WFTW Body: 

Az 5 Mózes 6:4-5-ben azt olvassuk, hogy „az Úr a mi Istenünk egy Úr!" És neked „szeretni kell az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből." Nem három Isten imádunk - Isten egy három személyben. Aztán az 5 Mózes 6:5-ben az első parancsolat van leírva más módon. Jézus ezt idézte a Máté 22:37-ben: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." Ez az első parancsolat.

Ez azt jelenti, hogy nincs semmi hely a szívünkben a családnak, a vagyonnak, a munkának vagy a pénznek - mert teljes szívünket odaadtuk Istennek. Ez az első útmutatás a „Használati Utasítás" kézikönyvben. Ne cselekedj emberi erővel, mielőtt ennek az első parancsolatnak nem engedelmeskedsz.

Mi fog történni, ha teljes szívvel szereted az Urat?

- Még jobban fogod szeretni a feleségedet!

- Jobban fogod szeretni a szomszédodat.

- Még az ellenségedet is szeretni fogod, mert már semmiféle gyűlölet nincs a szívedben.

Féltékenység, gyűlölet, keserűség és minden más bűn másokkal szemben azt jelenti, hogy nem szereted Istent teljes szívedből. A szívednek az a része, aminek Istent kellene szeretni, féltékenységgel van tele. A bűn felett elsősorban nem harccal győzhetünk, hanem azáltal, hogy teljes szívünkkel szeretjük Istent. Amikor teljes szívünkkel szeretjük Istent, a pénz és a vagyon szeretete, és a gonosz kívánságok mind el fognak múlni.

Nézzünk meg egy lányt, aki szerelmes „A"-ba, akire nem mondható el, hogy jó ember lenne. A szülei a legjobb szándékkal le akarják beszélni a lányt róla, hogy őt szeresse, de nem sikerül nekik. Aztán egy napon, amikor ez a lány találkozik „B"-vel, aki sokkal szebb, gazdagabb és kedvesebb ember, hirtelen minden szeretete megszűnik „A" felé. Mi történt? Hívhatjuk ezt „egy új szerelem kiűző erejének." Egy új szerelem kiűzte az első szerelmet. Alkalmazd ezt a keresztyén életre! Sok gonosz dolog után vágyakozol, amiket Isten megtilt. Próbálkozol vele, hogy feladd ezeket a rossz szokásokat, de képtelen vagy rá, mert szereted azokat a kívánságokat. Aztán egy nap meglátod Jézus dicsőségét és elkezded szeretni Őt teljes szívedből. Mi történik? Ez az új szeretet kiűzi a régi dolgok szeretetét. Innentől fogva már nem érdekelnek az e világ dolgai. Ez az „új szerelem kiűző ereje." Ez a bűn feletti győzelem titka. Szeresd Istent teljes szívedből, teljes lelkedből - ami azt jelenti, hogy teljes elméd erejével.