WFTW Body: 

Az Újszövetség evangéliumának lényege, hogy részesei lehetünk az isteni természetnek. Isten természete a szeretet - és a szeretet legfontosabb jellemzője, hogy nem keresi a maga hasznát. Jézus nem azért jött le a mennyből a földre, hogy a maga hasznát keresse, hanem, hogy megmentsen minket. Isten az irántunk érzett szeretetét egy anyának a szoptatós babája iránti szeretetéhez hasonlítja (Ézs. 49:15). Az anya újszülött gyermeke iránti szeretete a szeretet legnagyobb megnyilvánulása a földön - a jó anya ugyanis mindent önzetlenül tesz gyermekéért, nem vár cserébe semmit. Ilyen az isteni szeretet is - és ez az a természet, amiben részesednünk kell. Akkor képesek leszünk Isten népét szolgálni, ahogyan maga Jézus is tette.

A szeretet az üzemanyag, amely a keresztyén életet működteti. Az autót akkor kell tolni, ha a benzintartály üres. Amikor az Úr iránti buzgó szeretet elapad, az érte végzett munkánk nehézzé és megterhelővé válik, mint egy autó tolása. Akkor nehéz lesz elviselni a körülöttünk lévők gyengeségeit és ostobaságait. Tehát újra és újra vissza kell mennünk a benzinkúthoz: „Teljesedjetek be szüntelenül Szent Szelemmel" (Ef 5:18)

A harag és a szemek vágyakozása felett aratott győzelem önmagában csak előkészület a végső célhoz, az isteni természetben való részesedéshez. Testünk teljesen önző, és ezt az önző természetet kell naponta megöldökölni. Ne keressük a magunk hasznát, megbecsülést, vigasztalást, vagy bármit, ami a miénk - mert ez az örök halál útja. Ez egy olyan életmód, amikor teljesen átadjuk magunkat, hogy egyedül Isten akaratát cselekedjük, hogy életünk legyen, bármibe is kerül. Meg kell ítélnünk magunkat minden nap többször is - nem úgy, hogy befelé nézünk, hanem úgy, hogy felnézünk Jézusra -, és így felfedezzük azokat a területeket, ahol a magunk hasznát keressük, és nem Isten dicsőségét. Így megtisztíthatjuk magunkat ettől a magunk hasznának a keresésétől. Ez a tökéletességhez vezető út. Nagyon kevesen szánják oda magukat, hogy ilyen kitartóak legyenek a test és a lélek minden szennyétől való megtisztulásban (2 Kor.7:1) - és ezért nagyon kevesen nőnek fel az igazi istenfélő életre.

Jézus azt mondta, hogy csak az „erőszakos emberek" birtokolhatják Isten országát (Máté 11:12). Ez azt jelenti, hogy erőszakot kell vennünk minden bennünk lévő bűn felett, ami az Isten parancsolatainak való engedelmesség útjában áll. Nem a nagy parancsolatoknak való engedelmességünkkel bizonyítjuk az engedelmességünket. Nem. Jézus azt mondta, hogy aki a legkisebb parancsolatnak engedelmeskedik, és az engedelmességre tanít, az nagy lesz Isten országában (Máté 5:19). Egy kisgyermek engedelmességét nem azzal tudja próbára tenni, hogy nem ölt meg senkit, vagy nem követett el házasságtörést az iskolában. Nem. Hanem azzal, hogy engedelmeskedik-e az anyjának, hogy segítsen neki, ha hívja, amikor játszani szeretne. Így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is. A mindennapi élet apró dolgaiban kell hűségesnek lennünk. Különben engedetlenek vagyunk.

A Máté 13:43-ban Jézus azt mondta, hogy „az igazak fénylenek, mint a nap". A nap folyamatosan ég sokmilliónyi hőfokon. Ezért azt semmilyen kórokozó vagy baktérium nem élheti túl. Az Úr azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk - mindig érte égjünk, mindig buzgólkodjunk a tisztaságért, hogy másokat szolgáljunk és áldjuk meg őket, alázzuk meg magunkat, tegyünk bizonyságot az összejöveteleken, és mindig tűzben legyünk, hogy építsük a gyülekezetet. A hozzád hasonló fiatal férfiaknak ebben a kérdésben az élen kell járniuk. A következő három versben (Máté 13:44-46) Jézus két példázaton keresztül elmagyarázza, hogyan lehetünk mindig tűzben (az egyik a szántóföldön elrejtett kincsről, a másik a drágagyöngyről szól). Mindkettőben megismétlődik ez az egyetlen mondat: "Eladta mindenét, amije volt". Ez a titok. Le kell mondanunk saját akaratunkról, jogainkról, megbecsülésünkről, kiváltságainkról, mindenről. Csak akkor lehetünk olyanok, mint a nap, ami mindig forrón ég.