WFTW Body: 

Az ima nem csak azt jelenti, hogy Istenhez beszélünk, hanem azt is, hogy meghallgatjuk Őt; és a meghallgatás fontosabb, mint a beszéd. Gondolj arra, hogy ha egy idősebb istenfélő emberrel beszélnél telefonon, sokkal többet hallgatnál, mint beszélnél. Így kell lennie az igazi imában is - sokkal többet kell hallgatnod Istenre, mint beszélned Hozzá:

"Ha nem Istent helyezed az első helyre az életed mindennapján, nagyon könnyű lesz visszacsúszni."

Ha nagyon szívesen csinálsz valamit, könnyen becsaphatod magad azzal, hogy ez Isten akarata. Ha röviden imádkozol, hogy megnyugtasd a lelkiismeretedet, majd mondod, "békesség van a szívedben" - és mész és megcsinálod azt. Ebben az esetben teljesen elmulaszthatod Isten akaratát. Ne feledd: Minél fontosabb döntést kell meghoznod, annál inkább várnod kell Istenre, mielőtt cselekszel.

A hústestünk alapvetően lusta, öröm- és kényelemszerető. Ne hagyd magad megtéveszteni. El kell utasítanod azokat a benyomásokat, amelyek érzékszerveiden keresztül jutnak el hozzád, amikor Isten akaratát keresed. Olyan nagy különbség van a te gondolkodásmódod és Isten gondolatai között, mint föld és menny között (Ézsaiás 55:8-9). Isten gondolatai sokkal magasabb rendűek, mint a tieid. Ezért akarja Isten, hogy alávesd magad Neki - hogy a legjobbat hozza ki belőled.

Lehet, hogy nem lesz sok időd az imára, de olyan hozzáállást kell kialakítanod, hogy várj az Úrra a döntéseid meghozatala előtt. Ennek érdekében határozd el magad, hogy mindennap néhány percet Istennel töltesz - lehetőleg reggel, mielőtt bármihez kezdenél. Ha ez nem lehetséges reggel, akkor valamikor a nap folyamán. Ellenkező esetben a kapott benyomások eltéríthetnek Isten életeddel kapcsolatos akaratától.

Isten mindennap kommunikálni akar veled. Ez az üzenet a Biblia első oldalán található meg, ahol ez áll: "Az első napon Isten szólt…. A második napon Isten szólt ……. A harmadik, . ……. a negyedik, …….. az ötödik és a hatodik napon, Isten szólt". Mindennap történt valami, amikor Isten szólt, és az eredmény mindig „nagyon jó" volt. Így lehet ez a te életedben is, ha mindennap hallgatsz Istenre. Jézus azt mondta:

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik." (Máté 4:4).

Ha nem teszed Istent mindennap az első helyre az életedben, nagyon könnyű lesz visszacsúsznod.

Az "Istenre való hallgatás" alatt nem a Biblia olvasását értem, hanem azt, hogy egész nap meghallod a lelkiismeretedben a Szent Szellem szavát, hogy azt teszed, ami Neki tetszik, és kerülsz mindent, ami nem tetszik Neki.

Isten mindig válaszolni akar az imáinkra, de komolyan kell vennünk azt, hogy választ várnunk Tőle. Néha a válasza lehet: „Nem." Néha lehet „Várj." A piros, sárga és zöld közlekedési lámpákhoz hasonlóan Isten válasza is lehet „Nem", „Várj" vagy „Igen".