WFTW Body: 

Egy fontos igazság , amit mindig szem előtt kell tartanunk: az Ószövetség minden igazságát ellenőriznünk kell, hogy van-e az Újszövetségben olyan igazság, amely hatálytalanítja azt. Például a bárányok leölését felülírta Isten Báránya, aki leöletett érettünk. Hasonlóan emlékeznünk kell arra, hogy Dániel abban az időben imádkozott, amikor a Sátán és az ő hadserege még nem volt legyőzve a Golgotán. Ez volt az oka a három héten át tartó (a mennyekben lévő) Sátánnal folytatott harcnak (Dániel 10:12-13). Most azonban már a kereszt utáni időben élünk, amikor a Sátán le van győzve. Ezért nekünk már nem kell három héten át küzdenünk ellene. Mi már Krisztus oldalán, a győztes oldalon állunk. Ez egy olyan igazság, amit nagyon kevesen tanítanak.

A Kol. 2:14-15-ben és a Zsidó 2:14-ben világosan azt olvashatjuk, hogy a Sátán legyőzetett a kereszten (nincs elpusztítva, hanem le van fegyverezve). Ezért ma mindenekelőtt adjuk oda magunkat teljesen Istennek, akkor Krisztus győztes oldalán állunk, és álljunk ellen a Sátánnak Jézus nevében; a Sátán azonnal el fog futni tőlünk (Jakab 4:7). Olyan gyorsan el fog futni tőlünk, mint a villám (300 000 km/mp sebességgel), mert Jézus azt mondta, hogy Ő látta „a Sátánt lehullani a mennyből, mint a villámlás" (Lukács 10:18). (Egyébként egy jó kérdés megkérdezni a Biblia vetélkedőkön a Jakab 4:7 alapján, hogy "milyen sebességgel fut el a Sátán tőlünk, amikor ellenállunk neki?")

Ha azonban nem tartjátok folyamatosan tisztán az életeteket Krisztus vére által bűnvallással (amikor a lelkiismereted arra indít), akkor nem fogsz hatalommal rendelkezni a Sátán felett. Ezért tartsátok tisztén a lelkiismereteteket - megvallva a bűneiteket az Úrnak.

Isten egy szerető Atya. Mindig meg kell találnotok a biztonságotokat Őbenne. A legjobb földi atya csak egy gyenge utánzata Istennek. El tudjátok képzelni, mennyire szeret titeket Isten? Biztonságban kell lennetek mindig az Ő szeretetében és viszonzásképpen mélyen szeretni Őt. Nem szabad semmi olyat cselekednetek, ami nem tetszik neki. Amikor pedig elbuksz (ami megtörténik időnként), bánd meg azonnal a bűnödet és gyere vissza Hozzá, és tartsd a szívedet folyamatosan tisztán Jézus vére által.

Sok karizmatikus igehirdető elsősorban a hitről prédikál az anyagi javakkal és a gyógyulással kapcsolatban, és a démonok kiűzéséről, majd nyomást gyakorol az emberekre, hogy adják nekik a pénzüket. Néhányan mások a keresztyének vigasztalásának pszichológiai módszereivel foglalkoznak, ahelyett, hogy meggyőznék őket, hogy higgyenek Isten ígéreteiben. Legyetek éberek és kerüljétek el a manapság széles körben elterjedt hamis tanításokat a „belső gyógyulásról", „a pozitív gondolkodás erejéről" és a „generációs átkokról" stb. Szellemi kérdésekben a legjobb, ha ragaszkodunk az Újszövetség szóhasználatához. Tanulmányozd Isten Igéjét, és akkor nem fognak becsapni!

A Sátán egyik fő fegyvere a „félelem." Folyamatosan ezt használja. Amikor a hívők megpróbálnak megijeszteni vagy fenyegetni másokat, akkor (bár öntudatlanul) közösségben vannak a Sátánnal, mert a Sátán fegyvertárából származó fegyvert használnak. „Isten nem a félelem szellemét adja nekünk" (2 Tim. 1:7). A félelem mindig a Sátán fegyvere. Tehát nem kell félnünk azoktól a fenyegetésektől és megfélemlítő taktikáktól, amelyeket az emberek alkalmaznak ellenünk. Az ilyen emberek mind a Sátán ügynökei, még akkor is, ha "hívőknek" nevezik magukat. Ez egy olyan lecke, amit egész életünkre meg kell tanulnunk.