WFTW Body: 

Az istenfélő élet titka Jézusban van elrejtve, aki emberként élt a földön és mindenben hozzánk hasonló kísértést szenvedett, de sosem vétkezett: sem gondolatban, sem szóval, sem tettel vagy indulattal, vagy más egyéb módon ( 1 Tim. 3:16; Zsidó 4:15).

A kísértés nem azonos a bűnnel. A Jakab 1:14-15 ezt egyértelművé teszi. Az elménk szükséges, hogy egyetértsen a kísértéssel mielőtt vétkezünk. A Máté 4-ből egyértelmű, hogy Jézus kísértést szenvedett, de az elméjében sosem egyezett meg semmilyen kísértéssel. Ezért sosem vétkezett. Megtartotta a szívének tisztaságát.

Jézus minden dologban hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, de Ő nem harcolt örökösen ugyanazokkal a kísértésekkel. Ha Jézus hozzánk hasonló kísértéseket szenvedett el, akkor kellett, hogy legyenek kísértései szexuális területen is. Azonban ifjú korában is tökéletesen hűséges volt ezen a területen. Ennek az volt az eredménye, hogy még akkor sem szenvedett el kísértést ezen a területen, amikor belépett a nyilvános szolgálatába. Az asszonyok megmoshatták a lábát és ez nem is okozott kísértést neki. Akik nem hűségesek a harcaikban a kísértésnek ezen a területén, azok nem érthetik meg ezt az igazságot.

A kísértés iskolája pontosan olyan, mint bármilyen más iskola. Mindent az óvodában kell kezdeni. Eleinte az Urunknak is a legalapvetőbb kísértésekkel kellett szembesülnie, de sosem töltött a minimálisan szükséges időnél többet egy-egy osztályban. Kb. 33 éves volt, amikor meghalt a kereszten, és elmondhatta, hogy „elvégeztetett." Minden egyes kísértés felett győzött. Az iskolában minden egyes vizsgát sikeresen letett. Tökéletességre jutott. A képzése, mint ember befejeződött (Zsidó 5:8-9).

Egy olyan személynek, aki hűtlen volt a kísértés óvodás éveiben (pl. koszos szexuális gondolatok, harag, hazugság, stb.) képtelenség és önteltség lenne megpróbálni és megérteni milyen kísértésekkel nézett szembe Jézus a doktori fokozat megszerzésének időszakában. Ha hűséges vagy önmagadhoz, akkor meg fogod érteni (ez az, amit Jézus világosan megmondott a János 7:17-ben). Ha hűtlen vagy a kísértés pillanatában, akkor sosem fogod megérteni - nem számít, hogy hány könyvet olvasol el és hány kazettát hallgatsz meg. Isten titkait nem kazettákból vagy könyvekből tudhatjuk meg, hanem közvetlenül Istennek szájából, az Ő szava által.

Az nem Isten akarata, hogy mindenfajta bűn ellen harcoljunk egész életünkben. Isten vágyik rá, hogy kipusztuljon „minden óriás Kánaánban". A fizikai és a szellemi növekedésünk minden fázisában újfajta kísértések érnek. Egy négy éves gyermeket az kísérti, hogy mérges legyen, de nincsenek szexuális vágyai. Az később jön, az ifjú korban. Semmiképpen sem Isten akarata, hogy egy férfi éveken keresztül vereséget szenvedjen szexuális területen, egyszerűen megvallva azt a reményét, hogy egy napon majd győztes lesz. Hamar győzelemre juthat azonban, ha meg van győződve erről.

Amikor a Sátán számos módon megkísértette Jézust a pusztában a negyvenedik nap végén, a Sátán nagyon jól tudta, hogy hiábavaló lenne azzal próbálkoznia, hogy megkísértse Jézust a szex és a pénz területén, mert azokat a területeket Jézus sok évvel korábban már alapvetően birtokba vette. Az utolsó három kísértés a pusztában olyan magas szintű volt, hogy csak akkor érthetjük meg azoknak a finom következményeit, ha mi magunk is hűségesek vagyunk azon az úton, amin Jézus járt.

Az evangélium jó híre, hogy Jézus emberré lett és minden területen hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, és győzött. Ahogyan Ő győzött, úgy mi is győzhetünk. (Jel. 3:21).