WFTW Body: 

Az egyik legdicsőségesebb kijelentés a Szentírásban az, hogy a férj és a feleség kapcsolata egy olyan kapcsolatot jelképez, ami a Krisztus és a Gyülekezet között van. (Efézus 5:22-23).

Az efézusi igeszakasz azt mondja a feleségeknek, hogy vessék alá magukat a férjüknek, mert a férj Isten által kijelölt feje a feleségnek. A feleségeknek azt is parancsolja, hogy mindenben engedelmeskedjenek a férjüknek (ahogyan a Gyülekezetnek kell a Krisztusnak), és hogy tiszteljék és becsüljék őket. Az ilyenfajta engedelmességet nem szokás elfogadni manapság, ez azonban Isten törvénye. Egy olyan otthonban, ahol ezt a törvényt megcsúfolják ilyen vagy olyan módon, bizonyára az engedetlenség lesz a következménye. Egy keresztyén lánynak, aki a házas élete során egyáltalán nem akar engedelmeskedni Isten ezen parancsolatainak, nem kellene megházasodnia. Sokkal jobb egy ilyen lánynak, ha nem megy férjhez és egyedül marad, minthogy házas legyen, és örökké engedetlen legyen Isten parancsolatainak.

Nehogy azt gondolja azonban bármelyik férj, hogy Isten parancsa feljogosítja őt arra, hogy ésszerűtlen követeléseket támasszon a feleségével szemben. Az igeszakasz ugyanis azt is mondja, hogy a férjeknek úgy kell szeretniük a feleségüket, ahogy Krisztus szerette a Gyülekezetet, önmagát adta érte. Ez azt jelenti, hogy a férjeknek önfeláldozó szeretettel kell szeretniük a feleségüket, nem csak dolgokat, hanem önmagukat - az életüket is - odaadva a feleségük jólétéért és boldogságáért. Ahogy Krisztus szüntelen szeretettel szereti a Gyülekezetet, úgy a férjnek is kötelessége, hogy szüntelenül szeresse feleségét függetlenül attól, hogy őt viszontszeretik-e vagy sem. Ne feledjük azt sem, hogy Krisztust a tanítványai iránti szeretete arra indította, hogy még a lábukat is megmossa (János 13:1-5). Ugyanebben a szakaszban azt is parancsolja a férjeknek az Ige, hogy úgy szeressék a feleségüket, ahogyan a saját testüket. Ne bántsák vagy sértsék meg szándékosan a feleségük érzéseit, ahogyan a saját testüket sem bántanák vagy sértenék meg szándékosan. Gondoskodniuk kell a feleségükről, és meg kell védeniük a feleségüket, ahogyan a saját testüket is megóvnák a bajtól és a veszélytől. Az a férfi, aki nem szándékozik követni a Szentírás ilyen tanítását, jobb, ha nem házasodik meg.

Isten szándéka, ahogyan az efézusi levél ezen szakaszában nyilvánvalóvá válik az, hogy minden keresztyén férj és feleség kicsiben Krisztus és az Egyház képe legyen. Közös életükben ennek a kapcsolatnak a szépségeit kell bemutatni.

Az a tény, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés parancsa (Efézus 5:18) közvetlenül megelőzi a férj és a feleség kapcsolatáról szóló ezen igeszakaszt, úgy tűnik azt jelzi, hogy a Szellem teljességének elsősorban otthon kell krisztusi viselkedést eredményeznie. Ez megfordítva azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a házaséletben dicsőítsük Istent, elengedhetetlen, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel.

Mielőtt társat keresel egy életre, minden keresztyénnek fel kell tennie a kérdést, hogy valóban vágyik-e a fent leírtak szerinti otthonra. Hogyan is számíthatna Isten vezetésére a házasságban az, akinek nincs ilyen vágya. Ha azonban valóban ez a szándékod, akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten az Ő tökéletes akarata szerint nemcsak egy házasságot készít el számodra, hanem meg is erősít egy ilyen otthon felépítéséhez.