WFTW Body: 

Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten minden prófétának egy különleges terhet adott, de minden teher az Isten népe közötti szentség hiányával volt kapcsolatos.

Az a teher, amit Isten a szívetekre helyez, az majdnem mindig azt a szolgálatot jelzi, amit Isten eltervezett számotokra. Kérjétek tehát az Urat, hogy adja meg ezt a terhet nektek. Ha teher nélkül szolgáljátok az Urat, egy idő múlva unni fogjátok az Úr szolgálatát és valószínűleg a pénzt, az emberek megbecsülését vagy a földi kényelmet fogjátok keresni. Sajnálatos, hogy sokan, akik ma azt állítják, hogy az Urat szolgálják nem az Istentől kapott teherrel végzik a szolgálatukat.

Isten az egyik embernek azt a terhet adja, hogy a gyermekek felé szolgáljon és egy másiknak az evangelizáció terhét adja. Egy további embernek pedig, hogy tanítsa Isten népét. Krisztus testének különböző tagjai számára Isten más-más terheket ad. Nem kell senki más szolgálatát utánoznunk vagy a terhét hordoznunk. Ne várjátok el senkitől, hogy a ti terheteket hordozza; és ne engedjétek meg senkinek, hogy a terhét átadja nektek. Engedd, hogy Isten maga adjon neked egy terhet - azt, amit Ő tervezett el számodra.

Sok ember unszolt engem, hogy hordozzam az ő különleges szolgálatának a terhét, rendszerint az evangelizálást, de mindig ellenálltam az ilyen nyomásnak. Nem akarok olyan terhet hordozni, amit Isten másnak adott. Isten egy különleges terhet adott nekem és elhatároztam, hogy egyedül ezt a szolgálatot fogom betölteni. A próféták sosem engedték meg, hogy valaki eltérítse őket annak a tehernek a hordozásától és attól a szolgálattól, amit Isten adott nekik.

Ha nincs terhed, oda kell menned Istenhez és kérned kell Őt, hogy adjon neked egy terhet. Istennek van egy meghatározott feladata számodra Krisztus testében, hogy teljesítsd azt és tudnod kell, hogy mi az. Sok igehirdető vándorol egyik szolgálattól a másikhoz - csatlakozik valamelyik keresztyén szervezethez, amelyik a legmagasabb fizetést adja neki.

Például, elkezdheti egy „nyilvános" rádiószolgálattal, de ha valamelyik gyermek-evangélizációs szervezet magasabb fizetést kínál neki, akkor nem habozik felvenni a „gyermek-evangelizációs terhet!" Valamivel később, ha egy keresztyén irodalmi szervezet még nagyobb fizetést kínál nekik, a „terhük" hirtelen egy irodalmi szolgálati „teherre" változik!! Az ilyen igehirdetők nem az Urat szolgálják! Ők vallásos emberek, akik a babiloni „üzlet" foglyaivá váltak. Ha Isten ad egy terhet neked, akkor nem adhatod fel azt csak azért, mert valamelyik szervezet jobb anyagi jólétet kínál neked.