WFTW Body: 

Szánjunk időt arra, hogy mindennap hallgassunk Istenre.

A Biblia első fejezetében gyakran előfordul ez a mondat: "Akkor Isten azt mondta".

Isten mondott valamit az első hat nap mindegyikén, amikor újjáteremtette a kaotikus földet. Minden alkalommal, amikor Isten szólt, a Föld jobb hellyé vált. Tehát már a Biblia első oldalán megtanulunk egy nagyon fontos igazságot - hogy mindennap meg kell hallgatnunk, mit akar Isten mondani. Ha mindennap alávetjük magunkat annak, amit Isten mond nekünk, akkor jobb és hasznosabb keresztyénekké fogunk válni.

Nagy különbség van aközött, hogy meghalljuk, mit akar Isten mondani nekünk, vagy csak olvassuk a Bibliát. Ne feledjük, hogy azok az emberek feszítették keresztre az Urat, akik naponta tanulmányozták a Bibliát. Tanulmányozták a Bibliájukat, de soha nem hallották, hogy Isten a szívükhöz szólt volna (lásd Ap.csel 13:27). Ezzel a veszéllyel állunk mi is szemben. Mi is lehetünk olyan vakok, mint ők voltak? Az 1 Mózes 1 azt is megtanítja nekünk, hogy Isten mindennap szólni akar hozzánk, de a legtöbb keresztyén nem hallgat mindennap Istenre; csak emberek írásait olvassák!

Az 1 Mózes 1-ben azt olvassuk, hogy valahányszor Isten szólt, természetfeletti dolgok történtek. Így lehet ez a mi szolgálatunkban is, ha azt hirdetjük, amit Isten a szívünkhöz szólt.

Pál azt mondta Timótheusnak, hogy előbb a saját életére figyeljen inkább, mint a tanításra, ha meg akarja menteni magát és másokat (1 Timótheus 4:16). Az egyetlen módja annak, hogy megmeneküljünk a magunk becsapásától, ha meghalljuk, mit akar mondani Isten nekünk.

Jézus egyszer megdorgálta Mártát, amiért a sok munkával volt elfoglalva ahelyett, hogy olyan lett volna, mint Mária, aki leült és hallgatta, ahogyan Ő beszélt. Urunk ezután azt mondta, hogy amit Mária tett, az csak egy szükséges dolog volt az életben (Lukács 10:42). Mindannyiunknak olyan magatartást kell tanúsítanunk, mint Sámuelnek, aki azt mondta: „Szólj Uram, hallja a te szolgád".

Mit látunk a Biblia első oldalán? Amikor Isten megszólalt, valami azonnal megvalósult: Fény keletkezett, a föld kiemelkedett a vízből, fák, halak és állatok jöttek létre stb.

Az Ézsaiás 55:11 azt mondja nekünk, hogy az Isten szájából kijövő Ige soha nem tér vissza üresen, hanem beteljesíti azt, amit Isten akar, és hogy sikerrel jár abban, amiért szólt.

Figyeljünk meg két szót ezekben a versekben, amelyeket a világ minden embere nagyra értékel: "beteljesedés" és "siker".

Mindannyian el akarunk érni valamit az életünkben, és mindannyian sikeresek akarunk lenni. Az élet azonban rövid, és nincs időnk arra, hogy a siker és a beteljesedés különböző módszereivel kísérletezzünk - különösen nem a szellemi dolgokban. Nem szabad kipróbálnunk valamilyen módszert az Úr munkájának elvégzésére, és 20 évvel később rájönnünk, hogy az nem Isten módszere volt, és hogy rossz úton jártunk! Minden ilyen időveszteségtől megmenekülhetünk, ha hallgatunk arra az Igére, amit Isten mond. Ez mindig sikert és beteljesedést eredményez.