Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Szellem Tele élet
WFTW Body: 

Lukács sokszor írt a Szent Szellem szolgálatáról az általa írt két könyvben. Valójában ez az, amit leginkább hangsúlyoz. Nézzünk példát ezekre a Lukács által írt evangéliumban. Keresztelő Jánost már az anyja méhében betöltötte a Szent Szellem (Lukács 1.15). Máriára rászállt a Szent Szellem. (Lukács 1.35). Erzsébetet és Zakariást betöltötte a Szent Szellem. (Lukács 1.41,67). Simeonon megnyugodott a Szent Szellem, kijelentést kapott a Szent Szellemtől és a Szent Szellem a templomba vezette őt. (Lukács 2.25-27). Jézus bemerítkezett a Szent Szellembe (Lukács 3.16). Jézus imádkozott, amikor bemerítkezett és a Szent Szellem látható módon azonnal felkente Őt. (Lukács 3.21-22). Jézustelve volt Szent Szellemmel ésa Szent Szellem vezette Őt a pusztába, majd a Szellem erejével tért vissza onnan. (Lukács 4.1,14). Jézus kijelentette, hogy a Szent Szellem van rajta. (Lukács 4.18). Isten annak adja a Szent Szellemet, akik kérik tőle. (Lukács 11.13). Jézus megparancsolta a tanítványainak, hogy várjanak a Szent Szellem erejére. (Lukács 24.49).

Az Apostolok cselekedetei könyvében Lukács több mint 50-szer említi a Szent Szellemet. Lukács kétségtelenül Szent Szellemmel betöltött ember volt és izgalomba hozta az a fajta újszövetségi élet, ami a Szent Szellem ajándéka által lehetséges. Kíváncsi vagyok, hogy Lukácshoz hasonlóan hány keresztyén jön izgalomba ettől. A Szent Szellembe való bemerítkezést az Újszövetség első öt könyve minden esetben megemlíti a könyv elején. Ez a Szent Szellem szolgálatának rendkívüli fontosságára tanít bennünket ebben az újszövetségi korban. Ezért, ha létezik valami, amit az ördög szeretne utánozni, az a Szent Szellembe való bemerítkezés. Elég sok ilyen hamisítványt láthatunk ma.

Hogy éri el az ördög, hogy a hívők sose merítkezzenek be Szent Szellembe? Mindenek előtt úgy, hogy valamilyen fizikai és érzelmi megtapasztalást ad nekik. Hiányzik azonban az erő a bűn legyőzéséhez és az Úr szolgálatához. A Sátán azonban azt bizonygatja nekik, hogy bemerítkeztek a Szent Szellembe. Az ilyen hívők soha többé nem fogják keresni a Szent Szellem keresztséget, mert meg vannak győződve róla, hogy már részesültek abban. Keresztyének milliói gondolkodnak így mindenfelé. Legyőzte őket a bűn, szeretik a pénzt és a világot, de valami érthetetlen nyelven beszélnek, amit „nyelveken szólásnak" hívnak, és azt állítják, hogy szokatlan fizikai és vizuális megtapasztalásokban részesültek.

A Sátán a hívők egy másik csoportját (akik a Szent Szellemmel való betöltekezéssel ellentétes tanokat hirdetnek) azzal nyeri meg, hogy ellene álljanak ezeknek a nyilvánvaló hamisítványoknak és így végleg távol tartsa őket a Szent Szellembe való bemerítkezéstől. Így sikerül elérnie, hogy a hívők mindkét csoportja (ez a hívők nagy többsége) valójában sohasem részesül Isten erejében és a Szent Szellemben való bemerítkezésben. Légy óvatos és tartsd távol magad mindkét csoporttól.

Hogyan töltekezhetett be Szent Szellemmel János az anyja méhében? Magzatként várt a Szent Szellemre az anyja méhében? Valaki arra bátorította őt az anyaméhben, hogy imádkozzon? Nem. Isten betöltötte őt. A Szent Szellemmel való betöltekezés Isten munkája. Ha engedelmeskedünk neki, Ő be fog tölteni bennünket. A hitedet növelheti az a tény, hogy ha Isten képes betölteni Szent Szellemmel egy magzatot egy anyaméhben, miért ne tölthetne be téged?

Ne elégedj meg semmiféle olcsó hamisítvánnyal. Amikor fiatal voltam azt mondtam az Úrnak, hogy sohase elégednék meg egy hamisítvánnyal és hajlandó vagyok akár tíz évet is várni, ha szükséges, hogy hiteles megtapasztalásban részesüljek. Ez egy eredményes várakozás volt. Amikor valóban a Szent Szellembe merítkezel be az meg fogja változtatni az egész életmódodat.

Az által, hogy Keresztelő Jánost betöltötte a Szent Szellem egy rendkívül mély látást kapott az Úrról. (Lukács 1.15). Ez az, amit a Szent Szellem velünk is tenni akar: egy csodálatos isteni és nem emberi látásmóddal akar felruházni bennünket.