Írta :   Zac Poonen Kategóriák :   Disciples
WFTW Body: 

A Mózes 3. könyve Isten szentségéről beszél. Ennek a könyvnek a fő témája - az elejétől a végéig - a szentség. A szentség szó hallatán sok hívőben félelem támad. Bátran ki kell azonban jelentenünk, hogy ez Isten igéjének az elvárása, ami számunkra valóságos és elérhető. A szentség Isten természetének legfontosabb jellemzője. Isten szelleme ajándékoz meg minket a Szent Szellemmel. Amikor Ézsaiás egy látást kapott Istenről, akkor az Ő szentségében látta Őt, magát pedig tisztátalan embernek.

A szentség hasonlít az egészséghez. Közületek milyen sokan félnek hallgatni üzeneteket arról, hogy tökéletesen egészségesek legyenek? Félünk az egészségtől? Nem. Akkor miért kellene félnünk a tökéletes egészségtől a szellemünkben, ami sokkal fontosabb, mint a testünk egészsége? A Mózes 3. könyvéből az látható, hogy a bűn olyan, mint a betegség. Az Úr rendeleteket ad a szentségre és az egészségre vonatkozóan. A kettő hasonló: az egyik a szellemre a másik pedig a testre vonatkozik. A szentség a testtel kapcsolatos, amit egészségnek hívunk. Az egészség a szellemmel és a lélekkel kapcsolatos, amit szentségnek hívunk.

Ezért nem kell félnünk a szentségtől, hanem el kell jutni oda, hogy sokkal inkább a teljes szentségre vágyjunk, mint a teljes egészségre. Éppen úgy, ahogyan teljesen szabadok akarunk lenni minden testünkben lévő betegségtől, akarnunk kell teljesen szabadnak lenni minden bűntől, ami beszennyez minket. Nem kell megtűrnünk a bűnt többé, ahogyan a betegséget sem. A szennyes gondolatok megtűrése olyan, mintha megtűrnénk a tuberkulózist vagy a leprát. Megtűrni a haragot saját magunkat igazolva, hogy „ez az én gyengeségem vagy ilyen a vérmérsékletem" és ezáltal elfogadva azt az életünkben, olyan mint ha megengednénk az AIDS-et vagy a szifiliszt a testünkben. A bűn és a betegség nagyon hasonló.

Pl. a Mózes 3. könyvében Isten elmondja az izraelitáknak, hogyan foglalkozzanak az olyan személlyel, akinek leprája vagy hasonló bőrbetegsége van. Ez a bűn egyik típusa ebben a könyvben és a törvény útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan foglalkozzanak a bűnnel. A „szentség" és „szent" szavak közel 1000-szer fordulnak elő ebben a könyvben azt hangsúlyozva ezáltal, hogy ennek a könyvnek a szentség a fő témája. Bizonyára fontos könyvnek kell lenni egy 27 fejezetből álló könyvnek, amiben a szentség 1000-szer fordul elő.

A Mózes 3. könyvének sok fejezete a szentséggel és az egészséggel kapcsolatos parancsolatokkal foglalkozik. Mindez Isten nagyfokú érdeklődését mutatja egy személy életének a legkisebb részlete iránt. Gondolhatjuk azt, hogy Istent nem érdeklik az életünk apró részletei, de a Mózes 3. könyvében azt fedeztem fel, hogy Istent az életünk legapróbb részletei is érdeklik. Az izraelitáknak még azt is megmondta, hogy mit tegyenek, ha egy gyík beleesik a főzőedénybe. Az agyagedényt, amibe a gyík beleesett össze kellett törni és az abban lévő ételt nem volt szabad megenni, mivel az megfertőzhette volna őket és halált okozhatott volna. (3 Mózes 11.33). Isten útmutatásokat ad nekik a tisztálkodásra vonatkozóan is. Amikor valami miatt beszennyezték magukat: akkor folyó vízben kellett megfürödniük. (3 Mózes 15.13). Isten azt is megmondta nekik, hogy mossák ki a ruhájukat, amiben beszennyezték magukat. (3 Mózes 7.11 és a 17. fejezet). Ez csupán két példa arra, hogy Isten hogyan gondoskodik az Ő népéről. Gondoltad valaha is, hogy Isten mennyire érdeklődik az étel iránt, amit eszel és a tisztálkodásod iránt: a fürdési szokásaid és a ruháid rendszeres mosása iránt? Engem izgat, amikor ilyenekről olvasok. Ki állítja azt, hogy a Mózes 3. könyve unalmas lenne?

Ez a könyv a szexuális tisztaságról és sok más érdekes dologról is tanít. A 3 Mózes 10.9-11-ben Isten azt mondta Áronnak:

Bort és pálinkát ne igyatok te és a te fiaid, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok,….hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, … hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott nékik."

Isten megmondta a vezetőknek, hogy nem fogyaszthatnak olyan dolgokat, ami beszennyezi a testüket. Mint vezetőknek különösen ügyelniük kellett az életvitelükre.

A Mózes 3. könyvében Isten megmondta nekik, hogy melyek azok az állatok, amelyek tiszták és melyek azok, amelyek tisztátalanok: a tisztákat megehették, a tisztátalanokat pedig nem. Ezekből az igeszakaszokból azt tanultam meg, hogy a mennyben lévő Istent érdeklik még az étkezési szokásaink is, hogy egészséges étkezési szokásaink legyenek. A Biblia az 1 Korinthus 10.31-ben azt mondja:

Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekszetek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek."

A Mózes 3. könyvében lévő üzenet lényege az étkezést és az ivást tekintve a következő:

„Ne egyetek vagy igyatok semmit, ami nem jó a testeteknek."

Bizonyos vagyok benne, hogy az Úrnak sok mondanivalója lenne a gyermekeihez az egészségtelen gyorsételekről, amit ma sokan fogyasztanak!

A 3 Mózes 11.33-34-ben pl. vannak szabályok a higiéniára is:

„Ha egy állat megdöglik és beleesik a cserépedénybe, minden, ami azzal együtt az edényben van tisztátalan, és az edényt törjétek össze. Ha valami tisztátalan dolog megtisztításához használt víz bármilyen étellel érintkezik, akkor az az étel beszennyeződött."

Azt mondja itt az izraelitáknak, hogy legyen higiénikus és tiszta az életmódjuk. Nem szeghetjük meg az egészségügyi szabályokat és utána pedig imádkozunk, amikor betegek vagyunk, hogy „Uram, kérlek gyógyíts meg!" Ez ostobaság. Ha megszeged az egészségügyi szabályokat, amiket Isten alkotott, akkor senkinek sem tehetsz szemrehányást, ha megbetegszel, csak egyedül magadnak. Isten a következőről beszél a 2 Mózes 15.26-ban:

„Ha hallgatsz a te Uradnak Istenednek szavára és megcselekszed azt, akkor Én leszek a te gyógyítód."

Isten sokkal inkább az egészség ajándékát akarja adni nekünk, mint a gyógyítás ajándékát!

Ehhez azonban engedelmeskednünk kell a testünkre vonatkozó parancsolatainak.

A 3 Mózes 11.44-ben a következőt olvassuk.

„É n, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok."

Ez a fő témája Mózes 3. könyvének. Ez a vers éppen a könyv közepe.

Péter ezt a verset idézi az 1 Péter 1.16-ban: „Szentek legyetek, mert Én szent vagyok!"

A szentség és tisztaság a két fő témája Mózes 3. könyvének.