy évben egyszer). Ez egy jelképes tanítás volt arról, hogy az ember nem élhetett és nem szolgálhatta Istent "szellemben" az Ószövetség idején. Ezért az izraeliták nem tudtak különbséget tenni a lelki és a szellemi között. Akik ma sem tudnak különbséget tenni e két dolog között, azok „ószövetségi keresztyénként" élik az életüket.

Isten igéje megmutatja nekünk, hogy mi a lelki és mi a szellemi. Sok mai un.

„keresztyén" munka valójában lelki. A lelki munka jellemzője, hogy Isten szolgálata emberi elgondolások alapján történik. Lehetnek nagyon jó elgondolások, amik nem testiek és nem is gonoszak, de emberi és lelki eredetűek. A keresztyéneket három csoportra lehet osztani. A testi keresztyének azok, akik ujjá születtek ugyan, de

„korlátozott" mértékben még mindig a bűnös kívánságaiknak hódolnak, és szeretik a pénzt. stb. Aztán vannak a lelki keresztyének, akik lemondtak a testi vágyak élvezetéről és a pénz szeretetéről, de az értelmük és az érzelmeik alapján élnek. Aztán ott vannak a szellemi keresztyének, akik a Szent Szellem vezetését keresik minden cselekedetükben.

A lelki keresztyének lehetnek jó emberek, akik buzgó bizonyságtevők és az Urat szolgálják, de mindezeket meglehetősen emberi módon cselekednek. Nem értik Isten útjait. Isten a következőt mondja:

" Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, … Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!" (Ézsaiás 55.8- 9).

Vannak emberi módszerek, amelyekkel sok embert (lelket) meg lehet nyerni és vannak emberi módszerek Isten szolgálatára is. Dávid egyszer ökrös szekéren szállíttatta a frigyládát olyan módon, ahogyan a filiszteusok is tették. ( 2 Sámuel 6.3 -11). Ez egy jó elgondolás volt, hogy a kéhátitáknak ne a vállukon kelljen vinni a terhet a hosszú úton, de nem Isten akaratában volt és ezért Isten megítélte azt.

Ha a keresztyének Isten munkájának végzéséhez emberi módszereket használnak, az zavarokhoz fog vezetni. Lehetnek külsőleg látványos eredmények, de Isten dicsősége hiányozni fog. Mózes a sátort pontosan úgy készítette el, ahogyan Isten mondta neki. Nem a szerint építette, ahogy a tanulmányait végezte egy „akadémián" Egyiptomban, ahol meg lehetett tanulni a piramisok építését. Mózes félretette az emberi értelmét Isten házának építésekor. Ezért vitte ki Isten őt 40 évre a pusztába, hogy elfelejtse minden emberi bölcsességét. Ezért vitte ki Isten 3 évre Pált is Arábia pusztájába, hogy elfelejtse azokat az emberi elgondolásokat, amelyeket Gamáliel „Biblia iskolájában" 3 éven keresztül tanult(Gal.1.17- 18). Pálnak el kellett felejtenie az értelme szerinti megértését, hogy meghaljon, mielőtt megérthetné Isten útjait.

A lélek az emberi erőre épít, ahol emberi erőforrásoktól függünk. Azt gondoljuk, hogy Isten munkáját jobban tudjuk végezni, ha sok elektronikus készülék áll rendelkezésünkre és politikai befolyással rendelkezünk. Ez tévedés. Isten munkája a Szent Szellem erejével valósítható meg. Az első apostoloknak nem volt pénzük, elektronikus eszközeik és politikai befolyásuk. Az emberi erőforrásaik a nullával voltak egyenlők, ennek ellenére sokkal nagyobb munkát végeztek el, mint a mai keresztyének - minden elektromos technikájukkal, pénzükkel és politikai befolyásukkal együtt. Az apostolok szellemi erővel rendelkeztek és nem lelki erővel.

El kell választanunk a lelkit a szellemitől ahhoz, hogy valóban szellemivé válhassunk. Sok gyülekezeti összejövetelen vettem részt, ahol azt állították, hogy a Szent Szellem munkálkodik, csupán azért, mert sok érzelmi megnyilvánulás és nagy zaj volt. Nem hagytam azonban becsapni magam. Láttam, hogy pusztán az emberi lélek és nem a Szent Szellem munkájáról van szó. Amit ők „Szent Szellemmel való betöltekezésnek" hívtak, az csupán a „lelki erejükkel való betöltekezés" volt. Jézus valóban betölti a keresztyéneket a Szent Szellemmel minden nap, ami szellemi erőt ad, hogy Krisztus bizonyságtevői legyünk (Ap.csel 1.5-8), a lelki erő azonban csak felfokozza az érzéseket. A legtöbb keresztyén nem tud különbséget tenni a lelki és a szellemi között, ezért tévelyegnek.

Időnként keresztyén ima-összejöveteleken "szólnak nyelveken", felkorbácsolják az érzéseket és azt állítják, hogy "belső békességre jutnak"! Sok felekezetnél szokássá vált az emberi lelki-erő gerjesztése.

Ha nem vagyunk képesek különbséget tenni a lelki és a szellemi között, akkor tévelyegni fogunk. Sok „gyógyulás", amit manapság Jézus nevében cselekednek, az szintén az emberi lélek erejével történik és nem a Szent Szellem valódi ajándékai által. Egy olyan összejövetel, amelynek az „atmoszféráját" sok énekléssel hozzák létre,

olyan énekek többszöri eléneklésével, mint „az Úr szeret engem", az az emberek érzéseit korbácsolja fel. Azután megkérik az embereket, hogy „ szabadítsák fel a hitüket"! Ez nem Isten útja, mert az igehirdető valójában hipnotizálja az embereket. Jézus és az apostolok sohasem gyógyítottak embereket ilyen módon. Ők csendben gyógyították meg a betegeket, mindenféle éneklés vagy érzések felfokozása nélkül.

Ha nem ismered fel ezt a hamisítványt, akkor te is megpróbálod utánozni azt, és azt gondolod, hogy ez Isten szolgálatának a módja. Azt követően te is hasonlóan cselekszel és a lelki erőddel próbálsz hatni másokra. Ezzel azonban megtéveszted őket és magadat is. Isten igéje azonban elhat „az ízek és a velők szétválasztásáig" és világossá teszi számodra, hogy mi a lelki és a szellemi. Ha Jézusra nézel, Őbenne meg fogod találni a választ. Ha részt veszel egy gyógyító összejövetelen vagy megnézel ilyet egy keresztyén TV csatornán, csak kérdezd meg magadtól: Jézus így csinálná ezt? Rögtön fel fogod fedezni az igazságot. Ha azonban figyelmen kívül hagyod Isten igéjét, akkor bizonyos, hogy megtévesztés áldozata leszel. Engedd, hogy Isten beszéde szétválassza a lelkit és a szellemit. Isten az Ő igéjét adta neked, valamint Jézus és az apostolok példáját, hogy megmutassa mi a szellemi valójában.