Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom Vezető
WFTW Body: 

" És seregek állnak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. És akik gonoszul cselekszeneka szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullnak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullnak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájuk képmutató beszédekkel. És elhullnak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra van." (Dániel 11:31-35)

Ez az igeszakasz az utolsó napokra utal és ezért sok figyelmeztetés található benne a gyülekezetre vonatkozóan, mivel az antikrisztus szelleme megtalálható lesz a gyülekezetben is (1 János 2:18,19 ).

Az antikrisztus szelleme azt keresi, hogy „beszennyezze a szenthelyet " (Dániel 11:31). A Sátán részéről óriási az ellenállás a szentség és az igazság üzenetével szemben. Az antikrisztus szelleme a „szövetség elleni" magatartásra bátorítja a hívőket. (Dániel 11:32). Az Újszövetség egy győztes életet ígér a bűn felett. Az antikrisztus azonban azt mondja a hívőknek, hogy lehetetlen ilyen életet élni.

A fő ok, ami miatt a gyülekezetünk szolgálatának ellenálltak az utolsó két évtizedben az, hogy a szentséget és az igazságot hirdettük. Kijelentettük azt a tényt, hogy a„bűn nem uralkodik többé rajtunk" (Róma 6:14), hogy "azok, akik szeretik a pénzt, nem szerethetik Istent is" (Lukács 16:13), hogy "azok, akik haragszanak és lenéznek másokat, bűnösök és a pokolra fognak jutni" (Máté 5:22), hogy „ azokra, akik asszonyra tekintenek gonosz kívánsággal szintén a pokolban való pusztulás vár" (Máté 5:28,29), stb., Mivel Jézusnak ezek a szavai nem kívánatosak a hívők óriási tömege számára, ezért ellenünk mondanak.

Elleneztük a keresztyén munkások bibliaellenes fizetéséi rendszerét (amiről nem hallhatunk az első században) és a Biblia ellenes pénz-koldulást, ami a keresztyén munkát jellemzi Indiában. Ezekkel magunkra haragítottuk azokat, akik az igehirdetésükkel szereznek pénzt, és abból akarják felépíteni a birodalmukat.

Ellene álltunk a gyülekezetekben lévő személyi kultusznak, a „pápaságnak", a felekezeti magatartásnak, és a nyugati uralomnak, és a nyugati vezetőségtől való egészségtelen függésnek, ami akadályozta a gyülekezetek fejlődését Indiában. Ez felbosszantotta a szektás csoportokat. A Sátán célja, hogy ilyen vagy olyan módon megrontsa Isten szent helyét. Elhelyezi a „seregeit" (Dániel 11:31) a gyülekezetekben azzal a céllal, hogy belülről rombolja le Isten munkáját. A keresztyénség története azt mutatja, hogy ezek a seregek egymást követték - egyik lezüllesztő csoport a másik után, egyik mozgalom a másik után végig a 20. században.

A gyülekezetek kudarcának fő oka, hogy azok az őrállók, akiket Isten felkent erre a szolgálatra gyülekezetekben nem ébredtek fel ill. nem maradtak éberek. Hogyan sikerült ezeket az őrállókat a Sátánnak elaltatni? Néhány esetben sikerült elérni náluk, hogy féljenek kimondani az igazságot, nehogy megbántsanak néhány embert - különösen a gazdag és a befolyásos embereket. Néhány más esetben feleség- kedvelőkké, pénz - és a jó ételek szeretőivé tette őket. Egyéb esetekben maguk az őrállók is megfáradtak a hamis üzeneteknek való állandó ellenállásban, ahogyan próbálták fenntartani az Isten szerinti normákat a gyülekezetben. Ezért megváltoztatták az üzenetüket, hogy kedvezzenek az embereknek.

A Zsidó 12.3 azt mondja, hogy nézzünk Jézusra, hogy "akik ilyen ellenük való támadást szenvedtek el a bűnösöktől, lelkileg megfáradva ne csüggedjenek el".

Kik voltak ezek a bűnösök, akik ellenálltak Jézusnak? Nem Izrael prostituáltjai, gyilkosai vagy tolvajai. Még csak nem is a rómaiak vagy a görögök. Nem. Azok a bűnösök, akik Jézusnak állandóan ellenálltak a Szentírást prédikálók és Izrael vallási vezetői voltak. Féltékenyek voltak Jézusra és végül megölték Őt. Ha Jézust követjük, akkor ma is ugyanezzel az embercsoporttal fogjuk magunkat szembetalálni. A legnagyobb ellenállás azok részéről az igehirdetők felől fog jönni, akik leszállították az isteni normákat és megfertőzték a gyülekezeteket. Ők a Sátán ügynökei, akik ellenünk állnak. Nagyon könnyű az ellenük való állandó küzdelembe belefáradni és elbátortalanodni.

A Sátán megpróbálja "megtörni Isten szentjeit az üldözések által" (Dániel 7:25). Az egyetlen mód a győzelemre, ha Jézusra, mint példaképre nézünk, aki folyamatosan ellenállt mindaddig, míg meg nem ölték az ellenségei. Nekünk is „hűségesnek kell lenni a halálig". Ha valaki igehirdetőként nem képes szembeszállni az élete végéig, akkor fül-csiklandozó igehirdetőként fejezi be, aki "hízeleg az embereknek, hogy megnyerje és az ő oldalára állítsa őket" (Dániel 11:32), és az élete végén megalkuvó lesz, mint Bálám.

Gyülekezetként az az elhívásunk, hogy megőrizzük Isten normáit, bármibe is kerül. Folyamatosan az őrhelyünkön kell állni és szembe kell szállni az antikrisztus seregével. Pál Isten kegyelme által három éven keresztül megvédte a gyülekezet tisztaságát Efézusban, amíg velük volt. Amikor azonban elhagyta őket a következőt mondta a véneknek: bizonyos benne, hogy az eltávozása után a romlás be fog jönni (Ap.csel. 20:29-31). És valóban bekövetkezett, amint azt az efézusiakhoz írt második levélben olvassuk (Jelenések 2:1-5).