WFTW Body: 

Úgy tűnik, hogy a harminc éves kor egy nagyon fontos időszak az emberek életében - mind az Ó,- mind az Újszövetségben.

József 30 éves volt, amikor Egyiptom uralkodója lett. 17 éves volt, amikor Isten kijelentette neki álomban azt, ami meghatározó volt az egész életére nézve. Csodálatos, amikor egy fiatalember nagyon érzékeny Istenre abban a korban, amikor a legtöbb tinédzsernek szennyes álmai vannak; neki azonban Istentől való álmai voltak. Nézzük meg azokat a dolgokat, amiket Józsefnek el kellett szenvednie a testvérei féltékenysége, egy gonosz asszony hamis vádjai, és a börtön miatt. Akkoriban a börtönök rettenetesek voltak: patkányok, férgek és svábbogarak hemzsegtek mindenhol, de az 1 Mózes 39:21 azt mondja, hogy „az Úr Józseffel volt."

Dávid 30 éves volt, amikor király lett. Az 1 Sámuel 16-ban, amikor Sámuel azt mondta Jessének, hogy hívja össze minden fiát egy áldozatra, Jesse csak az első hét fiát hívta. Nem foglalkozott vele, hogy Dávidot, a legfiatalabb fiát is odahívja - nyilvánvalóan, mert senki sem tételezett fel sokat Dávidról. Ő volt a család legfiatalabb gyermeke - talán 15 éves lehetett. Amikor a fiatal Dávidot is odahívták, azt sem tudta miről van szó. Isten azonban szemmel tartotta őt és látta az ő Úr iránti odaszánását és szeretetét. Amikor odajött, az Úr azt mondta Sámuelnek: „ő az" - és Sámuel felkente őt és az Úr Szelleme lejött hatalmasan a tinédzser fiúra.

Jeremiás fiatalember volt, amikor Isten elhívta őt, hogy prófétáljon. Isten azt mondta Jeremiásnak:

Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé." (Jeremiás 1:5).

Isten rajtunk tartja a szemét még akkor is, amikor mi csak parányi porszemként éppen megfogantunk az anyaméhben. Istennek van egy terve a mi életünkre éppen úgy, ahogyan terve volt Jeremiással. Ez egy nagy bátorítás minden fiatal számára. Az Úr azt mondta Jeremiásnak:

Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked." (Jeremiás 1:7).

És akkor az Úr mondott neki valamit, amit gyakran mondott a prófétáinak:

Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged!" (Jeremiás 1:8).

Ezékiel 30 éves volt, amikor elkezdte a szolgálatát. Egy pap fia volt, aki maga is papnak tanult (Ezékiel 1:3). Amikor azonban 30 éves volt, Isten hirtelen elhívta őt egy próféta szolgálatra. (Ezékiel 1:1). Ezékielnek engedelmeskednie kellett Jeremiásnak a fiatal éveiben. Hallgatta Jeremiás próféciáit és fiatal lévén tanult tőle. Isten, aki látta ezt a hűséges fiatalembert eldöntötte, hogy Ezékiel próféta lesz és nem pap. Egy nap Isten megnyitotta az eget Ezékiel fölött és egy látást adott neki magáról és egy üzenetet a népéről.

Dánielnek fogalma sem volt róla, amikor hűséges, megalkuvást nem tűrő fiatalemberként elindult, hogy milyen hatalmas szolgálata lesz. Ő egyszerűen csak hűséges volt Istenhez kis és nagy dolgokban egyaránt, és Isten egy óriási szolgálatot vitt véghez rajta keresztül. Valószínűleg 17 éves lehetett a Dániel könyvének elején, és kb. 90 éves a könyv vége felé. Dániel élete 70 évét fogságban élte le és mindvégig hűséges volt minden dolgában. Ezért tudta Isten használni őt, hogy elindítsa általa a Babilonból Jeruzsálembe visszatérők mozgalmát. Isten ma is ugyanúgy kiválaszthat egy 17 éves fiatalt, prófétává teheti és felhatalmazza őt, hogy kiálljon az Úrért.

Zakariás egy fiatalember volt, aki Aggeussal egy időben prófétált, jóllehet Zakariás fiatalabb volt, mint Aggeus. Isten sokkal több próféciát adott neki, Isten ugyanis nem tiszteli az életkort. Isten elkezdett látásokat és prófétai üzeneteket adni Zakariásnak, amikor nagyon fiatal volt. (Zakariás 2:4). Isten megragadhat és felkenhet titeket az Ő szellemével, amikor fiatalok vagytok egy idősebb, istenfélő testvér mellett, mint Aggeus, és végső soron egy nagyobb jelentőségű szolgálatot ad neked, mint neki. Zakariásnak áldott szolgálata volt az elcsüggedt emberek bátorítására.

Jézus 30 éves volt, amikor elkezdte a földi szolgálatát. Még Jézusnak is meg kellett tanulnia, hogy engedelmeskedjen Józsefnek és Máriának 30 éven keresztül, mielőtt elkezdte a szolgálatát. Mi nagyobbak lennénk nála?

A legtöbb apostol 30 éves lehetett, amikor elkezdték a szolgálatukat. Isten valószínűleg ma is ebben a korban akarja elkezdeni belevezetni az Ő gyermekeit abba a speciális szolgálatba, amit nekik adott. A szolgálatba lépést megelőzően azonban Isten sok éven keresztül fel akar készíteni minket a speciális szolgálatunkra. Ha teljesen odaszánjátok magatokat Istennek és megengeditek neki, hogy felkészítsen titeket a tízes és húszas éveitekben arra a speciális szolgálatra, amit Isten tervezett el számotokra, akkor 30 (vagy 35) éves korotokban készek lehettek beállni abba.