WFTW Body: 

Pál az Efézus 4:24-ben egy „valóságos szentségről" beszélt. Ez nem a tanítások megértésének az eredménye, hanem Jézus Maga, az Ő életét élve rajtunk keresztül. Az 1 Timótheus 3:16-ban említett istenfélelem titka nem a Jézusról szóló tanítás,amit a hústestünkkel elsajátítottunk, hanem Jézus Maga, Aki a hústestünkben él. Azáltal, hogy Jézusra nézünk, és nem valamilyen tanításra, az Ő hasonlatosságára változunk el (2 Korinthus 3:18). Emlékezzetek erre az egész életetek során.

Minden tanítás tévútra vezethet:

(1) ha nem az Úrra, Magára tekintünk, és

(2) ha nem szeretünk mindenkit, akik szeretik Őt, akármelyik csoporthoz is tartoznak, és bármilyen tanítással is érthetnek egyet.

A gyülekezet Jézus Teste, a Feje pedig Maga Jézus. Ha azonban a tanítás lesz a 'fej', akkor az emberek farizeusokká válnak - és minél tisztább a tanítás, annál több farizeus lesz! Emlékezzetek a himnusz szavaira: "Egykor áldás volt, most az Úr."

A gyülekezetként bemutatott képnek összhangban kell lennie azzal, amit Jézus bemutatott az Atyáról - amit különösen a János 8:1-12-ben látunk, hogy a vallásos farizeusokkal ellentétben Jézus hogyan viszonyult a bűnbánó házasságtörő asszonyhoz. Jézus a szentség legmagasabb szintjét hirdette, amit valaha is prédikáltak a földön, és mégis szóba elegyedett a legnagyobb bűnösökkel (például Mária Magdolnával, aki abban a kiváltságban részesült, hogy elsőként láthatta a feltámadt Urat). Egyszer sem kritizálta az ilyen bűnösöket, és soha nem emlékeztette őket a múltjukra. Gyülekezetként is az az elhívásunk, hogy a szentségnek azt a szintjét hirdessük, amit Jézus hirdetett, és ugyanakkor együttérzőn viszonyuljunk a legnagyobb bűnösökhöz és visszaesőkhöz, és vonzzuk őket Hozzá.

Gyülekezetünk olyan, mint egy kórház, ahol a legsúlyosabb eseteket is szívesen látjuk. Mindenki meggyógyítható. Senkinek sem kell úgy éreznie, hogy túl rossz állapotban van ahhoz, hogy segíthessenek rajta. Néhány gyülekezet olyan, mint egy klub, ahol a gazdagok és az önteltek találkoznak. Mi azonban a legnagyobb bűnösök kórháza akarunk lenni.

Keressétek mindig először Isten királyságát és az Ő igazságát (Máté 6:33). Akkor boldogulni fogsz mindenben, amit teszel, és Isten úgy munkálkodik majd érted, mint egy hatalmas bajnok (Jer. 20:11). Ezt tapasztaltam egész életemben.

Isten királyságának keresése nem elsősorban az evangelizációra vagy a missziós munkára vonatkozik. Azt jelenti, hogy Istent tedd úrrá az életedben, hogy mindig Isten fennhatósága alatt élj, és engedd, hogy mennyei értékei elsőbbséget élvezzenek a pénzzel, a földi örömökkel és az emberek megbecsülésével szemben.

Isten igazságát keresni először azt jelenti, hogy vágyakozunk arra, hogy szellemi életünkben és minden külső viselkedésünkben az Ő természete nyilvánuljon meg.

Ez az igazság legyen hatással minden napotokra! Ha pedig gyermekeitek születnek, ezt az igazságot kell megtanítanotok nekik is, hogy az ő életükben is ugyanaz az eredmény jöjjön létre. Így lesz az Úrnak tanúja a földön nemzedékről nemzedékre, amíg csak vissza nem jön.