WFTW Body: 

A 2 Királyok 2:20-ból megtudjuk, hogy Isten új edényt keres. Isten nem keres új módszereket, sem új szervezeteket ezen a világon az evangélium terjesztésére. Az Úr új, sóval teli edényeket keres, amelyeken keresztül megvalósíthatja céljait. Isten nem maga fogja evangelizálni ezt a világot. Ha Isten akarta volna, mennydöröghetett volna a mennyből, hogy hirdesse az evangéliumot ennek a világnak, de ez nem az Ő módszere. Egy emberi edénybe akarja tenni a sót, hogy kiöntse azt a földre.

Elizeus a kezébe vehette a sót, és kiönthette volna, de nem ezt tette. Fogott egy új edényt, megtöltötte sóval, majd kiöntötte a sót a vizekre. A föld és a vizek egyszerre gyógyultak meg. Adja Isten, hogy készek legyünk a Mester számára alkalmas edényekké válni, amelyek kiürülnek e világ minden dolgaitól és megteltek Krisztussal.

Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet: Miután megtöltötte az edényt sóval, Elizeus nem hagyta, hogy a só az edényben maradjon, hanem kiöntötte.

Isten betölti a te életedet és az enyémet is, hogy a szolgálat során az kiáradjon másokra. Lehet, hogy már régóta kértük Istent, hogy töltsön be minket a Szent Szellemével, és részesítsen minket szellemi áldásban, de lehet, hogy nagyon önző okból kértük ezt. Isten nem tölt be minket a mennyei sójával, hogy körbejárhassunk azzal, megmutatva másoknak, milyen szellemiek vagyunk.

Azt olvassuk az Úr Jézusról az Ézs. 53:12-ben, hogy „életét halálba adta." Ma emiatt bocsáthatók meg a te bűneid és az enyéim is. Hajlandónak kell lennünk arra is, hogy mások szolgálatába álljunk. Különben a föld soha nem gyógyul meg. Az Úr nem akarja, hogy vízzel teli víztartályok legyünk. Azt akarja, hogy csatornák legyünk, amelyeken keresztül az élő víz folyamai másokra kiáradhatnak. Isten olyan edényeket keres, akik készek továbbadni az életet másoknak.

Az Úr szeme széttekint az egész földön, és keresi az ilyen edényeket. Nem számít, ha nem vagy képzett. Az iskolai végzettségről semmit sem olvasunk a 2 Krón 7:14-ben. Nem számít az sem, ha életedben egyetlen napot sem jártál iskolába. Az sem számít, ha a legszegényebb ember vagy az egész világon, vagy a legostobább. Isten egyáltalán nem ezeket nézi. Nem a bibliaismeretedet vagy a bibliaiskolai okleveledet nézi. Valami mást keres.

Azt mondja:

„Ha az én népem megalázza magát, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket."

Nem számít, hogy ki vagy. A személyeknek nincs tisztelete Isten előtt. Ha hajlandó vagy teljesíteni ezeket a feltételeket, és feláldozni az életedet másokért, akkor bárki is vagy, Isten használni fog téged.