Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom Alapító igazság
WFTW Body: 

Isten szemében sokan azok az elsők, aki utolsók ebben a világban.

Ez egy csodálatos igazság, ami Jézus hét példázatának az üzenete:

  1. A Máté 20:1-10-ben:Azok a munkások, akik a órában érkeztek meg és emiatt az életük 90%-át elvesztegették (a 12 órából 11-et), elsőként részesültek a jutalomból.
  2. A Lukács 15:22-ben:A fiatalabb fiú, aki az atyja vagyonának 50%-át(a saját részét) eltékozolta és szégyent hozott az atyja nevére, mégis a házban lévő „legszebb palástot" és „gyűrűt" kapta meg - az idősebb, önelégült fiú pedig egyiket sem.
  3. A Lukács 7:41-ben:Aki többet vétkezett (akinek több is bocsáttatott meg) végül jobban szeretett (közelebb lévén az Úrhoz).
  4. A Máté 21:28-31-ben:Az a fiú, aki eleinte lázadó volt,végül az atyja akaratát cselekedte, nem úgy, mint a bátyja.
  5. A Lukács 15:3-6-ban: Az elveszett bárány közelebb került a pásztorhoz - mert a pásztor a vállára vette azt.
  6. A Lukács 14:10-ben:Aki az utolsó helyet foglalta el, az esküvői asztalnál a legkiválóbb helyet kapta.
  7. A Lukács 18:9-ben:A csaló vámszedő, aki látszólag sokkal rosszabb volt, mint a farizeusok, megelőzte az utóbbiakat - mivel Isten igaznak nyilvánította őt.

Ezeknek a példázatoknak azonos az üzenete: sokan, akik rosszul indultak, végül győzelemmel fejezik be.

Az számít, hogy a versenyfutást hogyan fejezzük be és nem az, hogy hogyan kezdtük. Akik nem csüggednek el és nem vádolják magukat a rossz kezdet miatt, azok még az életükben (mint Pál) sokan azok előtt fogják végezni, akik jól indultak. Legyen ez egy bátorítás mindazoknak, akik sok rossz dolgot tettek az életükben, de nem csüggednek el és nem adják fel, hanem igyekeznek végigfutni a versenyt.

Pál mielőtt Jézussal találkozott, az életének 30 éve kár és szemét volt, de eldöntötte, hogy „egyetlen dolgot" cselekszik: arra törekszik, hogy olyan legyen , mint Jézus, elfelejtve minden múltbeli hibáját, csak előre tekint, hogy az életéből a földön hátralévő rövid időbenolyan legyen, mint Jézus. (Fil. 3:13-14). Beleértve ebbe a szolgálatának teljesítését is, amire Isten elhívta őt. Az élete végén ezt mondta: "A futásomat bevégeztem és most a koronámra várok a mennyben" (2 Tim. 4:7).

Pál a testies korinthusi keresztyéneknek azt mondta, hogy „úgy fussatok, hogy elsők legyetek és elnyerjétek a jutalmat" (1 Kor. 9:24).

Még a testies keresztyének is elsők lehetnek a keresztyének versenyében, ha megtérnek, eltökélten és fegyelmezetten futnak. Nekünk, véneknek ezt az üzenetet kell továbbadni a hibákat elkövetett keresztyéneknek, hogy van remény, ha megtérnek és törekszenek arra, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljanak, bármi is legyen annak az ára.