WFTW Body: 

Egyik kedvenc közmondásom: "A bölcs ember mások hibáiból tanul. Az átlagember a saját hibáiból tanul. A bolond ember azonban még a saját hibáiból sem tanul."

Apaként tanulni akartam azokból a hibákból, amelyeket más apáknál tapasztaltam. Megkérdeztem magamtól, hogy milyen példát mutassak a fiaimnak, amit követhetnek. Remélem, hogy ez a következő: Isten országát keresni először, és minden ember felé megmaradni a bölcs szeretetben, életünk végéig.

A bölcsesség azt jelenti, hogy kellő távolságot kell tartani a problémás emberektől - és a bölcsességnek kell irányítania a szeretetedet. A benzintartályodnak (a szívednek) tele kell lennie szeretettel, de a vezetőülésben a bölcsességnek kell ülnie. Az emberi szeretet sok ostobaságot tud elkövetni. A szeretetednek „bővelkednie kell a belátásban (bölcsességben)" (Fil.1:9). Soha nem szabad gyűlölnie senkit, vagy durvának lenni senkivel. Köszöntsd azokat, akik nem köszöntenek téged. Mindig tisztelettel beszélj minden emberhez (ahogyan az 1 Péter 2:17 mondja). Légy jó azokhoz, akik rosszat tesznek veled.

Amikor a farizeusok „Belzebubnak" nevezték Jézust, megbocsátott nekik (Máté 12:24-32). Amikor bíróság elé hurcolták, és ott hamisan vádolták, soha nem fenyegette meg őket, hanem az Atyjára bízta az ügyét (1 Péter 2:23). Jézus példáját kell követnünk!

Ha tehát valamelyik farizeus megvádol (vagy akár bíróság elé visz egy napon), emlékezz arra, amit Jézus mondott: „Mindenki gyűlölni fog titeket… törvényszékre adnak titeket… de legyetek bölcsek, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok …akkor megadatik nektek, hogy mit szóljatok (hogy ne kelljen ott hallgatnod!)… Ne féljetek az emberektől, mert minden titok kiderül… de aki mindvégig kitart (a szeretetben), az üdvözül… Eljön az az idő is, amikor azok, akik megölnek titeket, azt hiszik, hogy isteni tiszteletet cselekednek" (Máté 10:16-30; Máté 24:9-13; János 16:2).

Szóval

(1) Mindig keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és

(2) Mindig legyetek meggyökerezve és megalapozva a mások iránt való bölcs szeretetben.

A keresztyénség minden csoportja magasba emeli a Bibliáját, és azt mondja: "Igazunk van. Isten velünk van." Kinek van igaza közülük? Egyértelmű választ kaptam erre az Úrtól: "Isten azokkal van, akik mindig igazat mondanak (még akkor is, ha az ellenük szól), és megmaradnak mindig a bölcs szeretetben mások iránt (vagyis soha nem tesznek, vagy nem akarnak rosszat másoknak).

Töltsétek életeteket azzal, hogy először mindig Isten országát keressétek. Ez azt jelenti, hogy jól teljesíts a tanulmányaidban vagy a munkádban. Mutasd meg, hogy a keresztyének minden területen jól teljesítenek, becsületesek az életben és önzetlen szeretettel viseltetnek mások iránt.

Van néhány tanácsom, hogy mit tegyél, ha bárki kritizál téged bármilyen dologban. A saját védelmedben ne mondj semmit. Maga az Úr véd meg téged az Ézsaiás 54:17 szerint:

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr."

Felesleges megpróbálni tisztázni a dolgokat a legtöbb emberrel. Isten mindenható, és igazsága olyan, mint a tűz, amely nem szorul védelemre az olyan porszemnyi emberektől, mint mi.