WFTW Body: 

Mi a bűn pontos meghatározása?

Az 1 János 3.4 szerint a „bűn a törvény megszegése." Ez az ige a bűnt úgy határozza meg, mint valaminek az elkövetését. A Jakab 4.17 a következőt mondja: "aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak". Ez az ige a mulasztás bűnéről beszél.

A bűn legpontosabb meghatározását a Róma 3.23 adja: " szűkölködni Isten dicsősége nélkül.". A bűn nem csupán a Tízparancsolat megszegése, még csak nem is a Jézus által a Hegyi beszédben lefektetett normák megsértése (Máté 5-7). A bűn több ezeknél: Isten dicsőségének a hiánya.

Mi az Isten dicsősége? A János 1.14 a következőt mondja: "az ige testté lett és mi láttuk az Ő dicsőségét, továbbá teljes volt kegyelemmel és igazsággal". Isten dicsősége látható volt Jézus Krisztus életében. Ha a fenti két verset (a János 1.14-et és a Róma 3.23-at) egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy minden bűn, ami eltér Jézustól, mint példaképtől. Ki mondhatja el magáról azt, hogy teljesen szabad a bűntől? Senki, mert közülünk senki sem vált teljesen hasonlóvá Krisztushoz.

Vannak, akik alacsonyabb mércét határoznak meg maguknak a bűnnel kapcsolatban és azt képzelik, hogy teljesen szabadok a bűntől. Az Isten királyságának mérőfoka azonban nem a 40, hanem a 100%. Bármi, ami kevesebb, mint a Krisztusra való tökéletes hasonlóság, az bűn. Sok hívő úgy gondolja, hogy ők nem olyan rosszak, mint mások. Milyen alapon mondhatja azonban az a tanuló magát jobbnak, aki a vizsgán csak 2%-ot ért el annál, aki csak 1%-ot? Mindketten megbuktak! Még akkor is, ha valami módon elérsz 99%-ot Isten királyságában, akkor is ugyanabba a csoportba tartoznál, mint aki nullát ért el. A Jakab 2.10 szerint ugyanis "ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös."

Több ezer keresztyén életét láttam az életem során és arra a következtetésre jutottam, hogy nagy többségükkel az alapvető probléma az, hogy sohasem látták magukat szennyesnek, értéktelennek Isten szemében. Elismerik, hogy bűnösök, de nem olyan rosszak, mint mások. Ez megakadályozza őket a Szent Szellem teljes hatalmának birtoklásában és a teljes megtérésben. Sok ember kerüli a bűnt félve az azzal járó büntetéstől. Isten azonban azt tekinti bűnösnek, akinél hiányzik Isten dicsősége. A dicsőség olyan mértékben fog majd hiányozni neked az egész örökkévalóságban, amilyen mértékben megtűröd a bűnt az életedben.