WFTW Body: 

Az Ef. 6.10-18-ban a Sátánnal való szellemi hadviselésről olvashatunk. Figyeljük meg, hogy közvetlenül a szellemi hadviselés igeszakasza előtt a családról, az otthonról van szó. A gonosz mindig a családot, az otthont támadja először. Erősen ellene kell állnunk a gonosznak és sose harcoljunk "test és vér" által. (Ef. 6.12). Ha hatékonyan akarsz harcolni a Sátán ellen, a legelső, amit meg kell tenned, hogy abbahagysz minden emberi erővel folytatott harcot. Sok hívőt azért tud legyőzni a Sátán, mert emberi erővel harcolnak. Sok évvel ezelőtt hoztam egy döntést, hogy sosem fogok semmi ellen harcolni emberi módon. Ennek eredménye az lett, hogy a Sátán elleni harcom hatékonyabbá vált. Ha most hozol egy döntést, hogy sosem harcolsz emberi erővel, akkor képes leszel folyamatosan győzni a Sátán ellen és valami hasznosat teszel az életeddel Istenért és a gyülekezetért. A fegyverzet egy Isten által biztosított, több elemből álló szellemi felszerelés.

Mindenek előtt az igazlelkűség öve, ami őszinteséget és átláthatóságot jelent, nem pedig képmutatást és hazugságot. Ha nem vagy szabad ezektől a bűnöktől, akkor legokosabb elfelejteni a Sátán elleni harcot. A gonosz egy hazug és ha hazugság van az életedben, akkor a Sátánnal van közösséged a belső emberedben. Ebben az állapotban nem leszel képes legyőzni a Sátánt. Ezért bizonyosodj meg róla, hogy az életed mindenkor átlátható legyen és ne legyen benne semmi ravaszság.

Az igazság mellvasának két típusa van:

- Krisztus - nekünk tulajdonított - igazsága, ami által megigazultunk (Isten saját maga által kinyilvánított igazsága); és

- Krisztus igazsága, ami átadásra kerül számunkra, amiben folyamatosan részesülünk a Szent Szellem által való szellemi növekedésünkkel összhangban. Ez magába foglalja a tiszta lelkiismeretünk folyamatos megörzését és a teljes engedelmeskedésünket Isten felé.

A következő az evangélium hirdetés készségének a saruja. Tudod, hogy az evangélium hirdetése egy mód arra, amivel győzhetsz a Sátán fölött? Akik kényelmesek és sosem gondolnak arra, hogy megosszák az evangéliumot másokkal, azokat könnyen legyőzi a Sátán. Akik azonban aktívak és szolgálják az Urat azok védelemben részesülnek. Emlékszem, hogy fiatalabb éveimben az védett meg sok kísértéstől - amivel egy fiatalembernek szembe kell néznie - hogy a legtöbb szabadidőmet Isten igéjének tanulmányozásával töltöttem. Közben más hívőkkel is közösségben voltam, másoknak pedig bizonyságot tettem az Úrról. Egy világi munkahelyen dolgoztam, de hetente kétszer néhány órát azzal töltöttem, hogy hirdettem az evangéliumot Cochin utcáin, abban a városban ahol éltem. Két év alatt, amíg az ott lévő

hadiflotta bázison dolgoztam bejártam majdnem minden fontosabb utcát abban a városban. Evangelizálva, traktátusokat osztogatva, megosztva az evangéliumot házaknál 4-5 fős kis csoportok felé annyira lefoglalt engem, hogy ez sok kísértéstől megvédett. Sok kísértésben akkor van részünk, ha sok szabad időnk van, és semmit sem teszünk. A tétlen elme a gonosz munkaterülete. Késznek kell lennünk arra , hogy átadjuk másoknak az Istennel való megbékélés jó hírét. Próbáld ki, és meg fogod tapasztalni, hogy segíteni fog téged a Sátán elleni harcban.

A fegyverzet negyedik eleme a hit pajzsa. A Sátán egyik legnagyobb fegyvere, hogy kételyeket ébresszen bennünk Isten szeretetével kapcsolatban. Ez az a lövedék (nyíl), ami Évát is eltalálta az Édenben. Elültette a kételkedés magját az elméjében azt javasolva, hogy ha Isten valóban szereti őt, akkor nem tagadná meg a kívánatos gyümölcsöt tőle. Elbukott ebben a kísértésben. A hit azt jelenti elhisszük, hogy Isten rendkívüli módon szeret minket, minden helyzetben a legjobbat akarja nekünk, és tudjuk, hogy akkor is szeret, ha hibázunk. Az ilyen hit kioltja a Sátán minden nyilát.

A fegyverzet ötödik eleme a szellem kardja. Jézus mindig legyőzte a Sátánt Isten igéjének idézése által. Jézus nem elegyedett beszélgetésbe a Sátánnal, mint ahogyan azt Éva tette. Jézus egyszerűen csak megmondta a Sátánnak, amit Isten mondott neki. Ezért mindig győzött. Kísértések idején mindig idézni kell a Szentírást a következőképpen:"Isten nem hagy minket jobban kísérteni, mint azt elszenvedhetjük," (1Kor. 10:13),"a bűn rajtunk nem uralkodhat," (Róma 6:14),"Jézus megőrízhet bennünket a bűntől" ( Júdás 1.24). Idézd Isten igéjét a Sátánnak és menekülni fog tőled, ahogyan Jézus esetében. ( Jakab 4:7).

Végezetül, állandóan jól beolajozva kell tartanunk a fegyverzetünket. Hogyan tegyük ezt? " Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által" (Ef. 6:18). Szellemben imádkozni nem azonos az ismeretlen nyelven való imádkozással. A nyelveken való imádkozást az ige a saját szellemünkkel való imádkozásnak hívja (1Kor.14:15). A szellem által való imádkozás Szent Szellem által inspirált imádkozást jelent, nem pedig testi módon elmondott imát. Ha megengedjük az elménknek, hogy megújuljon a szellem által és a nyelvünknek, hogy a szellem kontrollja alatt legyen, akkor Szent Szellem által fogunk imádkozni. Pál a következőt mondja: "Imádkozzatok érettem is" (Ef. 6:19). Szükséges imádkoznunk különösen Isten szolgáiért, akik kint a frontvonalon vívják az Úr harcát.

Isten minden fegyverzetét használva olyan módon tudjuk építeni Krisztus Testét, hogy az győztes lesz a pokol kapui ellen.