WFTW Body: 

Bármi történik is veled, ne add fel, soha ne csüggedj el, mert ha ragaszkodsz az Úrhoz Ő segíteni fog, hogy győztes legyél minden helyzetben - akármi is legyen az. Minden próbát azért tervezett el a számodra, hogy lehetőséget adjon jobban megismerni Őt. Ez az, amiben mind a hitetlenek, mint a világias hívők kudarcot vallanak. Ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, a világhoz fordulnak, és tiltott szerekkel próbálkoznak, hogy ellazuljanak és békességet nyerjenek a kudarcos vagy szorongással teli életükben. Sose próbálkozz ilyen szerekkel! Nagyon könnyű függővé válni még olyan szerektől is, amik kezdetben ártalmatlannak látszanak.

Nem azok tudnak tökéletessé válni, akik sosem hibáznak, hanem akik beismerik a kudarcaikat és azonnal felállnak, amikor elbuknak és mennek tovább.

Folyamatosan szembesülünk azzal a veszéllyel, hogy „vallásosakká" válunk, és azt gondoljuk, hogy „szellemiek" vagyunk. A vallásos embereket a külsőségek vonzzák: külsődleges áldozatok az Úrért, külsődleges rituálék (mert azt gondolják, van egy minimum, amit meg kell tenniük, hogy megőrizzék jó hírnevüket az egyházukban, a gyülekezeti tevékenységükben), az öltözködésük külső részletei, az Ige intellektuális tanulmányozása (gyakorlati alkalmazás nélkül), és érzelmileg túlfűtött összejövetelek (az ilyen érzelmeket a Szellem ereje bizonyítékának gondolják) stb. Ezek nem rossz dolgok, de nem lényegesek! A vallásos ember számára azonban ezek a tevékenységek az elsődlegesek, és azt gondolják, hogy ettől szellemiek és emiatt válnak megtévesztetté.

Az igazi szellemi emberek azonban arra szánták oda magukat, hogy jobban megismerjék az Urat. Igyekeznek megőrizni a forró szeretetüket Jézus és a hívő társaik felé. Azt kutatják, mi Isten akarata a számukra, amit meg kell tenniük (a 'valamit cselekedni Istenért' helyett). A Szent Szellem erejét keresik, és megtisztítják magukat az önző motivációktól a cselekedeteikben. A vallásos emberek gyülekezeteket építenek, a szellemi emberek viszont Krisztus Testét építik.

Isten végigtekint a világban, és olyan embereket keres, akik kiállnak érte; nem úgy, mint a farizeusok, akik elferdítették az igazságot és aránytévesztésbe estek, akik „megszűrték a szúnyogokat, a tevéket pedig lenyelték" (Máté 23:24). Isten olyan embereket keres, akik kiállnak az Ő Igéjének alapigazságai mellett, olyan embereket, mint Illés, Keresztelő János, Pál, Luther Márton, John Wesley, és Eric Liddell, akik kiálltak azért, amiben hittek, bármi legyen is annak az ára. Isten ilyen emberekkel fogja benépesíteni a mennyet! Imádkozom azért, hogy része legyél a mennyei sokaságnak. Számos lehetőséged lesz, hogy kiállj az Úr mellett. Ragadj meg minden lehetőséget!

Sok istenfélő ember volt, akik odaszánták az életüket, hogy lefordítsák a Bibliát angol nyelvre, hogy megőrizzék az evangélium tiszta üzenetét az elmúlt századokban, azonban ma sok hívő öt percet sem tölt azzal, hogy otthonában a Bibliát olvassa, és sokkal kevesebben tanulmányozzák azt. Sok istenfélő embernek az elmúlt századokban nem volt olyan világos megértése az igei igazságokról, mint amivel ma rendelkezünk, de ők olyan buzgók voltak a Krisztusnak való odaszánásban, mint amivel ritkán találkozunk manapság - és ez az, ami leginkább számítani fog a végső elszámolásnál - nem csak az igei igazságok helyessége.

A feledékenység nem olyan súlyos dolog, mint a bűn, de a győzelem azok felett sok kellemetlenségtől megmenthet minket. Mindannyian feledékenyek vagyunk! Úgy tudok úrrá lenni a feledékenységemen, hogy a fontos dolgokat, amiket meg kell tennem, leírom egy noteszbe, amit mindig magammal viszek. Leírom azokat a dolgokat, amiket az Úr mond nekem. Azt tapasztaltam, ha nem írom le, gyakran elfelejtem, mit mondott az Úr.