Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   A templom Disciples
WFTW Body: 

A Dániel könyvében látjuk Isten népe mozdulásának a kezdetét, akik Babilonból visszamentek Jeruzsálembe. Ez egy olyan mozgalom volt, mint a mai, amikor istenfélő emberek kijönnek a megalkuvó keresztyénségből, hogy visszamenjenek Isten újszövetségi gyülekezetébe, válaszolva Istennek arra a felhívására, hogy „ fussatok ki Babilonból én népem!" (Jel. 18:4).

Az akkori mozgalom Babilonban egy olyan emberrel kezdődött el, mint Dániel, aki nem volt megalkuvó ember. Dániel szívén viselte Isten szándékait, böjtölt és imádkozott azok beteljesedéséért. Isten igazi gyülekezetének építése bármely helyen rendszerint egyetlen emberrel kezdődik el, aki imaterhet hordoz Isten előtt és azt mondja:

„Uram, én szeretném, ha egy igazi gyülekezeted lenne ezen a helyen, és kész vagyok ezért bármi árat megfizetni imában."

Lehet, hogy hosszú ideig kell hordoznod ezt a terhet, mielőtt meglátod annak beteljesülését. Hordoznod kell ezt a terhet a szívedben pontosan úgy, ahogyan egy anya hordozza a magzatát a méhében. Így hordozta Dániel is ezt a terhet.

Dániel életének egyik meghatározó jellemzője a következő volt:

„E ltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát" (Dán. 1:8).

Dániel teljes szívből megalkuvásmentes volt akkor is, amikor Isten igéjének legkisebb parancsolatát kellett betartania.

Jézus azt mondta:

Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz, valaki pedig cselekszi és úgy tanítja (a legkisebb parancsolatot is) , az a mennyeknek országában nagy lesz." (Máté 5:19)

Isten azokat a férfiakat fogja használni az újszövetségi gyülekezetek építéséhez, akik az Úr parancsolatainak, mint a harag és a szexuális tisztátalanság feladásának való engedelmességet tanítják (Máté 5:22, 28), valamint az Úr legkisebb parancsolatainak való engedelmességet, mint pl. az asszonyok fejének befedése a gyülekezetben, amikor imádkoznak és prófétálnak. (1 Kor. 11:1-16)

Kezdetben Dániel egyedül volt, miközben a többi zsidó megalkuvó volt. Amikor azonban Ananiás, Misáel és Azariás (ismertebb babiloni neveik szerint Sidrák, Misák és Abednego) látták, hogy Dániel kiáll Isten mellett, ők is bátorságot nyertek és csatlakoztak hozzá. (Dán. 1:11-12)

Hiszem, hogy sok olyan ember van ma, mint Ananiás, Misáel és Azariás sok településen, akik arra vágynak, hogy az Úrról tiszta bizonyságot tegyenek ott, ahol élnek. Nincs azonban bátorságuk, hogy egyedül kiálljanak. Szükségük van egy Dánielre, aki vezeti őket. És ha egy Dániel feltűnik a falujukban vagy városukban, akkor ők „ki fognak futni" és csatlakozni fognak hozzá.

Babilonban a négy tiszta szívű fiatalember erőteljesebb bizonysága volt Istennek, mint az ott élő több ezer megalkuvó zsidó, akik a király kegyeit keresték. Dániel és a három barátja, akik kiálltak Isten mellett a legerőteljesebb befolyással voltak koruk nemzetére (Babilonra) és annak uralkodóira.

Félszívű keresztyének - még ha több ezren vannak is - nem lehetnek világosság az Úr számára egyetlen városban vagy nemzetben sem. Istennek szüksége van tiszta szívű hívőkre - mivel „nem ember vagy sokaság által végzi el Isten az Ő munkáját, hanem az Ő Szelleme által." (lásd Zak. 4:6).

Isten keresi ma is az olyan embereket, akik terheket hordoznak azért, hogy egy újszövetségi gyülekezetet építsenek ott, ahol élnek - akik sosem alkudnak meg, bármi is legyen annak az ára.