Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Alapító igazság Disciples
WFTW Body: 

Káin problémája a féltékenység volt. Féltékeny volt a fiatalabb testvérére, akinek az áldozatára Isten tűzzel válaszolt, elfogadva azt. Féltékeny vagy egy testvérre (aki lehet, hogy fiatalabb, mint te) akinek életében és szolgálatában látod a tüzet és az Istentől való kenetet? Akkor Káin követője vagy. Ha valakire féltékeny vagy az azt bizonyítja, hogy nem szereted őt. Egy idősebb testvér féltékeny lehet egy fiatalabbra, akin kenet és tűz van, aki az előrehaladásban túltesz rajta. Ha féltékeny vagy, akkor a gonosszal vagy közösségben. Egy istenfélő testvér bátorítani fogja az ilyen testvért. Le fog ülni az összejövetelen és engedi, hogy a fiatalabb testvér beszéljen.

Gondoljunk egy apára, aki egy képzetlen munkás, akinek a fia egyetemre megy és diplomát szerez. Az apa elmegy az egyetemre, hogy lássa, amikor a fia megkapja a diplomáját. Féltékeny ő a fiára, mert a fia képzettségben túlszárnyalta őt? Nem. Miért? Mert egy olyan apa, aki szereti a fiát. Ha egy vén vagy a gyülekezetben és féltékeny vagy valakire a gyülekezetben, annak az oka az, hogy nem vagy atya. Egy igazi atya bátorítani fogja a fiát, hogy haladjon tovább, sőt szerezze meg a Ph.D-t! Láttam szegény munkásokat, akik boldogok voltak, hogy iskolázott gyerekeik vannak. Azonban ritkán lát az ember olyan vént, aki lelkesen támogatja a fiatalabb testvérét az előrehaladásban. Inkább olyan véneket láttam, akik ültek a trónjukon és féltékenyen figyelték felkent fiatalabb testvéreiket attól félve, hogy az ő hatalmukat fenyegetik - és azt keresték, hogyan nyomják el őket mindenféle lehetséges módon. A tragédia a keresztyénségben ma az, hogy nagyon kevés atya van. Mindenki a maga hasznát keresi. Egy valóban istenfélő embert boldoggá tesz, ha látja a fiatalabb testvéreket felnőni és nagyobb kenettel szolgálni, mint ők. Ők a háttérben maradva az ilyen fiatalabb testvérek előrehaladását fogják bátorítani. Ha valóban egy ilyen istenfélő vén akarsz lenni, akkor ne légy féltékeny, mint Káin.

Másodszor : Júdás apostol Bálámot idézi. Az ő problémája a pénzsóvárgás és a pénz szeretete volt. Bálám sok jó dolgot hirdetett, még a Messiás eljövetelét is (4 Mózes 24.17). Ő azonban szintén a pénzt hajszolta, mint sok igehirdető ma, akik sok igazságot hirdetnek és éppolyan pénzsóvárak. Az ilyen igehirdetők Bálám útján járnak.

Harmadszor : Júdás apostol beszél Kóréról, akinek a problémája a hatalom elleni lázadás volt. Kóré rabszolgaként pusztult volna el Egyiptomban. Isten sosem látta őt alkalmasnak Izrael vezetésére, hanem Mózest használta, aki kihozta Kórét a szolgaságból. Mózes bátorította őt, sőt még valami vezetői pozíciót is adott neki, de ez a fejébe szállt és szembeszállt Mózessel. Figyeld meg, hogyan ítélte őt meg Isten. A föld megnyílt és elnyelte őt. Káin féltékeny volt a fiatalabb testvérére. Kóré féltékeny volt egy idősebb szellemi vezetőre. Te is büszkévé és engedetlenné válhatsz Isten emberével szemben, aki vezet és táplál téged, mert azt gondolod, hogy te is egy szellemi vezető vagy. De Isten igazolja azokat, akiket Ő valóban felken és az a nap, Kóréhoz hasonlóan szomorú nap lesz számodra. A hatalom elleni lázadás, sajnálatos módon egy teljesen általános dolog Isten népe között. Sosem lázadhatunk a szellemi hatalom ellen. Ha nem vagy elégedett a gyülekezeteddel, hagyd el azt és menj el máshová, de nem maradj ott és okozz problémát a vezetőségnek. Különben hasonlóan szomorú sorsra jutsz, mint Kóré. Ha nem tudsz egységre jutni egy csoporttal, hagyd el azt és menj el máshová. Indíts el egy új csoportot, ha szeretnél, de soha ne okozz problémát sehol. Ezek az emberek rejtett zátonyok, rejtett sziklák a víz felszíne alatt, amik darabokra zúzzák a hajót. Az ilyen emberek ostobák, mert azt gondolják, hogy vannak szellemi ajándékaik, de valójában olyan felhők, amik nem hoznak esőt. (Judás 1:12).