WFTW Body: 

„Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték Ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét … és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt." (Malakiás 3:16-18).

A fenti versek az emberek két csoportjáról beszélnek nekünk: az igazakról és a gonoszokról. Itt arról van szó, hogy Istennek van egy „emlékkönyve", ami kizárólag azoknak a keresztyéneknek a neveit tartalmazza, akik istenfélők és tisztelik az Ő nevét. Isten azt is mondja, hogy a valóban igazak meg lesznek különböztetve a gonoszoktól.

Ezek az Igék kapcsolódnak ahhoz, amit Jézus a Máté 23:25-26-ban mondott. A gonosz farizeusokra azt mondta, hogy csak a pohár külsejét tartják tisztán; jóllehet a valóban igazak a pohárnak mind a belsejét, mind a külsejét tisztán tartják. Ez különbözteti meg az igazakat a gonoszoktól.

Azok a hívők, akik valóban istenfélők, mindig tisztán fogják tartani a szívüket Isten előtt és az ő világosságuk (az életük külső bizonysága) fénylik az emberek előtt. Egy hiteles győztes élet a bűn felett csak akkor lehetséges, ha valaki nagyon fontosnak tartja a belső életét.

Óriási különbség van a tiszta lelkiismeret és a tiszta szív között. Tiszta lelkiismerete annak van, aki szabad minden ismert bűntől; ezzel szemben tiszta szíve annak van, aki nemcsak az ismert bűnöktől szabad, hanem szabad minden mástól is, aki Isten maga. Csak akiknek tiszta szívük van, azok látják meg az Istent, semmi és senki más. Jézus a következőt mondta: „Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják." (Máté 5:8). A tiszta szívűek minden helyzetben csak Istent látják. Az ő gondolataikat nem foglalják le emberek (jók vagy gonoszok), sem a körülményeik (könnyűek vagy nehezek). Ők csak Istennel magával vannak elfoglalva.

Aki panaszkodik egy másik testvérére ezzel azt bizonyítja, hogy a szíve nem tiszta, mivel nem egyedül Istennel van elfoglalva, hanem a gonosszal, amit a másikban lát. Ha az ő szíve tiszta lenne, egyedül csak Istent látná - még a nehéz emberek által teremtett nehéz helyzetekben is! Az ilyen ember olyannak látja Istent, mint aki a nehéz helyzetekben nemcsak az ő javára munkálkodik (Róma 8:28), hanem Isten dicsőségére is. Ebben az esetben mindenért dicsérni fogja Istent.

Ha a szíved valóban tiszta, akkor minden ember a világon és minden démon a világmindenségben együtt sem lesz képes megakadályozni Isten életedre vonatkozó tervének megvalósulását - mert Isten fog munkálkodni a javadra minden helyzetben. Ebben az esetben győztes leszel minden helyzetben - és képes leszel betölteni Isten életedre vonatkozó tökéletes tervét.

A Biblia azt mondja: „Ahogyan a vízben visszatükröződik az arc, úgy tükrözi vissza egyik embernek a szíve a másikét" (Péld. 27:19). Ennek a versnek az egyik jelentése az, hogy amikor rossz indítékokat tulajdonítasz másoknak bizonyos dolgok miatt, amelyeket tesznek, az valójában a te szíved állapotát mutatja - mert azt feltételezed, hogy ők biztosan ugyanolyan rossz indítékkal teszik ezeket a dolgokat, mint te. Jézus azonban azt mondta nekünk, hogy az embereket csak a gyümölcsük (külső tetteik) alapján értékelhetjük („Gyümölcseikről ismeritek meg őket" - Máté 7:16) - és ne a gyökereik alapján (az indítékaik, amelyek nem láthatók!) Ha folyamatosan önmagunkat megtisztítva élünk, csak önmagunkat ítéljük meg és ne mások indítékait. Ekkor képesek leszünk mindig tisztán tartani a szívünket. Ekkor maga Isten ad nekünk megkülönböztető képességet mások iránt, hogy ne legyünk tévesztettek. Jézus szíve mindig tiszta volt, mert soha senkit nem ítélt el (János 8:15), de mindig mindenkit megítélt. (János 2:24-25).

Egy példa arra, hogy mit jelent tisztán tartani a szívünket: Juniper testvér egy istenfélő ember volt, aki a 13. században élt Olaszországban. Mindig nagyon egyszerű ruhákat hordott. Egy nap meglátta az egyik hittestvérét, aki egy nagyon drága ruhát viselt. Juniper azonban nem ítélte el őt azért, hanem azt mondta neki: „Lehet, hogy a drága ruhák alatt testvérem alázatosabb szíved van, mint nekem ezen egyszerű ruhák alatt." Egy ilyen tiszta és alázatos magatartással megvédte magát az ő testvére elítélésének bűnétől. Ez volt az ő istenfélő viselkedésének az egyik titka - és az, hogy egy jó példát mutatott mindannyiunk számára, hogy kövessük őt. Legyünk mindig ilyenek. Ámen.