WFTW Body: 

A 2 Mózes 12:40-ben a következő van megírva: „Izrael fiai 430 évig éltek Egyiptomban." Amikor Isten szólt Ábrahámhoz, akkor azt mondta neki, hogy a leszármazottai 400 évig fognak élni egy idegen földön. (1 Mózes 15:13), de itt azt olvassuk, hogy az valójában 430 év volt. Isten hibát követett el? Nem. Isten nagyon pontos az Ő időszámítását tekintve, és nem követett el hibát. Amikor Isten szólt Ábrahámnak, Isten tökéletes akarata az volt az izraeliták számára, hogy 400 évig legyenek Egyiptomban. Miért töltöttek ott mégis 30 évvel több időt? Ahhoz, hogy megkapjuk erre a választ, vegyünk egy másik példát. Amikor Isten kihozta az izraelitákat Egyiptomból a terve az volt, hogy csak 2 évet töltenek el a pusztában. Hány évet töltöttek el valójában a pusztában? 40 évet. (lásd 5 Mózes 2:14). Isten terve lehet az veled, hogy 2 év alatt összetör, de valójában 40 év is lehet. Isten akarata az, hogy a megtérésünk után 2 évvel már használjon minket, de lehet, hogy 40 évig nem fog használni. Minden attól függ, hogy milyen gyorsan törsz össze. Isten terve ebben az esetben az volt, hogy 400 évet töltsenek el Egyiptomban, de ők 430 évet töltöttek el.

Azt gondolom, hogy ennek oka az volt, hogy Mózes, a vezetőjük még nem készült fel. Úgy gondolom, hogy Mózes 40 éves volt, amikor elhagyta Egyiptomot, és Isten össze akarta őt törni az apósa által a pusztában egy 10 éves felkészítési időszak alatt, hogy 50 éves korában Izrael vezetője lehessen, de Mózes nem tanulta meg a leckét 10 év alatt. Az apósának meg kellett őt aláznia néhányszor, míg Mózes teljesen összetört. Mózesnek 40 évre volt szüksége, hogy a 10 évre tervezett kiképzés befejeződjön! Az izraelitáknak ezért 30 évet várniuk kellett. Isten munkája a földön az összetört emberektől függ. Ennek üzenetértéke van, és egy figyelmeztetés is számunkra. Istennek lehet egy terve az életedre, de az egyáltalán nem fog megvalósulni, míg össze nem törsz. Amit Isten 10 év alatt tervezett elvégezni Mózesben, arra 40 évre volt szükség. Ezért jó, ha gyorsak vagyunk saját magunk megalázásában Isten hatalmas keze alatt, amit azok a körülmények segítenek elő, amelyek keresztezik az utunkat.

A Jer. Sir. 3:27 mondja: Jó a férfiúnak, ha igát visel (megalázza magát, hogy összetörjön) ifjúságában."

Engedd, hogy Isten összetörjön, amikor fiatal vagy és ne harcolj a körülmények ellen, amiket Isten enged meg az életedben, mert az csak késleltetni fogja Isten tervét. Minden bibliaismereted, zenei tudásod és pénzed nem tud téged alkalmassá tenni Isten szolgálatára. Fontos az összetörettetés! Jákóbból csak akkor lehetett Izrael, amikor összetört. Mózes csak akkor válhatott prófétává és vezetővé, amikor összetört. A Mózes 2. könyvében arról olvashatunk, hogy Mózes elindul, hogy kiszabadítsa az izraelitákat Egyiptomból. Látta, hogy egy egyiptomi vert egy zsidó embert (2 Mózes 2:11), és ő úgy leütötte az egyiptomit, hogy az meghalt. El tudod képzelni, hogy milyen erős volt Mózes, hogy képes volt puszta kézzel megölni egy embert? Ha ő így - egyesével - folytatta volna az egyiptomiak megölését, el tudod képzelni, hogy hány év kellett volna ahhoz, hogy megölje a sok millió egyiptomit? Mózes előbb meghalt volna, mielőtt minden egyiptomit megölt volna. Amikor azonban Isten összetörte őt 80 éves korára, és Mózesnek csak azt kellett tennie, hogy felemelje a botját a Vörös tenger fölé, az egész egyiptomi sereget abban a pillanatban eltemette a Vörös tenger. Ez a különbség, amit egy ember a saját erejéből véghez tud vinni, és aközött, amit egy összetört ember Isten erejével elvégezhet.

