Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Szellem Tele élet
WFTW Body: 

Istvánról az van megírva, hogy amikor a zsidó vallási vezetőknek hirdette az igét, azok nem tudtak ellene állni annak a bölcsességnek és a Szent Szellemnek, ami által beszélt. (Ap.csel. 6.10). Ezt mi is megtapasztalhatjuk, amikor beszélünk. István megkérdezte tőlük: „ A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok?" (Ap.csel. 7.52). Az ószövetségi időkben minden próféta népszerűtlen volt és üldözték őket. Egy próféta más, mint egy tanító. Egy tanítót sokan elfogadhatnak, de egy prófétát rendszerint elutasítanak és népszerűtlen. Egy tanító nem vitázik. Egy igazi próféta azonban mindig kész a konfrontációra és a vitára. Ezért a prófétákat mindig üldözték, de a tanítókat és az evangélistákat nem. István úgy hirdette az igét, hogy az megítélte a zsidó vallási vezetőket. Ezért lettek annyira mérgesek és megölték őt. István volt a keresztyén gyülekezet első mártírja (Ap.csel. 7.54-55).

Istvánnal kapcsolatban az Ap.csel 7.55-60. igék leírják egy igazi Szent Szellemmel betöltekezett próféta néhány jellemzőjét:

1. Álláspontja rendíthetetlen, ami mennyei dolgokon alapszik.

2. Isten dicsőségére tekint minden helyzetben.

3. Nyugodt marad, amikor az emberek szembeszállnak vele.

4. Isten jobb keze felől álló Jézusra szegezi tekintetét.

5. Bátran tesz bizonyságot a feltámadt Krisztusról.

6. Üldözték és megölték őt.

7. Megbocsát az üldözőinek és imádkozik értük.

Isten több okból engedte meg, hogy megöljék Istvánt. Az egyik a tarzusi Saul megtérése volt. Kétlem, hogy Pál megtért volna, ha nem látja István magatartását, amikor megölték.

Amikor a római százados hallotta azt, hogyan imádkozott Jézus azokért, akik megfeszítették Őt, az meggyőzte őt, hogy Jézus Isten Fia volt.

Amikor Pál hallotta hogyan imádkozott István, a lelkiismerete elkezdte vádolni őt és elkezdett azon gondolkozni, hogy "ez nem lehet egy hamis vallás. Talán velem van a baj." Később a damaszkuszi úton az Úr azt mondta neki: „nehéz a lelkiismeretednek ellenállni" (Ap.csel. 26.14) - és ő megtért.

Az a mód, ahogyan reagáltok azokra az emberekre, akik gonosz dolgot tesznek veletek, kiválthat egy reakciót valakiből, aki lát benneteket és az az ő megtérését eredményezheti. Pál csupán az első volt a sok ezer közül, akik megtértek az elmúlt 2000 évben az üldözött keresztyének Istenfélő viselkedését látva. Ahhoz azonban, hogy így tudjunk viselkedni, telve kell lenni Szent Szellemmel.