WFTW Body: 

" Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látta Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetettek; mert halászok voltak. És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok. " (Márk 1:16-17).

Több száz halász volt a Galileai tengerparton Jézus azonban csak négyet hívott el közülük: Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost. Mindannyian arra vagyunk elhívva, hogy Krisztusról tegyünk bizonyságot. Ahhoz azonban, hogy belépjünk egy Jézusért való teljes idejű szolgálatba, egy Isten általi speciális elhívással kell rendelkezni. Nem mondhatod azt, hogy "tanító vagy evangélista akarok lenni." Isten kell, hogy elhívjon és felkészítsen a szolgálatra. Isten ma is szuverén módon hívja el az Ő szolgáit. Minden szolgálat éppen olyan fontos Krisztus testében, mint az emberi test tagjai. Egyes testrészek, mint például az arc látható, mások azonban, mint például a vese és a máj, láthatatlanok. Hasonlóan van ez Krisztus Testében is, néhány szolgálat látványosabb, mint a többi.

A Máté 11.29-ben Jézus azt mondta: „tanuljátok meg tőlem." Itt azonban a következőt mondja: "kövessetek engem." Ez az a két dolog, amit egy tanítványnak tennie kell. Egy tanítvány egyrészt tanuló, másrészt követő. Egész életében tanulnia kell Jézustól és követni Őt. A hadseregben azt mondják: "bal, jobb, bal, jobb." Nekünk a következőt kell mondani: „tanulni tőle, követni Őt, tanulni tőle, követni Őt" - Krisztus visszatéréséig. Ha csak tanultok tőle, de nem követitek Őt, olyanok lesztek, mint az az ember, aki csak a bal lábával próbál meg járni, a következő parancsszóra menetelve: „bal, bal, bal, bal"!! Jézus igazi tanítványai először megtanulnak valamit és utána gyakorolják is azt, amit megtanultak. Ha nem gyakorolod azt, amit megtanultál, akkor hasonló leszel másokhoz - aki egy lábbal menetel. Sohasem mondhatjuk azt, hogy már eleget tanultunk. Az életünk végéig tanulnunk kell Jézustól.

A vers második része egy ígéret. " Ha követtek engem, megtanítalak titeket …." Gondolj a következő kifejezésre: "megtanítalak titeket". Ez olyan, mint amit a fazekas tesz az edénnyel. A fazekas nem egyformára készít minden edényt. Isten is különböző alakúra formál bennünket. Sohase kérd Istent arra, hogy a te szolgálatodat egy másik testvér szolgálatához hasonlóvá formálja. Isten sohasem fogja ezt megtenni, mert Ő minden egyes edényt egyedülálló módon formáz meg.

Ha azt akarod, hogy a szolgálatod valaki más szolgálatához hasonló legyen, akkor ezzel megakadályozod Istent abban, hogy megpróbáljon megformázni téged.

A gyülekezetben folyamatosan azt mondom az embereknek: "sose próbáljátok meg az én szolgálatomat utánozni - mert Isten azt akarja, hogy egyediek legyetek. Azt akarja, hogy önmagad legyél." Isten csak egy olyan személyt akar látni az Ő egyházában, mint én - és azt akarja, hogy egy személy olyan legyen, mint te.

Ha az Urat követed Ő olyanná fog formálni téged, amilyennek vélhetően lenned kell. Ez az Úr felelőssége. A fenti négy ember esetében őket emberhalászokká kellett formálni. A te esetedben ez valami más lehet - lehet, hogy egy segítő a gyülekezetben. Néhányan arra kaptak elhívást, hogy apostolok legyenek, néhányan próféták és néhányan evangélisták. Az evangélisták az emberhalászok. Néhányan Pálhoz hasonlóan minden szolgálatot betöltenek: apostol, próféta, tanító, pásztor és evangélista egy személyben. Az azonban egy kivételes eset, ha Isten egy személynek mindezeket a speciális ajándékokat adja. A legtöbben közülünk csak egy ajándékkal rendelkeznek. Az első gyülekezetekben az apostolok több ajándékkal is rendelkeztek, mert nagyon kevés ajándékkal rendelkező ember volt a gyülekezetekben. Az egyház növekedésével azonban Isten szélesebb körben kiosztotta az ajándékokat. Akármilyen ajándékod is van azonban Istentől, az alapelv még mindig a következő: "Én teszlek téged….." Meg kell engednünk az Úrnak, hogy olyanná formáljon bennünket, amilyenné Ő szeretne.