A Szentírás üzenete az elejétől kezdve az, hogy ha fel akarod építeni Jeruzsálemet, az igaz gyülekezetet, akkor össze kell törnöd. Szükséges, hogy Isten alázatosságra neveljen téged a körülményeken és az embereken keresztül. Ha nem lázadsz a körülmények ellen, Isten gyorsan el tudja végezni benned a munkát. Sok lelkes fiatalembert láttam, akik az agyukkal ismerték a Bibliát, és úgy gondolták, hogy kimehetnek és szolgálhatják Istent. Kimentek, és saját erejükkel szolgálták Istent. Húsz, harminc év múlva teljesen kiégtek és elcsüggedtek, kritikákat fogalmaztak meg és szemrehányásokat tettek ezzel vagy azzal a személlyel kapcsolatban, a hibáik miatt. Nem végeztek el semmit, az életük pedig tönkrement. Miért? Egyetlen ok miatt - sosem engedték meg Istennek, hogy összetörje őket.

A Living Biblia azt mondja, hogy „az istenfélő ember élete izgalmas" (Péld. 14:14). Én most 79 éves vagyok, több mint 59 éve vagyok Isten gyermeke, és őszintén el tudom mondani, hogy izgalmas keresztyén életet éltem. Sok próbán mentem keresztül, de mindegyikben izgalmas volt megtapasztalnom Istent. Az éltet, hogy Istenért tudjak élni és szolgálni Őt. Az Úr szolgálata a legjobb dolog, amit bárki tehet ezen a földön. Nem panaszkodom senkire az egész világon. Senkinek sem sikerült eddig megsértenie engem. Sokan megpróbáltak megsérteni és néhány munkatársam el is árult, de minden, amit tettek csak a javamat szolgálta - ahogyan arról a Róma 8:28 beszél. Valójában hálát adok értük Istennek, mert Isten felhasználta a gonosz cselekedeteiket, hogy még inkább Krisztushoz hasonlóvá tegyen engem - ez volt az a jó, ami az ő gonosz cselekedetükből származott. Isten összetört engem már fiatal koromban és még ma is összetör. Ez a sok gyümölcs termésének az útja. Minél jobban összetör minket Isten, annál jobban tud használni, hogy áldás lehessünk mások számára.

A 2 Mózes 17. fejezetében arról olvashatunk, hogy a kősziklából csak akkor kezdett el folyni a víz, amikor rácsaptak. Ha nem ütnek rá a kősziklára, a víz nem fog folyni. Amikor egy asszony illatszert vitt egy szelencében, összetörte azt Jézus lábánál, és csak akkor töltötte be a jó illat a házat. Senki sem érezhette azt az illatot, míg a szelence össze nem tört. Amikor Jézus vette a kenyeret és megáldotta azt, semmi sem történt, de amikor megtörte azt, akkor ötezer embert jóllakatott vele. Mi az üzenet ezekből a példákból? Az áldás útja az összetörettetés. Az erő akkor szabadul fel, amikor az atommag hasadása megtörténik! Ekkor képes villamos árammal ellátni egy egész várost! Képzeljétek el azt az erőt, ami felszabadul, amikor egy kis atommag - olyan kicsi, hogy még mikroszkóp alatt sem láthatod - összetörik. A Biblia üzenete ugyanaz, amit a természetben is látunk: Isten ereje az összetörettetés által szabadul fel. Ez az üzenet megváltoztathatja az életedet. Istennek ez az üzenete 1963-ban ragadott meg engem, amikor kerestem Istent Szent Szellemben való betöltekezés által, hogy az Ő ereje ott legyen a szolgálatomban. Isten megmutatta nekem, hogy az erőhöz az összetörettetésen keresztül vezet az út. Sosem akartam elfelejteni ezt egész életemben. Szeretnélek bátorítani titeket, hogy tanuljátok ezt meg, amikor még fiatalok vagytok.