WFTW Body: 

A 4 Mózes 13-ban azt olvashatjuk, hogy az izraeliták Kánaán határára, Kádes-Barneába érkeztek - arra a földre, amelyet Isten megígért nekik. Már két év telt el azóta, hogy elhagyták Egyiptomot (5 Mózes 2:14:7), és Isten azt mondta nekik, hogy menjenek be és vegyék birtokba a földet. Az izraeliták tizenkét kémet küldtek ki, hogy kikémleljék a földet.

Mind a tizenketten visszajöttek, és azt mondták, hogy a föld valóban csodálatos. Tízen közülük azonban azt mondták: "De ott hatalmas óriások vannak, és nem tudjuk legyőzni őket". (4 Mózes 13:27-29).

Ketten közülük - Káleb és Józsué - azonban a következőt válaszolták: Az a föld, amelyet kikémleltünk rendkívül jó föld. Ha kedves az Úrnak, akkor bevisz minket erre a földre, és nekünk adja ezt a tejjel és mézzel folyó földet. Az Úr segíteni fog nekünk, hogy legyőzzük azokat a nagy óriásokat (4 Mózes 14:6-9), de a 600 000 izraelita a többségre hallgatott.

Mit tanulhatunk ebből? Először is azt, hogy veszélyes a többséget követni, mert a többség mindig téved. "Az életre vezető út keskeny, és kevesen találják meg azt" - mondta Jézus a Máté 7:14-ben. A többség mégis a pusztulásba vezető széles úton halad. Ha tehát a többséget követed, akkor biztosan velük együtt haladsz a pusztulásba vezető széles úton. Soha ne gondold, hogy egy nagy gyülekezet szellemi gyülekezet. Jézus gyülekezetének mindössze 11 tagja volt. Amikor tíz vezető mond valamit, kettő pedig pontosan az ellenkezőjét, kinek az oldalára állsz? Isten itt a kettő - Józsué és Káleb - oldalán állt.

A hitetlenség és a Sátán a másik tíz oldalán állt. Az izraeliták azonban ostobán követték a többséget, és ezért kellett a következő 38 évben a pusztában vándorolniuk. Nem volt megkülönböztető képességük, hogy meglássák, kinek az oldalán áll Isten! Isten és egy ember mindig a többséget képviseli, és én mindig ott akarok állni. A 2 Mózes 32. könyvében látjuk, hogy Isten egyetlen ember, Mózes oldalán állt, amikor az összes izraelita az aranyborjút imádta. A tizenkét törzs közül egyedül csak Lévi törzse látta meg ezt akkor, de amikor Isten Józsuéval és Kálebbel volt, még Lévi törzse sem tudta felismerni az igazságot!

Mindennek van tanulsága számunkra ma is. A keresztyénség általában tele van megalkuvással és világiassággal. Itt-ott Isten felemel néhány embert, akik megalkuvás nélkül kiállnak Isten igéjének igazsága mellett. Ha van megkülönböztető képességed, akkor felismered, hogy Isten ezekkel a kevesekkel van, melléjük állsz a többséggel szemben, és velük együtt fogsz belépni az ígéret földjére.

Miről ismered fel azt az embert, aki mellett Isten kiáll? A hit szavát szólja. Józsué és Káleb a hit szavát szólták: "Győzni tudunk." Le tudjuk győzni a harag, a szexuális vágy, a féltékenység, a zúgolódás stb. óriásait. Le tudjuk győzni a Sátánt. Isten szétzúzza őt a lábunk alatt. Ilyen annak a férfinak a beszéde, akivel Isten vele van.