WFTW Body: 

A Zsidó 5:8-ban azt olvassuk, hogy „á mbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet." Jézusnak meg kellett tanulnia az engedelmességet. A tanulás szó az képzéssel, neveléssel kapcsolatos. Jézusnak kapni kellett egy kiképzést az engedelmességről a földi életében. Istenként a mennyben sosem engedelmeskedett senkinek. Ha sosem tettél valamit egész életedben, amikor először teszed azt meg, akkor valamit megtanulsz. Jézusnak meg kellett tanulnia engedelmeskednie, amikor emberként lejött a földre. Ekkor nem csupán a mennyei Atyjának kellett engedelmeskednie, hanem Józsefnek és Máriának is. József és Mária bűnös testben élték az életüket, nem voltak tökéletes emberek. Elkövettek hibákat csakúgy, mint minden szülő. Jézus ennek ellenére engedelmeskedett nekik. Ez nehéz volt, de engedelmeskedett és közben szenvedett. Ez azt jelenti, hogy kínokat szenvedett el az egész élete alatt, miközben megtagadta a saját akaratát és engedelmeskedett a mennyei Atyjának is. Így tanulta meg az engedelmességet, miközben az szenvedést okozott neki.

Néhány területen az engedelmesség élvezetes lehet. Ha azt mondod a gyermekednek, hogy egye meg a jégkrémét, örömmel engedelmeskedik neked. Ez nem szenvedés számára. Ha azonban a barátaival játszik és azt mondod neki, hogy hagyja abba a játékot, jöjjön be és csinálja meg a házi feladatát, akkor az már szenvedés lesz. Éppen így van a mi életünkben is. Vannak bizonyos területek, ahol könnyű és élvezetes engedelmeskedni. Engedelmeskedünk, ha tudjuk, hogy az jó nekünk, de az igazi próbája az engedelmességünknek az, amikor valami olyat kell megtennünk, amit nem szeretünk, ami azzal jár, hogy meg kell tagadni a saját akaratunkat, valami olyat, ami szenvedést okoz. Ez az engedelmességünk próbája.

Jézus megtanulta az engedelmességet a saját akarata megtagadása által. Amire az Atyja azt mondta, hogy „nem", arra Ő is azt mondta, hogy „nem." Megtanulta az engedelmességet azokon a dolgokon keresztül, amiket elszenvedett és a képzés végére „tökéletes lett." (Zsidó 5:9). A „tökéletes" itt „teljeset" jelent. Jézus elvégezte az „egyetemet" és megkapta a „diplomáját." Ezt a diplomát nekünk is meg kell szerezni. Nekünk is sok kísértés felett kell győzni, ahogyan Ő is győzött. Mi történik, ha elbukunk egy próbában? Akkor meg kell ismételni azt! Amikor minden próbán átmegyünk, végezetül megkapjuk a diplománkat. Ekkor győztesek leszünk! Ez a legfontosabb diploma az életünkben, amit valaha is megszerezhetünk. Minden más diploma ehhez viszonyítva szemét. Amikor Jézus azt mondja „kövess engem," akkor azt kéri tőlünk, hogy azt tegyük, amit Ő tett, mint az üdvösségünk fejedelme. Jézus sosem kért minket, hogy olyan kísértéssel nézzünk szembe, amivel Ő sosem nézett szembe. Járuljunk oda bátran a kegyelem királyi székéhez, hogy kegyelmet nyerjünk és segítsen minket a tanulmányaink befejezésében. Ha szenvednünk kell, akkor szenvedni fogunk, de elhatározott dolog, hogy megtanuljuk az engedelmességet és befejezzük a tanulmányainkat.

A Zsidó 5:9-ben azt olvassuk, hogy tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek." Jézus most egy professzor lett az engedelmesség egyetemén. Ő végigjárta az egyetemet a legalacsonyabbtól a legmagasabb szintig - és mindenben engedelmeskedett. Isten szolgálóiként most arra kér minket, hogy legyünk egy fiatal előadó az engedelmességnek ugyanazon egyetemén. Minél jobban megtanultad az engedelmességet szenvedés által, annál inkább lehetsz az Úr igazi szolgája, aki másokat is engedelmességre vezet. Egyedül ez az igazi keresztyén szolgálat.