WFTW Body: 

Az evangélium kiegyensúlyozott üzenete Pál efézusiakhoz írt levelében található meg. Az első három fejezet nemcsak egy buzdítás. Azok a fejezetek csak azt írják le, amit Isten értünk tett. A következő három fejezet viszont egy figyelmeztetés, hogy nekünk mit kell tennünk Istenért. Ez az evangélium két oldala, mint egy pénzérme. Ha a pénzérme (evangélium) egyik oldala hiányzik, akkor az hamisítvány. Ezért mond ki a galácziabelieknek írt levél első fejezete átkot azokra, akik „más evangéliumot" hirdetnek. Ezért körültekintőeknek kell lennünk a teljes evangéliumnak mások felé való hirdetésekor.

Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken a Krisztusban (Ef. 1:3). A keresztyén életünknek azzal kell kezdődnie, hogy mit tett értünk Isten. Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket. Szolgáljuk Őt, mert Ő előbb szolgált minket. Isten már a világ teremtése előtt ismert minket. (Ef. 1:4). Mi nem érthetjük meg ezt, mert múltunk, jelenünk és jövőnk van, ezzel szemben Isten neve a „VAGYOK." (2 Mózes 3:14). Isten egy örök jelenben él. Ezért ismert mindegyikünket, név szerint már jóval azelőtt, hogy megteremtett bárkit. Krisztusba helyezett minket még a világ teremtése előtt.

Egy példázat arról, hogy mit jelent „Krisztusban" lenni: Ha fogsz egy darab papírt és beleteszed egy könyvbe, és aztán elégeted a könyvet, a papír is el fog égni. Ha elásod a könyvet a föld alá, a papír is elásásra kerül. Ha elküldöd a könyvet egy rakétával a holdra, a papír is a holdra fog kerülni. Mi is így vagyunk elhelyezve Krisztusban (az örökkévaló múlttól fogva Isten gondolatában). Ezért amikor Krisztust megfeszítették K.u. 29-ben, mi is megfeszíttettünk vele együtt. Amikor Ő eltemettetett, mi is eltemettettünk vele együtt. Amikor feltámadt a halálból és elment a mennybe, „Isten felemelt minket Krisztussal, és „Jézus Krisztusban minket is mennyei helyekre ültetett" (Ef.2:6 ). Ez egy csodálatos igazság, de csak akkor tudjuk megtapasztalni annak a valóságát, ha hiszünk Isten szavában - különben nem. A „legyen nektek a hitetek szerint" (Máté 9:29) Isten egyik törvénye.

Nekünk rá kell állni arra az alapra, amit Isten Krisztusban elvégzett értünk. Csak ha lehelyezzük ezt az alapot, akkor tudjuk felépíteni a házunkat a 4-6 fejezetekben leírt figyelmeztetések szerint egy új úton járva és ellenállva, és győzve a Sátán felett stb. Máskülönben gyakran el fogtok süllyedni a csüggedés és önsajnálat mocsarában. Ezért elmélkedjetek először sokat az efézusi levél 1-3. fejezetein.

Sok keresztyén lehelyezi az alapot az egyik helyen és aztán egy másikon építi fel a házat! Ezért a ház összedől. Az efézusi levél utolsó három fejezetében lévő minden figyelmeztetés Isten értünk való és minket teljesen elfogadó szeretetén alapszik, amit az első három fejezet ír le. Ez alapvető fontosságú, de mégis hajlunk rá, hogy elfelejtsük. Egy nap azt fogjuk gondolni, hogy Isten inkább azért fog elfogadni minket, mert 45 percet olvassuk a Bibliát, és egy másik nap azt gondoljuk, hogy Isten összevonja a szemöldökét és nem fogja meghallgatni az imáinkat, mert egy percet sem olvastuk a Szentírást. Ha pedig valami rosszul megy, azt érezzük, hogy az azért van, mert nem olvastunk Bibliát azon a napon! Ez babona, ami azon a hiten alapszik, hogy Isten elfogadása a bibliaolvasásunkon alapszik és nem azon, amit Isten elvégzett értünk a Krisztusban. A Biblia olvasása kétségtelenül nagyon fontos, de nem ez az elfogadottságunk alapja, az a felépítmény része. Rendkívül fontos számunkra, hogy ez az igazság legyen az alap számunkra. Különben az evangélium ember centrikussá válik, ajtókat és ablakokat fogunk elhelyezni az alapban! Akik figyelmen kívül hagyják, vagy leértékelik az Efézus 2-3-ban található igazságokat, azok mindig farizeusként végzik.

Természetesen egy alap lehelyezésének az a célja, hogy arra házat építsenek. Tehát nem állunk meg az alapok lerakásánál. Folytatnunk kell az épület felépítését.

A "kegyelem" Isten kinyújtott keze, és minden mennyei áldás felkínálása számunkra. A "hit" pedig a kezünk kinyújtása, hogy ezeket az áldásokat elvegyük Isten kezéből. Csak annyit kaphatunk, amennyit Jézus nevébe vetett hittel kérünk. Isten sok millió áldást elhelyezett a mennyei bankszámlánkon, és számos üres csekket adott nekünk, Jézus nevével aláírva. Most csak annyit kell tennünk, hogy kitöltjük az összeget, elmegyünk a bankba, és átvesszük az örökségünket.