Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Isten ismerete Disciples
WFTW Body: 

Néha kíváncsiak vagyunk, hogy megismerjük Isten vezetését az életünk bizonyos területén, de nem vagyunk olyan buzgók, hogy megismerjük a vezetését más területeken. Például komolyan keressük Isten akaratát a házasságra vonatkozóan, de egyáltalán nem, amikor munkát keresünk. De ez fordítva is igaz lehet. Vagy talán keressük Isten vezetését abban, hogy hogyan és hol töltsük el a több hónapos éves szabadságunkat, de sosem kérdezzük meg Őt, hogy mire költsük el a pénzünket.

Ez azért van, mert csak akkor akarjuk megismerni Isten vezetését, ha az kényelmes a számunkra. Gyakran nem ismerjük a szívünk rejtett, önző motivációját. Keressük Isten akaratát néhány dologban, mert nem akarunk olyan hibát elkövetni, ami szenvedéssel jár vagy veszteséget okozhat. Nem az motivál bennünket, hogy Istennek kedveskedjünk, hanem hogy kényelmes és előnyös legyen a számunkra. Azért nem sikerül megismerni Isten vezetését, mert azt ígérte, hogy Ő csak azokat fogja vezetni, akik minden útjukban megismerték Őt, akik örömmel elfogadják az Ő vezetését az életük minden területén.

Sok terület van, amelyekre Isten már kijelentette akaratát számunkra a Szentírásban. Például a Biblia azt mondja, Isten akarata az, hogy legyünk szentek és hálásak:

Mert az Isten akarata, hogy szentek legyetek megtartóztatva magatokat a paráznaságtól;… Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata." (1 Thessz. 4.3; 5.18).

Azt is mondta Isten, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, mint magunkat (Róma 13.9). Ha Isten megbocsátott nekünk és üdvösséget nyertünk, akkor vágyni fogunk arra, hogy a felebarátunk ugyanebben részesüljön. Isten világosan kijelentette akaratát az Újszövetségben: az Ő tanúinak kell lennünk (Ap.csel. 1.8). A felebarátaink szeretete elsődlegesen a szellemi szükségükre vonatkozik, de az nem zárja ki a fizikai szükségüket sem. Isten a következőt mondta:

Nem az-e a böjt, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházd, és tested előtt el ne rejtsd magadat?Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy." (Ézsaiás 58.7-11)

Isten örömét leli abban, hogy kijelentse akaratát azoknak, akik önzetlenül törődnek mások szükségeivel.

Ha hibát követünk el az Úrnak való engedelmességben azokon a területeken, ahol már kijelentette az akaratát számunkra, akkor nem várhatjuk el, hogy vezessen minket más területeken. Egy isteni vezetésre vonatkozó alapelv az, hogy Isten sosem ad további kijelentést annak, aki nem engedelmeskedett a korábbi kijelentésnek. Isten sosem fogja megmutatni nekünk a második lépést, az első lépés megtétele előtt.

"Ahogyan lépésről lépésre haladsz előre, úgy fogok utat nyitni előtted " - ez az Ő ígérete (Péld. 4.12 - magyarázó fordítás). Számára fontos minden lépésünk.

Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli." (Zsoltár 37.23).

Itt található egy másik ígéret a vezetésre az engedelmesek számára:

Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra (mondja az Úr), amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az öszvér" (Zsolt 32.8-9 - TLB).

(A ló tulajdonsága az, hogy türelmetlen és mindig előre akar rohanni, míg az öszvért a makacsság jellemzi: gyakran megtagadja, hogy tovább menjen. El kell kerülnünk mindkét magatartást).

Isten a lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk, amikor engedetlenek vagyunk. Ezért óvatosaknak kell lennünk, hogy mindig figyeljünk a lelkiismeret hangjára. Jézus a következőt mondta:

A test lámpása a szem: ha azért a szemed őszinte, az egész tested is világos lesz." (Lukács 11.34).

Mit mondott Jézus a szemről? A Máté 5.8-ban Jézus a szellemi látást összekapcsolta a szív tisztaságával. A szem a lelkiismeretet tükrözi vissza, és folyamatos engedelmeskedés esetén a szív tiszta lesz.

A lelkiismeret önmagában nem Isten hangja, mivel azt azok az alapelvek alakítják és határozzák meg, amire egy személy az életét alapozza. Ha azonban folyamatosan engedelmeskedik és összhangban lesz a Biblia tanításával, az egyre jobban visszatükrözi az Isten természetét. A Lukács 11.34-ben van egy ígéret, hogy ha tisztán tartjuk a lelkiismeretünket, akkor Isten világossága bevilágít az életünkbe - és akkor meg fogjuk ismerni az Ő akaratát. Ha nem sikerül a lelkiismeret hangjára figyelnünk a mindennapi életünkben, nem fog sikerülni meghallani a Szellem hangját sem, amikor Isten vezetését keressük. Az Istennek való azonnali engedelmesség akármikor is szól hozzánk, ez a szellemi vezetés egyik titka.

Nemrég olvastam egy születése óta vak 15 éves fiúról, aki minden probléma nélkül vezetett egy repülőgépet és leszállt vele. Ez egy figyelemreméltó cselekedet volt az ő állapotában, de azért sikerült neki, mert az oktató pilóta minden utasítását betartotta. Amikor az élet sokféle problémájával nézünk szembe, úgy érezhetjük magunkat, mint egy vak ember, aki megpróbál leszállni egy repülőgéppel az ismeretlen és láthatatlan kifutópályán. Ha azonban kifejlesztünk egy olyan magatartást, hogy Isten parancsolatainak azonnal engedelmeskedünk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy minden probléma nélkül le tudunk szállni.