WFTW Body: 

Az Ószövetség idején az izraeliták csak az írott igét követhették, amit Isten adott nekik Mózes és a próféták által. Senki sem mondhatta, hogy „ kövess engem" - még a legnagyobb próféták sem, mint Mózes, Illés vagy keresztelő János. Isten igéje volt egyedül a világosság az útjukon. (Zsoltár 119:105).

Jézus azonban eljött és elkezdett egy Új szövetséget. Ő nemcsak Isten igéjét adta nekünk, hanem egy példát is az Ő életének követésére. Ő volt az első személy a Bibliában, aki azt mondta: „ kövess engem" (Máté 4:19; János 21:19; Lukács 9:23). Így az Újszövetségben rendelkezésünkre áll az írott ige és a testté lett ige is Jézusban - vagy más szavakkal, az írott ige láthatóvá vált egy ember életében, hogy iránymutatást adjon nekünk.

Jézus megdorgálta a farizeusokat, mert csak Isten igéjét tanulmányozták, de nem jöttek Ő hozzá:

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam; és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek

legyen!" (János 5:39-40).

Jézus élete most a világosság az utunkon (János 1:4) - és nem csak az írott ige. Ha nem találunk néhány dologban egyértelmű iránymutatást Isten igéjében, akkor megnézhetjük Jézus életét (ahogyan az ki van jelentve a Szent Szellem által a szívünkben) és mindig fogunk választ találni.

Továbbá: Az Újszövetségben a Szent Szellem inspirált egy olyan istenfélő embert, mint Pált, aki azt mondta: „ kövessetek engem - ahogyan én követem a Krisztust". És a Szent Szellem háromszor mondatta el ezt vele, hogy ezzel is hangsúlyozza, hogy mi is követhetjük Krisztus nyomdokaiban járó istenfélő emberek példáját. (1 Kor.4:16; 1 Kor.11:1; Fil.3:17).

Egy igazi újszövetségi szolgáló nem csak Isten normáit hirdeti az írott igével, hanem Pálhoz hasonlóan azt is mondja: „ Kövess engem, ahogyan én követem a Krisztust".

Néhány keresztyén azt mondja: "Nem szabad embert követni, egyedül csak Krisztust". Ez szellemi megállapításnak hangzik, de teljesen ellentétben áll Isten igéjével, mert ahogyan láttuk, Pált a Szent Szellem inspirálta, hogy azt mondja nekünk: kövessük őt.

Annak oka, hogy Pál azt mondta a Korinthusban lévő hívőknek, hogy őt kövessék (utánozzák) a következő volt: ő volt a szellemi atyjuk. A következőt mondta nekik:

"Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim." (1 Kor. 4:15-16).

Senki sem követhet egy Biblia-tanítót, mert még ha jól és pontosan tanít is, az élete nem lehet egy jó példakép. A fenti versek szerint, egy szellemi atya jobb, mint 10 000 Biblia- tanító. Ezért jó, ha minden keresztyénnek van egy olyan szellemi atyja, mint Pál, aki példát ad, hogyan kövesse őt. Egy ilyen szellemi atya követése megmenthet bennünket a bűnből és a hamis tanítástól.

Pál bátorította a keresztyéneket, hogy kövessék más istenfélő emberek példáját is, akik

Krisztus példáját követik", ahogyan ő is tette. A következőt mondta:

„Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk ." (Fil. 3:17).

Isten igéje is megparancsolja nekünk, hogy engedelmeskedjünk a vezetőinknek és kövessük az ő hitüket.

"Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót nekik" (Zsidó 13:17).

"Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket." (Zsidó 13:7).

