WFTW Body: 

Meg van írva Jézusról, hogy mindig maga előtt látta az Ő Atyját, és ezért a szíve mindig boldog volt. „Teljes öröm" volt nála, és az Atya mindig Jézus jobbján volt, hogy támogassa Őt (Ap. Csel. 2:25-26, a Zsolt. 16:10-11-et idézve). Lásd az Urat tehát mindig magad előtt, akkor a teljes öröm folyamatosan veled lesz, és az Úr mindig a jobbodon lesz, hogy támogasson. Ne hagyd, hogy bárki vagy a körülmények közéd és az Úr közé álljanak.

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent" (Máté 5:8) - és ők csak Istent látják minden helyzetben, nem pedig az embereket és a körülményeket. Amikor megragad Jézus szépsége, a kísértések vonzása kevésbé lesz erős. Amikor pedig az embereket és a körülményeket az Úr által látod, békességed lesz abban a biztos tudatban, hogy Isten mindazokat a körülmények és mindazok az emberek által a javadra fog munkálkodni (Róma 8:28). Ki kell alakítanod egy olyan szokást, hogy békességed legyen minden helyzetben, a mindennapi életed kisebb megpróbáltatásai közt, hogy majd győzedelmeskedni tudj a nagyobb próbákon, amelyek a jövőben bekövetkeznek.

Sose bálványozz embereket vagy emberek írásait. Az őszintén istenfélő emberek és a valódi szellemi könyvek mindig Jézushoz (az Élő Igéhez) és a Bibliához (az Írott Igéhez) fognak vezetni téged. Csak ilyen embereket kövess, és csak ilyen könyveket olvass!

Isten erejének legnagyobb megnyilvánulása nem a teremtésben volt, hanem az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, amikor is a Sátán legyőzetett (Efézus 1:19-20). Jézus keresztre feszítése a legnagyobb gonoszság volt, amit valaha elkövettek az emberiség történelme során. Egyúttal ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt ezen a földön. Ha Istennek elég hatalma van arra, hogy a történelem legnagyobb gonoszságát a legjobbra fordítsa, akkor biztos lehetsz benne, hogy mindent, ami az életedben történik, szintén a javadra fogja fordítani az Ő dicsőségére (Róma 8:28).

Isten feltűnés nélkül szeret munkálkodni, pompa és látványosság vagy trombitaharsogás nélkül. Ezért néha úgy gondolhatod, hogy bizonyos dolgok véletlenül történtek, amikor tulajdonképpen konkrét imákra adott válaszok voltak - a saját imáidra és azoknak az embereknek az imáira, akik érted imádkoztak. Isten elrejtőzik, amikor munkálkodik (Ézsaiás 45:15). „Mennyire lehetetlen számunkra megérteni az Ő módszereit" (Róma 11:33 - Élő Biblia fordítás).

Tedd meg a tőled telhető legjobbat - és hagyd a többit Istenre. Ő mindenhatóként minden dolgot irányítása alatt tart, amik miatt aggódsz. Még a hibáidat és a kudarcaidat is szellemi haszonná fogja változtatni az Úr. Ő az Isten, akit imádunk - Egy olyan Isten, aki mindenek felett uralkodik ezen a földön. Ezért nem kell bánkódnod és sajnálkoznod az elkövetett hibáid miatt. Ne hagyd, hogy a Sátán elrabolja tőled az örömödet az ilyen búslakodás által. Isten mindenható, így még a hibáinkat is az Ő dicsőségére és a mi javunkra fogja fordítani. Az egyetlen dolog, amit valaha is bánnod kell az a büszkeség és a meg nem vallott bűn. A Sátán azonban folyamatosan emlékeztetni fog a múltban elkövetett hibáidra - hogy a földre rántson, és elbátortalanítson. Ha folyton elcsüggedsz a múltbéli hibáid miatt, akkor a Sátánnak könnyebb dolga van, hogy újra elgáncsoljon.

Amikor összecsapnak a hullámok, fontos, hogy a tekintetünket magára Jézusra szegezzük, és ne a körülöttünk lévő hullámokra, ahogyan Péter tette (Máté 14:30). Lehet, hogy viharos a helyzet a munkahelyeden vagy a környezetedben, de ha egyedül Jézusra tekintesz, győzedelmesen fogsz járni a háborgó tengeren.