WFTW Body: 

Egy másik módszer, ahogyan Isten összetöri az erősségünket és a büszkeségünket, az a vezetőink általi helyreigazítás. Majdnem minden hívő nehezen tudja elfogadni a helyreigazítást. Még egy két éves hívőnek sem könnyű elfogadni a helyreigazítást, különösen nem, ha az nyilvánosan történik.

Mikor volt az utolsó alkalom, amikor örömmel fogadtál nyilvános helyreigazítást? Elfogadtál egyszer is az életedben? Ha nem, akkor nem meglepő, hogy híjával vagy a szellemi hatalomnak.

Ez volt a nagy különbség Péter és Iskariótes Júdás között. Amikor Péter ostoba módon azt mondta az Úrnak, hogy ne menjen a keresztre, az Úr szigorúan megdorgálta őt, mondván: "Kerülj a hátam mögé, Sátán!"Ez volt a legerősebb feddés, amiben Jézus valaha is bárkit részesített. Még a farizeusokat is csak „viperáknak" hívta, de Pétert „Sátánnak" nevezte. Jézus a legerősebb feddéseit azoknak tartogatta, akik a legközelebb álltak Hozzá. Azokat feddi meg a legerősebben, akiket a legjobban szeret (Jel. 3:19).

Rögtön azt követően, amikor sok tanítvány megsértődött az Úr tanítása miatt és elhagyták Őt, az Úr azt mondta a tanítványainak, hogy ha ti is el akartok menni, akkor elmehettek. Péter volt az, aki ekkor így válaszolt: „Uram, hová mehetnénk, hiszen az örök élet beszéde van Te nálad." (János 6:60; 66-68). Mi volt az örök élet beszéde, amit Péter hallott? „Kerülj a hátam mögé, Sátán!"

Úgy tekintünk a helyreigazító szavakra, mint olyan szavakra, amik örök életre vezetnek minket?

Péter így tekintett a helyreigazításra és ez formálta őt olyan emberré, amilyenné vált.

Egy másik alkalom is volt, amikor Péter elfogadta az Úr helyreigazítását. Péter azt mondta az utolsó vacsorán, hogy ha mindenki más tanítvány megtagadná is az Urat, ő nem tagadná meg. Az Úr rögtön válaszolt neki, hogy háromszor fogja megtagadni Őt a következő 12 órában, de Péter nem sértődött meg emiatt. Ilyen ember volt az, akit az Úr végül az Ő legfőbb apostolává és szószólójává tett Pünkösd napján.

Péter megalázta magát a helyreigazítás miatt, és Isten ezért felmagasztalta őt. Péter a saját tapasztalatából tanult, és ezt figyelembe véve figyelmeztet mindannyiunkat az 1 Péter 5:5-6-ban, hogy alázzuk meg magunkat folyamatosan. Semmit sem veszítünk vele, ha megalázzuk magunkat, egy napon viszont Isten fel fog magasztalni minket.

Péternek a helyreigazításhoz való viszonyulásával ellentétben nézzük meg, hogyan viszonyult Iskariótes Júdás a helyreigazításhoz. Amikor egy asszony drága parfümmel kente meg Jézust, Júdás azt mondta, hogy pazarlás így költeni a pénzt, amikor a szegényeknek is adhatták volna (János 12:5; Máté 26:10-13). Jézus nagyon szelíden helyreigazította Júdást és megkérte, hogy csak hagyja, mert az asszony jó dolgot cselekszik, de Júdás megsértődött.

A következő versben (Máté 26:14) már arról olvasunk, hogy Júdás rögtön a főpapokhoz ment és megegyezett velük, hogy elárulja Jézust. Az időzítés nagyon jellemző. Júdás megsértődött, mert Jézus nyilvánosan helyreigazította őt.

Jézus csak annyit mondott Júdásnak, hogy az asszony cselekedetének megítélése nem volt helyes, de ez is elég volt ahhoz, hogy felbosszantsa őt. Ha nem vagy összetörve, egy apró dolog miatt is meg fogsz sértődni.

Nézzük most meg Júdás és Péter magatartásának következményeit az örök élet szempontjából. Nézzétek meg: a helyreigazítás mindkettőjüket megpróbálta, de az egyik elbukott, a másik átment a próbán.

Ma ugyanilyen próbákon kell átmennünk.

Ha megsértődünk a nyilvános helyreigazítás miatt, az azt bizonyítja, hogy az embereknek akarunk tetszeni. Ha így van, jó már most felismerni, hogy meg tudjuk tisztítani magunkat mások általi tisztelet keresésétől. Isten megengedhet ilyen helyzeteket, hogy megmutassa nekünk, mennyire vagyunk emberi vélemények szolgái. Most megtisztíthatjuk magunkat és szabadok lehetünk.

Ezért engedjük, hogy mindig a Péterhez hasonló legyen a helyreigazításhoz való hozzáállásunk - és az Úr helyreigazít minket közvetlenül a Szent Szellem vagy valaki más által. Ez az örök életre vezető út mindannyiunk számára. Ha megalázzuk magunkat, kegyelmet kapunk Istentől és felmagasztal minket a megfelelő időben.