WFTW Body: 

Könyörületesség és kegyelem

A könyörületesség és a kegyelem között hívőként sok éven keresztül nem tudtam különbséget tenni, egy nap azonban rájöttem, hogy a „könyörületesség" a bűnök megbocsátására vonatkozik, a „kegyelem" pedig arra az erőre utal, amit Isten adott nekünk, hogy győztesek legyünk a bűn és az élet próbái felett (Zsidó 4:16; Róma 6:14:2; 2 Korinthus 12:9). Ez a „kegyelem" pedig Krisztus által érkezett el hozzánk (János 1:17), és csak Pünkösd napját követően vált elérhetővé, hogy az emberek rendelkezésére álljon. Ez az üzenet az igehirdetéseim fő részévé vált.

Krisztus emberi volta

Miközben minden keresztyén Krisztust dicsőítette, amit Isten nagyon keveset hangsúlyozott, Ő is ember volt, egy olyan példakép, akit követnünk kellene. Néhányan, akik az Ő emberi voltát hangsúlyozták, megtagadták, hogy Isten volt, amikor a földön járt. Ritkán lehetett látni olyan keresztyént, aki kiegyensúlyozott biblikus látásmódot hirdetett, hogy Krisztus teljesen Isten és teljesen Ember is volt egyidejűleg. Rájöttem arra is, hogy „egy Isten szerinti élet titka" abban van, hogy meglássuk Krisztust, mint Embert, aki legyőzte a bűnt. (1 Timótheus 3:16; Zsidó 4:15-16). Ezt is elkezdtem hangsúlyozni az igehirdetéseimben.

A pénz

Amikor elkezdtük a munkánkat 1975-ben, a bővölködés evangéliuma (amiről olyan sokat hallani ma) még nem volt olyan felkapott, mint ma, de a keresztyének mindig is szerették a pénzt, ahogyan ma is. Jézus azt tanította, hogy akik szeretik a pénzt, azok gyűlölik Istent (Lukács 16:13), azonban sosem hallottam ezt az üzenetet hirdetni egyetlen igehirdetőtől sem. A legtöbb gyülekezet csak azt tanította a tagjainak, hogy fizessék be a tizedüket, a tized azonban az ószövetségi törvény részét képezte, ami Krisztusban okafogyottá vált. Én az adakozás újszövetségi szabadságát hirdetem; örömmel, titokban és önkéntesen az Úrnak. Egy másik dolog, amit felfedeztem, hogy alig volt olyan gyülekezet Indiában (amiről tudtam), akik határozottan prédikáltak volna a hozománykérés gonosz gyakorlata ellen - ez a gyakorlat egész Indiában lealacsonyította a nőket. Határozottan prédikáltam e gonosz gyakorlat ellen; és amikor esküvőket tartottam, mind a menyasszonytól, mind a vőlegénytől aláírt igazolást kértem, amely tanúsítja, hogy sem közöttük, sem a szüleik között nem történt pénzcsere.

Lélek és Szellem

Ez egy másik téma, amit nem hirdettek. Az ószövetségi időkben, nem volt világos kijelentés az ember lelke és a szelleme közötti különbségről, az Újszövetség azonban világos különbséget tesz közöttük. (Zsidó 4:12). Mivel a legtöbb keresztyén nem ismerte fel ezt a világos különbséget, ezért okos igehirdetők pszichológiai trükkökkel és a Szent Szellem ajándékainak érzéki hamisításaival becsapták őket. Ezért megtanítottam az embereknek a kettő közötti különbséget, hogy mi a valóban szellemi és mi csupán lelki.

Krisztus helyi teste

Világosan láttam, hogy Isten végső célja az volt, hogy minden gyermekét belehelyezze Krisztus testébe. Az újszövetségi gyülekezetnek egy Testnek kell lenni és nem egy zsinagóga típusú gyülekezetnek. A Testben (mint az emberi testben is), minden tagnak kapcsolódnia kellene a többi taghoz és minden egyes tagnak egy különleges szerepének kellene lenni. Kizárólag csak Krisztus lehetne a Fej és az összes többi tagnak egyenlőnek kellene lenni. Rájöttem, hogy Isten egy ilyen típusú gyülekezetet akart látni minden helyen, a földön. Eldöntöttem tehát, hogy Krisztus teste ilyenfajta megnyilvánulásának az építésére szentelem az életemet, bárhol lehetséges is a földön.

Az Újszövetség

Mindezek az igazságok az Újszövetség részét képezik, amelyet Isten Krisztus halála és feltámadása által kötött az emberekkel. Úgy láttam, hogy a hívők között az a legszükségesebb dolog, hogy felfedezzék az Újszövetség nagyobb dicsőségét az Ószövetséghez képest. Ezért ezt tettem minden prédikációm fő irányvonalává - és ez a mai napig így van. Ezek voltak azok a fő igazságok, amelyeket Isten megmutatott nekem, és amelyeket igyekeztem minden lehetséges eszközzel - prédikálással, könyvekkel, kazettákkal stb. - átadni a hívőtársaimnak. Az volt a feladatom, hogy ezeket az igazságokat egész Indiában terjesszem. Isten azonban úgy látta jónak, hogy ezeket az üzeneteket eljuttassa más országokban élő embereknek is.

Egyedül az Ő nevét illeti minden dicsőség.