WFTW Body: 

Az Énekek éneke 1.4-ben azt olvassuk, hogy a menyasszony a kedvesét az „én királyomnak" hívja. Meg kell ismernünk Jézust, mint királyunkat, mielőtt megismerhetnénk Őt, mint vőlegényünket. Sok keresztyén sosem lép be egy szeretetkapcsolatba az Úrral, mert nem ismerték meg Őt, mint az egész életük Urát és királyát. Néhány területet az életükben még mindig megtartottak maguknak.

Az Énekek éneke 1.5-ben „Jeruzsálem leányairól" ill. „Jeruzsálem asszonyairól" olvashatunk. Ez a szóhasználat azokat a félszívű hívőket jelöli, akik nem szeretik teljes szívvel az Urat. Ők azok, akik beállnak a „keresztyén" szolgálatba (prédikálás, tanítás, bibliatanulmányozás stb.), de személyesen nem szentelik oda magukat teljesen Jézusnak. Nem élnek bűnben, de nem szeretik buzgón az Urat. Az Úr azokat keresi, akiknek menyasszonyi szívük van, akik odaszánták magukat neki és azoknak a szolgálata valódi szeretetszolgálat lesz.

A menyasszony azt mondta ezeknek az asszonyoknak, hogy „nem vagyok vonzó, de szeretetre méltó vagyok" (Énekek éneke 1.5). Mit jelent az, hogy nem volt vonzó és a Vőlegénye mégis őt választotta? A Biblia azt mondja, hogy Isten elsősorban a szegényeket és a világ bolondjait és nem a hatalmasokat, a nemes lelkűeket és az okosokat választotta ki (1 Kor. 1.26-29). Közülünk néhányan talán úgy érzik magukat, hogy "nem vagyok olyan tehetséges, mint mások. Nem vagyok olyan értelmes, mint mások. Nem tudok úgy beszélni, mint mások. Olyan korlátozottak az képességeim." Az Úr mindezek ellenére minket választott!

Jeruzsálemben voltak vonzóbb asszonyok, de a Vőlegény a nem vonzót választotta. Jézus azért cselekszi ezt, mert Ő a szívünk állapotát nézi és nem a külsőnket, nem az ajándékot és nem a képességet. Meg kell valamit tanulnunk ebből. Minden természetes képességünk, a családi háttér és a teljesítmények Istennél semmit sem érnek. Az odaszánt szív az, amit Ő keres. Ez az, amit az Úr keres, amikor keresi, hogy ki legyen az Ő szolgája.

A menyasszony tisztában volt vele, hogy nem vonzó külseje ellenére ő mégis csodálatos a Vőlegény szemében. Sok házas asszony szenved, mert nem érzi azt, hogy a férje valóban elfogadja őt és öröme van benne. Nekem örömöm van a felségemben. Remélem, hogy ti férjek mindannyian hasonlóan vagytok. Nagyon fontos, hogy a feleségetek tudja, hogy nektek örömötök van benne. Hasonló módon sok hívő nem tudja, hogy az Úrnak öröme van benne. A Sofóniás 3.17 a következőt mondja:

Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart és örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked."

Isten nagyon örvendezik nekünk, mint gyermekeinek. Tudtad ezt? Lehetünk nem kívánatosak az emberek szemében, de Isten szemében csodálatosak vagyunk. Nagyon fontos, hogy ezt világosan megértsük.

Ne nézzetek le engem ti gyönyörű, városi lányok! - írja az Énekek éneke 1.6.

A menyasszony egy tanulatlan falusi lány volt és ezért Jeruzsálem finom lányai lenézték őt. A Vőlegény azonban nem az okos, elragadó városi lányokra nézett, hanem a falusi lányt választotta. Az Úr így választott ki bennünket. Dicsérjük az Urat ezért! Lenéz benneteket a többi hívő? Ne bátortalanítson el ez titeket, mert értékesek vagytok az Úr szemében! Az Ezékiel 16 egy csodálatos fejezet, ami leírja, hogy az Úr akkor választott ki minket, amikor mocskosak, romlottak és elhagyatottak voltunk, segítség nélkül feküdve az útszélen. Az Énekek éneke 2.1-ben a menyasszony a következőt mondja:

"Én Sáron rózsája és a völgyek lilioma vagyok"

Ezek a kifejezések nem a Vőlegényre, hanem a menyasszonyra vonatkoznak!

Sok ének szól Jézusról, mint „Sáron rózsájáról és a völgyek liliomáról", de ez ellentmond a Szentírásnak. A menyasszony azt mondja a Vőlegénynek:

"Csak egy közönséges rózsa vagyok Sáronban. Ezer rózsa van Sáronban, de én csak egy vagyok azok közül. Csak egy közönséges liliom vagyok a völgyben."

A Vőlegény azonban azt mondja a menyasszonynak:

Igen, ez igaz lehet, de te "liliom vagy a tövisek között". (Énekek éneke 2.2)

Azok a vonzó asszonyok Jeruzsálemben külsőleg jól néztek ki, de olyanok voltak, mint a "disznók aranypereccel az orrukban" (Péld. 11.22) - vonzó, de az Úrnak való odaszánás nélkül. A Vőlegény ezért a tüskékhez hasonlította őket. Ezen tüskék között az Ő menyasszonya olyan volt, mint egy liliom.

Az Énekek éneke 5.16-ban a menyasszony úgy írja le a Vőlegényét, mint "mindenestől kívánatos szerelmesem és barátom".

El tudod mondani magadról, hogy Jézus nemcsak a megmentőd, hanem a barátod is? Engedd, hogy Jézus a legközelebbi, legszeretettebb barátod legyen.