Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Isten ismerete Disciples
WFTW Body: 

Ha Isten szívének kedves gyülekezetet akartok építeni, akkor Isten tetszését kell keresnetek minden területen. Isten győzelemre akar vezetni benneteket a személyes életetekben, nem csak néha-néha, hanem minden nap. Ez nem a ti erőfeszítésetek által fog megtörténni, hanem Isten maga fog győzelemre vezetni benneteket a Krisztusban - minden nap. Isten igazi követői bizonyságot fognak tudni tenni a következőről:

" Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk." (2 Kor. 2.14 )

Krisztus illata áradt Pálon keresztül, akárhová ment - és nem a saját illata. Ezért minden Istent dicsőítette.

Egyesek számára azonban Pál a halál illata volt. (2 Kor 2.16).

Nem mindenki értékeli a teljes evangélium üzenetét. Valaki azt gondolhatja, hogy mindenki örömmel hallgatja a győzedelmes üzenetet, de sokan nem szeretik, mert rámutat a bűneikre.

Amikor Jézus eljött, hogy Isten élete nyilvánvalóvá váljon rajta keresztül, sokan gyűlölték és meg akarták ölni Őt. Sok keresztyén vezető hasonlóan van ezzel ma is. Nem szeretik, ha a győzedelmes üzenet állandón a pénzszeretetükre, a tiszteletadás iránti vágyukra és az otthoni bukott életükre világít rá. Ezért gyűlölni fognak titeket, ha a győzedelmes üzenetet hirdetitek, mert a ragyogásotok rávilágít a bűneikre. Ha valaki sötétben rablást követ el és rávilágítasz egy reflektorral, akkor gyűlölni fog téged.

Isten igaz követője az ige világosságával bevilágít az emberi szívek sötét zugaiba. Akik szeretik a bűnt, gyűlölni fogják őt, hamis prófétának és eretneknek fogják hívni, mert rávilágít a bűneikre. Akik azonban a sötétben tapogatóznak és a biztonságos utat keresik, hálásak lesznek neki, mert megmutatja nekik ezt az utat. Az emberek tehát képféleképpen reagálnak a világosságra. Egyesek gyűlölik azt, mások pedig nagyon hálásak érte. Jézus betölt minket Szent Szellemmel, ezáltal nyilvánvalóvá teszi az erejét és az Ő győzelmét rajtunk keresztül mindenhol. Néhányan hálásak lesznek nekünk, mások gyűlölni fognak, de ezáltal nyilvánvalóvá fog válni minden személy igazi állapota.

A 2 Kor. 2.17. igét minden keresztyén munkásnak figyelembe kell venni:

" Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét ; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban."

„Isten igéjének meghamisítása " azt jelenti, hogy pénzért hirdetik az igét. Pál tulajdonképpen itt azt mondja, hogy „nem olyanok vagyunk, mint más igehirdetők, akik meggazdagodnak Isten igéjének hirdetése által."

Az élete végén az Úr minden szolgájának el kellene tudni mondania a következőt:

" Nem volt egyetlen nap sem az életemben, amikor Isten igéjének hirdetéséért pénzt fogadtam volna el."

A zöldségkereskedők és az evilági javak kereskedői hadd árulják az áruikat pénzért, de mi ne tegyük ezt Isten igéjével. Ingyen szolgálunk mások felé nem várva adományt vagy fizetséget érte. Az Úr ingyen adott nekünk mindent, ezért mi is ingyen adunk mindent másoknak. Ez méltó Isten igaz szolgáihoz.