WFTW Body: 

Hadd osszam meg veletek, hogy mi történt három területen, a Golgota keresztjén az isteni cserével kapcsolatban - mivé vált értünk Jézus, és ennek eredményeként mivé válhatunk most mi Őbenne.

(1) Krisztus bűnné lett érettünk, hogy mi lehessünk Isten igazsága Őbenne (2 Kor. 5:21) .

Ez a hit általi megigazulás dicsőséges igazsága. Ezt az ajándékot Isten ingyen adja azoknak, akik elég alázatosak ahhoz, hogy felismerjék, sosem lehetnek elég igazak ahhoz, hogy elérjék Isten színvonalát. Jézus nem csak elhordozta a büntetést a bűneinkért, hanem bűnné is lett érettünk. Nem érthetjük meg teljesen, milyen szörnyű átélés volt ez Jézus számára, mert sajnos legalább olyan jól ismerjük a bűnt, ahogyan egy malac a mocskot. Ahhoz, hogy valamennyire megértsük, milyen visszataszító a bűn Jézus számára, gondoljunk arra, milyen lehet beleugrani egy fertőző szennyel teli tartályba, és tartósan egybeolvadni a benne lévő mocsokkal és trágyával. Ez a kép megközelítőleg szemléltetni tudja, milyen mély az irántunk való szeretete, amely arra késztette, hogy azzá váljon, amit gyűlöl, azért, hogy Isten igazsága lehessünk Őbenne. Isten igazsága annyival van feljebb a földön élő legszentebb emberénél, mint amennyivel a mennyország feljebb van a földnél. A bűntelen angyalok nem nézhetnek rá Isten arcára (Ézsaiás 6:2-3), de mi igen, mert mi Krisztusban vagyunk. Amikor meglátjuk a bűn borzalmasságát, elkezdjük gyűlölni azt, ami keresztre szegezte Jézust. Amikor pedig meglátjuk, mivé váltunk Krisztusban, örvendezni fogunk azon, hogy Isten teljesen elfogad minket Őbenne.

(2) Krisztus szegénnyé lett értünk, hogy mi meggazdagodhassunk (2 Kor. 8:9) .

Ennek az igének a szövegkörnyezete arra utal, hogy anyagi szegénységről és anyagi gazdagságról van szó. Krisztus gazdag volt, ezt mondja ez az ige. Mint jelent „gazdagnak lenni"? Gazdagnak lenni nem azt jelenti, hogy sok pénzünk és vagyonunk van, hanem megvan minden, ami a szükségeinkre kell, és azon felül még valamennyi, amivel mások számára áldás lehetünk. Isten akarata az, hogy ez mindannyiunknak meglegyen. A gazdagságot a Jelenések könyve 3:17 úgy írja le, hogy „semmire nincs szükségünk". Ez Isten gazdagsága. Istennek nincs aranya, ezüstje vagy bankszámlája, de még pénztárcája sincs. Mégsincs szüksége semmire. Amikor Jézus a földön járt, Ő is így volt gazdag. Jól tudott lakatni 5000 férfit, az asszonyokon és a gyerekeken kívül. Ilyet csak egy gazdag ember tehetne meg ma is. Volt pénze, hogy befizesse az adóját. A különbség csak annyi volt, hogy míg az emberek a bankszámlájukról veszik ki a pénzt, hogy befizessék az adójukat, Ő egy hal szájából vette azt ki. Elég pénze volt arra, hogy adjon a szegényeknek (János 13:29). Nem volt szegény földi életében, mert „nem volt szüksége semmire", de szegénnyé lett értünk a kereszten. A legszegényebb koldusnak is van legalább egy rongy a testén. Jézusnak még ennyi sem volt, amikor keresztre feszítették. Valóban szegény volt, amikor meghalt. Miért lett szegénnyé a kereszten? Azért, hogy gazdagok lehessünk -, hogy „ne legyen szükségünk semmire" életünk bármely napján. Isten nem azt ígérte, hogy megad nekünk mindent, amit akarunk. A bölcs szülők sem adnak meg a gyerekeiknek mindent, amit csak akarnak. Isten azt ígérte, hogy betölti minden szükségünket (Filippi 4:19). Ha először Isten országát és az Ő igazságát keressük, mindig mindenünk meglesz ezen a földön, amire szükségünk van (2 Péter 1:4).

(3) Krisztus átokká lett értünk, hogy megkaphassuk Ábrahám áldását (a Szent Szellem ígéretét) (Gal. 3:13-14) .

Az 5 Mózes 28:15-68 azt írja, hogy aki nem tartja be a Törvényt, azokat a következő átkok sújtják: elmezavarodás, gyógyíthatatlan betegségek, járványok, állandó kudarc, vakság, elnyomottság és kifosztottság, teljes szegénység, a Sátán által elragadott gyermekek, stb. Ezek közül egyik sem vonatkozik ránk, mert Jézus átokká lett értünk. Figyeljük meg azonban azt is, hogy az áldás, amire cserébe ígéretet kapunk, az nem a Törvény áldása (amelyet az 5 Mózes 28:1-14 ír le), vagyis nem sok pénz és sok gyerek, hanem Ábrahám áldása (amelyet az 1 Mózes 12:2-3-ban olvasunk), amely lényegében ez: Az Úr megáld minket, és áldássá tesz minket minden ember számára, akikkel találkozunk. Ez az az áldás, amely a Szent Szellemmel való betöltekezésből fakad - örök életre buzgó víznek kútfeje bennünk (János 4:14), és élő víznek folyamai, amelyek belőlünk áradnak és megáldanak másokat (János 7:37-39). Az Úr ígérete a legrosszabb bűnösnek is az, hogy „ amiképpen átok voltatok a pogányok között, azonképpen megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek " (jegyezzétek meg ezt a csodálatos ígéretet a Zakariás 8:13-ból).

Hiszem, hogy Isten akarata az, hogy áldássá tegyen téged mindenki számára, akivel találkozol, bárhol is élsz. Ahhoz azonban, hogy ez bekövetkezzen, el kell hinned Istennek, hogy az átok egy része sem érinthet téged. A Sátán legyőzetett a kereszten, így nincs joga az életed semelyik területéhez. Valld meg ezeket az igazságokat a száddal, és legyél győztes életed minden napján. Isten minden áldása csak akkor lehet a miénk, ha valóban elhisszük, és hit által kérjük azt. Azt is meg kell vallanunk a szánkkal, hogy Isten Igéje igaz. „ Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre " (Róma 10:10). Így, „a bizonyságtételünk beszédével" legyőzzük a Sátán ellenünk való vádaskodásait is (Jelenések 12:11).