NEM arra vagyunk elhívva, hogy egy személy szolgálatát kövessük, mert Isten minden egyes gyermekének egy olyan különleges szolgálatot adhat, amivel más nem rendelkezik. Krisztus Teste olyan tagokból áll, akik különböző funkciókat látnak el, pontosan úgy, ahogyan az emberi test. Amikor Jézus elhívta a tanítványait, hogy kövessék őt nem azt várta tőlük, hogy tegyenek csodát és főként nem azt, hogy úgy hirdessék az igét, ahogyan Ő tette. Az az Őszolgálata volt. Ő arra hívta az embereket, hogy kövessék az élete példáját - azaz olyan alapelvek szerint éljenek, ahogyan Ő élt. Pál hasonlóképpen arra kérte a hívőket, hogy kövessék őt, ahogyan ő követte a Krisztust. Nem arra kérte őket, hogy apostolok legyenek vagy betegeket gyógyítsanak, hanem hogy úgy éljenek, ahogyan ő élt - azon alapelvek szerint, amik szerint Krisztus élt. A Szent Szellem parancsolta meg nekünk a fenti versekben, hogy kövessük istenfélő emberek példáját. Akik túlságosan büszkék ahhoz, hogy istenfélő emberek példáját kövessék, rendszerint úgy végzik, hogy testi emberek példáját követik vagy saját önző életük vágyait. Ilyenkor az eredmény végzetes lehet.

Közvetlenül azt követően, hogy Pál azt mondta a Filippiben lévő keresztyéneknek, hogy kövessék őt és más istenfélő emberek példáját (F il.3:17), Pál figyelmeztette őket, hogy ne kövessék másféle emberek példáját:

„Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei ;" (Fil. 3:18-19).

Akárhogyan is, de ha Pál példáját követték volna, megmenekülhettek volna más istentelen emberek megtévesztésétől.

A következőkben egy hét pontból álló teszt látható, amik alapján felmérheted, hogy egy ember valóban istenfélő-e és szabad-e követni őt:

  1. Alázatos ember - könnyen megközelíthető és könnyű beszélgetni vele? Jézus azt mondta, hogy tanuljunk Tőle alázatot (Máté11:29). Egy istenfélő ember olyan valaki, aki megtanulta az alázatot Jézustól.

  1. Szabad a pénz szeretetétől és olyan valaki, aki soha sem kért pénzt senkitől (mint azt jól ismerjük)? Egy istenfélő ember Jézus példáját fogja követni, aki soha nem kért pénzt senkitől, még a szolgálatára sem. Jézus azt mondta, hogy aki Istent szereti, az nem szeretheti a pénzt, és aki Istent szolgálja, az megveti a pénzt. (Lukács 16:13).

  1. Tiszta az élete - és különösen, ahogyan az asszonyokhoz viszonyul (mint azt nagyon jól tudjuk)? Egy istenfélő ember nem egyszerűen csak kerüli a szexuális kívánság kísértését, hanem szabad is attól. (2 Tim.2:20-22).

  1. Ha házas és gyerekei vannak, istenfélelemre tanítja a gyermekeit? Egy istenfélő, házas ember olyan valaki, akinek a gyermekei hívők, és jól neveltek (1 Tim.3:4,5; Tit.1:6).

  1. A legközelebbi munkatársai istenfélő emberekké válnak a vele való kapcsolaton keresztül? Egy istenfélő férfi más embereket is az istenfélelemre ösztönöz. Timóteus istenfélő emberré lett a szellemi atyjával, Pállal való kapcsolatában. (Fil. 2:19-22).

  1. Épít (vagy aktívan együttműködik másokkal, hogy építsenek) egy helyi gyülekezetet? Jézus azért jött a földre, hogy az Ő gyülekezetét építse (Máté 16:18). Halálra adja magát a gyülekezet építésében (Ef. 5:25). Egy istenfélő ember nem csak embereket hoz Krisztushoz, hanem fel fog építeni belőlük egy helyi gyülekezetet.

  1. Krisztushoz köt téged és nem magához? Egy istenfélő ember Krisztushoz köti a hívőket, és ezért ők alkalmasak lesznek arra, hogy istenfélő példaképpé váljanak mások felé. (Ef.4:15; 2 Kor.4:5).

Nem követhetjük a legtöbb keresztyén vezetőt, mert életük egy vagy több területén kudarcot vallottak.

Ha azonban találsz egy istenfélő vezetőt, aki megfelel a fenti minősítésnek, hasznos lesz követned őt, mint szellemi atyát, mert segíteni fog neked abban, hogy közelebb kerülj az Úrhoz és ezáltal megmentsen a bűntől és a hamis tanítástól. Akinek van füle, hallja.