WFTW Body: 

József:

A Máté 1:19-ben azt olvassuk, hogy amikor József tudomást szerzett róla, hogy Mária várandós, és nem tudta, hogy ez Isten természetfeletti munkájának eredménye az ő méhében, mivel igaz ember volt, nem akarta megszégyeníteni, hanem el akarta fedezni azt, amiről azt gondolta, hogy Mária bűne volt.

Ebből mindannyian tanulhatunk valamit arról, milyen egy igaz ember. Az evangélium üzenete lényegében az, hogyan válhat egy gonosz emberből igaz ember. Az első személy, akit igaz embernek neveznek az Újszövetségben: József. Az ő igaz voltát azzal kapcsolatban említik, hogy el akarta fedezni egy másik személy bűnét, és nem akarta őt megszégyeníteni. Így viselkedik egy valóban igaz szellemű ember.

Amikor tudomást szerzel arról, hogy valaki bűnt követett el, mi az azonnali reakciód? Ha igaz ember vagy, el akarod fedezni azt. Ha gonosz vagy, beszélni fogsz róla másoknak. Ebben a történetben azt látjuk, hogy József, akiben még nem volt Szent Szellem, és nem az Újszövetség hatálya alatt élt, sokkal igazabb volt, mint hívők milliói, akik azt állítják, hogy újjászülettek Krisztusban. Az Ószövetség elvárásait felülmúlva József úgy döntött, hogy nem fedi fel azt, amit bűnnek gondolt. Hála Istennek, hogy sosem hozta botrányos hírbe Máriát. Ha megtette volna, képzeld el, mennyire bánta volna, és milyen lelkiismeretfurdalása lett volna, amikor megtudta az igazságot, hogy Mária 100%-ig tiszta és ártatlan!

Ezeket a dolgokat a mi okulásunkra írták le. Ha valakiről elkezdesz történeteket keringetni, már nem tudod visszavonni azokat, ha később megtudod, hogy nem voltak igazak! Ha csak egy embernek is mondtad el, lehet, hogy ő is elmondta már tíznek, akik szintén tovább adták még több embernek. Ezért ez a figyelmeztetés egy jó példa rögtön az Újszövetség első fejezetében. Fedezd el mások bűneit! Tanulj József példájából!

Sém és Jáfet:

Az 1 Mózes 9:20-27-ben azt olvassuk, hogy Noé egy nap lerészegedett, és meztelenül feküdt a sátrában. A fia, Khám meglátta, és hírül adta a testvéreinek. Mivel Khám gyalázatos dolgot tett az apjával, átok jött rá. Sém és Jáfet azonban háttal mentek be az atyjukhoz, és betakarták az ő mezítelenségét. Ezért ők áldásban részesültek. Ez is egy fontos üzenet számunkra. Ez az első olyan igehely a Szentírásban, ahol arról olvasunk, hogy Isten megbüntet egy fiút és az ő utódait az atyja iránti tiszteletlensége miatt.

Súlyos dolog Isten szemében, amikor nem tartjuk tiszteletben a tekintélyt. Amikor látod az apád vagy egy istenfélő ember gyengeségét, ne fedd fel az ő mezítelenségét mások számára, ahogyan Khám tette, hacsak nem akarsz átkot hozni magadra. Légy olyan, mint Sém és Jáfet, és fedezd el azt. „ A szeretet sok vétket elfedez" (1 Péter 4:8, Példabeszédek 10:12).

Noé megáldotta Sémet és Jáfetet a közösség áldásával: „ Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; legyen néki szolgája Kánaán! " (1 Mózes 9:27) Nekünk is azokkal kell közösséget építenünk, akik együtt élnek, és elfedezik egymás bűnét. Csak az ilyen hívők tudják Jézus Krisztus Egyházát építeni.