WFTW Body: 

Az Ef.1.18-ban Pál azt mondja. Azért imádkozom, hogy az Úr "világosítsa meg a szívetek (nem az elmétek) szemeit" Az Újszövetségben a hangsúly mindig a szíven van. Az Ószövetségben a hangsúly a fejbe bemenő ismereten volt, most az Újszövetség időszakában azonban a szívbe bemenő világosságon.

Volt néhány ember az Ószövetségben, akik a szív emberei voltak. A Példabeszédek sokat beszél a szívről. Dávid egy olyan ember volt, akinek Isten szerint való szíve volt. Általánosan elmondható azonban, hogy az ószövetségi papok és írástudók nem a szív emberei voltak. Az értelmükkel tanulmányozták a Szentírást, aminek eredménye írástudók és farizeusok sokasága lett, akik keresztre feszítették Jézust. Ha azzal töltöd az életed, hogy csak a fejedet használod a Szentírás megértéséhez és sok Biblia- ismeretre teszel szert, akkor végül te is írástudó vagy farizeus leszel. Isten igazságának a fejedből le kell menni a szívedbe és kijelentéssé kell válnia. Az a kb. 30 cm-es távolság, ami a fej és a szív között van, eredményezi ezt az óriási különbséget!

Pál azért imádkozott, hogy a "szívük szemei megvilágosodjanak, hogy megláthassák

1. Isten elhívásának reménységét,

2. az Isten örökségének dicsőséges gazdagságát a szentek között,

3. az Ő felséges nagyságát irántunk" (Ef.1.18,19).

Pál nem azt kérte tőlük, hogy olvassák el a levelét 25-ször, hogy megértsék ezeket az igazságokat. Elolvashatták 100-szor is, mégsem érthették meg azt. Pál azért imádkozott, hogy kapjanak kijelentést a Szent Szellem által ezekről a hatalmas igazságokról. Tanulmányozhatod a Bibliában minden szónak az eredeti görög és héber jelentését mégis teljesen vak maradhatsz szellemileg: nem tapasztalod meg az egyetlen

szellemi áldást a mennyei helyeken a Krisztusban" és nem válsz „szentté és feddhetetlenné", ahogyan azt Isten eleve elhatározta számodra. Amikor kijelentést kapsz a Szent Szellem által a Bibliából, akkor minden megváltozik. Nem kell görögül tudnod, és mégis megismered Krisztust, Krisztusban leszel. Képes leszel arra, hogy a Bibliában lévő csekket (Isten ígéreteit) beváltsd a mennyei bankban és szellemileg gazdag személlyé válj. Ezért ne folytass olyan Biblia-tanulmányokat, ami nem eredményez kijelentést. A Biblia tanulmányozás célja, hogy kijelentést kapjunk a

Szent Szellem által. Aki a fejet hangsúlyozza a szívvel szemben, az félrevezet téged. Nem vagyok az értelem ellensége. Az ige tanulmányozásakor vagy hirdetésekor nagymértékben használom az értelmemet, máskülönben nem lennék képes szólni hozzátok. Az értelmemet azonban a Szent Szellem szolgájává tettem. Amikor a Bibliát tanulmányozzuk, akkor először a testi szemünket használjuk az olvasáshoz. Azt követően az Ige bemegy az elménkbe (lelkünkbe), azonban szükséges, hogy az Ige keresztülhatoljon a lelkünkön be a szellemünkbe, ahol a Szent Szellem által kijelentést fogunk kapni.

Ezt mutatja be számunkra az ószövetségi sátor 3 részre osztása. A külső udvar a testünket jelképezi, ami által olvassuk vagy hallgatjuk Isten igéjét. A következő rész a Szent hely, ami a lelkünket jelképezi, amin keresztül az igéről megértést kaphatunk (elme) és érzelmeket kelthet bennünk. Azt követően jön a Szentek Szentje (a legszentebb hely), ami a szellemünket jelképezi, ahol Isten kijelenést ad az Ő igéjéről, ami engedelmességre vezet. Ez csak akkor történik meg, ha kijelentést kaptunk, vagyis valóban meghallottuk Istent az Ő igéjén keresztül. Csak ebben az esetben leszünk képesek Isten tervének megvalósítására.

Ezért engedjétek, hogy minden Biblia-tanulmányozásotok ne csak olvasás vagy megértés legyen, hanem kijelentés és engedelmesség. Jézus meghalt és a kárpit kettészakadt, ezért bemehetünk a Szentek Szentjébe (Zsidó 10.20). A farizeusok olvasták a Szentírást és megértették azt, de semmilyen kijelentést nem kaptak belőle és ezért összetévesztették Jézust Belzebubbal, a démonok fejedelmével. Péter viszont kijelentést kapott a Szentírásból és megértette, hogy Jézus az Isten fia és Messiás.